Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 15

Monografia nr 15

Urabianie skał eksperymentalną głowicą frezująco-odłupującą

Józef Jonak, Zbigniew Szkudlarek
Gliwice 2006, s.1-68,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy dokonano szczegółowej analizy dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie mechanicznych modeli teoretycznych, empirycznych i numerycznych opisujących strefy skrawania dla zwiększenia efektywności urabiania przy mechanicznym urabianiu skał o dużej wytrzymałości oraz o dużej odporności na ścieranie.

Opracowano model analityczny urabiania skały głowicą urabiającą nowej generacji, wykorzystującą mniejszą wytrzymałość skał na rozciąganie i ścinanie w stosunku do wytrzymałości na ściskanie. W dalszej części przedstawiono model analityczny opisujący proces utraty ciągłości materiału w modelowej skale, na którą oddziałuje eksperymentalna głowica frezująco-odłupująca. Dla weryfikacji wyników uzyskanych na drodze analitycznej, przedstawiono badania numeryczne, prowadzone w oparciu o mechanizm formowania wióra oraz rozkład naprężeń i dyslokacji w oddziaływania głowicy.

Przedstawiono także weryfikujące badania stanowiskowe, które określiły jakościowe związki pomiędzy parametrami konstrukcyjnymi głowicy a parametrami technologicznymi i kształtem generowanych odspojeń.

W oparciu o uzyskane wyniki z przeprowadzonych badań dokonano analizy optymalnych parametrów technicznych pozwalających na opracowanie algorytmu do obliczeń parametrów geometrycznych głowicy.

Pracę zakończono propozycją modelu głowicy frezująo-odłupującej, która może być zastosowana do badań przemysłowych.

 

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji