Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 16

Monografia nr 16

Wpływ energii uderzenia mechanizmu udaru na prędkość wiercenia hydrauliczną wiertarką obrotowo-udarową

Antoni Kalukiewicz, Krzysztof Nieśpiałowski
Gliwice 2007, s.1-72,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

Praca składa się z pięciu podstawowych części.
Część pierwsza (rozdziały od 2 do 4), będąca częścią opisową, przed- stawia podstawowe wiadomości z zakresu własności skał, istoty wier- cenia, jak również zjawisk związanych z występującą w urządzeniu udarowym hydraulicznej wiertarki obrotowo-udarowej energią udaru.

W części drugiej (rozdziały 5 i 6) przedstawiono przyczyny i uzasadnienie podjęcia tematu. Podsumowaniem tej części jest określenie celu i zakres prowadzenia badań.
W części trzeciej (rozdziały od 7 do 9) omówiono budowę wiertarki, będącej narzędziem podczas prowadzenia prac, opisano stanowiska badawcze, mierzone parametry i układy pomiarowe.
Część czwarta (rozdziały od 10 do 13) zawiera przebieg prowadzonych badań z rozdziałem na badania mechanizmu udaru i badania wiertarki. W części tej zawarto również graficzną interpretację prowadzonych prac badawczych wraz z określeniem niepewności wykonanych pomiarów.
Część piąta (rozdziały 14 i 15) przedstawia podsumowanie wraz z wnioskami z przeprowadzonych badań oraz nakreśla kierunki prowadzenia dalszych prac.

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji