Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 13

Monografia nr 13

Badanie charakterystyk dynamicznych sprzęgła wielopłytkowego zintegrowanego z przekładnią zębatą obiegową napędu przenośników górniczych

Antoni Skoć, Andrzej Drwięga
Gliwice 2006, s.1-142, il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pierwszych rozdziałach pracy przedstawiono szereg zagadnień związanych z napędami przenośników górniczych w aspekcie proponowanego nowego rozwiązania takiego napędu. Nowoczesne napędy przenośników stosowanych w górnictwie, wymagają zaawansowanych rozwiązań technicznych z uwagi na współzależną pracę kilku napędów, sumowaną na wspólnym cięgnie roboczym (łańcuchu zgrzebłowym lub taśmie), co wiąże się z dodatkową potrzebą wyrównywania obciążenia poszczególnych napędów.

Brak takiego wyrównania powoduje nieuzasadnione stosowanie większej sumarycznej mocy napędów niż jest to niezbędne. Ponadto coraz większe instalowane moce w przenośnikach, wymagają posobnego i bezobciążeniowego rozruchu silników poszczególnych napędów w celu redukcji niepożądanego spadku napięcia sieci zasilającej. Przeprowadzono analizy stosowanych obecnie rozwiązań technicznych z zakresu techniki napędowej przenośników.

Zaprezentowano ideę nowego rozwiązania technicznego napędu spełniającego wymagania stawiane napędom ciężkich maszyn górniczych opartego na specjalnej przekładni obiegowej zintegrowanej ze sprzęgłem wielopłytkowym.

W monografii przedstawiono wyniki z przeprowadzonych badań stanowiskowych przekładni doświadczalnej wraz ze sprzęgłem. W czasie pracy sprzęgła oddziałuje na nie szereg czynników, którym należy przypisać różną wagę. Badana przekładnia wraz ze sprzęgłem była dostosowana do mocy nominalnej 100 kW. Określono podstawowe przesłanki pozwalające na odnoszenie wyników badań obiektu modelowego do obiektów o większej mocy. Wskazano na podstawową rolę pojemności cieplnej płytek sprzęgła w realizacji częstych rozruchów, zależność prze- biegu przyśpieszeń poszczególnych wałów (wejściowego, wyjściowego oraz sprzęgłowego) od mocy nominalnej, zależność oporu ruchu wału sprzęgła w stanie rozsprzęglonym od tarcia resztkowego. Zidentyfikowano zmienność współczynnika tarcia płytek w procesie zasprzęglenia.
Określono zależność wiążącą podstawowe parametry sprzęgła z maksymalnym przenoszonym momentem, wynikającym z mocy nominalnej, przeciążalności silnika elektrycznego oraz nominalnej prędkości obrotowej wału sprzęgła.

W uwagach i wnioskach końcowych zawarto szereg spostrzeżeń dotyczących zagadnień praktycznych związanych z ewentualną budową docelowego układu napędowego.