Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 39

Monografia nr 39

KSZTAŁTOWANIE CECH EKSPLOATACYJNYCH GÓRNICZYCH POJAZDÓW SZYNOWYCH

Piotr Dobrzaniecki, Arkadiusz Mężyk

Gliwice 2012, s.1-155, il., bibliogr. 98 poz.
8,8 arkusza wydawniczego

cena egz. 35,00 zł

W monografii przedstawiono wybrane aspekty związane z budową i doborem elementów układów napędowych stasowanych w górniczych pojazdach, w szczególności w pojazdach szynowych. Omówiono poszczególne elementy układów napędowych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy silnika spalinowego z przekładnią hydrokinetyczną. Zaprezentowano także wyniki badań stanowiskowych silnika spalinowego, wyposażonego w układ dolotowo-wylotowy w wykonaniu ognioszczelnym, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu stosowanego układu na parametry użytkowe silnika, takie jak maksymalna moc, moment obrotowy a także na jakość spalin. Przedstawiono również wyniki badań symulacyjnych i optymalizacyjnych układu napędowego z uwagi na wybrane kryteria. Ponadto w pracy przedstawiono ogólny schemat opracowanego programu symulacyjnego, służącego do określenia własności badanego układu napędowego.

Efektem końcowym pracy było powstanie stanowiska do badań górniczych napędów spalinowych, służącego do określenia wpływu stosowanego oprzyrządowania silnika na jego parametry pracy, dzięki możliwości zadawania obciążenia badanego silnika za pomocą hamowni elektrycznej. W ramach pracy zbudowany został również model numeryczny układu napędowego, służący do badania wybranych cech eksploatacyjnych analizowanego układu.

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji