Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 18

Monografia nr 18

Wpływ charakterystyki pulsacji wody w wodnych osadzarkach pulsacyjnych na proces pozyskiwania wybranych produktów mineralnych

Aleksander Lutyński, Mariusz Osoba
Gliwice 2007, s.1-86,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy opisano rozwój konstrukcji wodnych osadzarek pulsacyjnych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Omówiono szereg zmian, wprowadzonych w zakresie rozwiązań zaworów pulsacyjnych i systemu sterowania osadzarką, które w znaczący sposób przyczyniły się do podniesienia osiąganych wydajności i jakości procesu wzbogacania węgla w tych urządzeniach.

Zastosowanie komputerowego systemu sterowania wraz z  elektropneumatycznie sterowanymi zaworami pulsacyjnymi pozwoliło na kształtowanie charakterystyki pulsacji wody w osadzarce w dowolnie dobranym cyklu, a elektrohydrauliczne sterowanie zespołem odbioru produktów ciężkich pozwoliło na automatyczną kontrolę ich odbioru oraz kontrolę rozluzowania łoża. Ma to szczególne znaczenie w doborze charakterystyki pulsacji wody do specyficznych parametrów technologicznych wzbogacanego materiału. W pracy pokazano różnice w parametrach jakościowych produktów, osiąganych w procesie wzbogacania węgla i wydzielania zanieczyszczeń organicznych i mineralnych z nadawy żwirowo-piaskowej, przy sinusoidalnym cyklu pulsacji wody, jak również cyklu 2-fazowym i 3-fazowym, osiągniętym przy zastosowaniu zaworów pulsacyjnych obrotowych oraz talerzowych.

Wyniki pracy zostały wykorzystane i zastosowane w osadzarce wodnej pulsacyjnej, przeznaczonej do rozdziału nadawy żwirowo-piaskowej o granulacji 32-2(0) mm na dwa produkty oraz wydzielania zanieczyszczeń mineralnych i organicznych z pozyskiwanych kruszyw. Zasada działania osadzarki opiera się na typowym procesie wzbogacania grawitacyjnego minerałów i polega na rozwarstwieniu w pulsującym ośrodku wodnym odpowiednio przygotowanej nadawy według jej składu ziarnowego oraz gęstości składników. Prawidłową pracę osadzarki zapewnia system elektronicznego sterowania, który umożliwia sterowanie charakterystyką pulsacji wody i odbiorem oczyszczonego żwiru. Dodatkowe wyposażenie osadzarki stanowi sprężarka śrubowa oraz dmuchawa powietrza roboczego. Wydajność nominalna osadzarki, zależna od zawartości piasku w nadawie (maksymalnie 35%), dla powierzchni roboczej 4 m2, wynosi 80-100 t/h. Innowacyjny system sterowania (SES) poprzez wykorzystanie napędu elektropneumatycznego (zawór pulsacyjny) pozwala na dobór charakterystyki pulsacji wody w zależności od parametrów technologicznych nadawy oraz steruje odbiorem żwiru za pomocą impulsów elektrycznych podawanych przez czujnik pływakowy.

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji