Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 41

Monografia nr 41

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW TRANSPORTU PODZIEMNEGO W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

Łukasz Jaszczyk

Gliwice 2013, s.1-147, il., bibliogr. 123 poz.
ISBN 978-83-60708-79-8
9,61 arkusza wydawniczego
cena egz. 35,00 zł

W monografii: „Narzędzia informatyczne wspomagające kształtowanie kompetencji pracowników transportu podziemnego w zakładach górniczych” przedstawiono metodę prowadzenia szkoleń pracowników zakładów górniczych z zastosowaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, takich jak: wirtualna i rozszerzona rzeczywistość oraz RFID. Opracowana metoda bazuje na koncepcji ruchomego stanowiska szkoleniowego. Pozwala na prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w ośrodku szkolenia, u producenta maszyn, jak również u użytkownika maszyny. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych możliwe będzie zwiększenie zaangażowania uczestników szkolenia w proces nauczania, zwiększając tym samym możliwości zapamiętywania przekazywanych w trakcie szkolenia treści kształcenia.

 

Opracowana metoda pozwala na zmianę sposobu prowadzenia szkoleń. Ruchome stanowisko szkoleniowe umożliwia realizację szkoleń z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych opartych na technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Szkolenia z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości realizowane są na wirtualnych obiektach, stanowiących odwzorowanie aktualnych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń w postaci trójwymiarowych modeli komputerowych. Z kolei zastosowanie w trakcie szkolenia rozszerzonej rzeczywistości pozwala na kształtowanie wiedzy i umiejętności bezpośrednio w miejscu pracy.

Szkolenia z wykorzystaniem ruchomego stanowiska szkoleniowego mogą być realizowane zarówno u wytwórców, jak i u użytkowników maszyn, dzięki temu kształtowanie kompetencji nie ogranicza się tylko do ośrodków szkoleniowych, ale umożliwia utrwalanie i pogłębianie wiedzy z zakresu obsługi oraz konserwacji, jak również zasad bezpiecznego prowadzenia prac na stanowisku roboczym. Do głównych zalet ruchomego stanowiska szkoleniowego należy zaliczyć możliwość jego zastosowania w szkoleniach pracowników na różnych stanowiskach pracy, możliwość dostosowania stanowiska do zdefiniowanych potrzeb, przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury sprzętowej.Wykaz dotychczas wydanych pozycji