Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 24

Monografia nr 24

Projektowanie typoszeregów walcowych i stożkowo-walcowych przekładni zębatych

Wiesław Czader, Józef Drewniak
Gliwice 2008, s.1-155,  il., bibliogr.

cena egz. 40,00 zł

W pracy opisano metodykę komputerowo wspomaganego projektowania typoszeregów walcowych i stożkowo-walcowych przekładni zębatych. W rozdziale drugim, będącym wprowadzeniem w projektowanie typoszeregów maszyn, omówiono podstawowe zasady ich projektowania wraz ze sposobami racjonalnego konstruowania, tj. uniwersalizacją, typizacją, unifikacją i normalizacją.

W rozdziałach trzecim i czwartym omówiono dokładnie proces obliczeń projektujących par kół zębatych, odpowiednio walcowych i stożkowych. Proces ten został opracowany w sposób algorytmiczny, czyli uporządkowany, a tym samym nadający się do komputerowego wspomagania projektowania. Składa się on z trzech etapów, tj. obliczeń wstępnych, geometrycznych i sprawdzających. W pierwszym etapie obliczeń możliwe jest tylko wyznaczenie przybliżonych wartości dwóch podstawowych parametrów kół zębatych, tj. modułu oraz średnicy podziałowej zębnika. Obliczone w drugim etapie wymiary kół zębatych dla tych wstępnie przyjętych wartości parametrów muszą być zweryfikowane w etapie obliczeń sprawdzających według norm PN-ISO 6336-1,2:2000, PN-ISO 6336-3:2001 oraz normy ISO 10300-1,2,3:2001. W kolejnym piątym rozdziale przedstawiono dwa pakiety programów komputerowych do obliczeń projektujących typoszeregów przekładni zębatych stożkowych i walcowych. Pakiety te zostały napisane w języku programowania obiektowego Python. Przykłady zastosowania prezentowanej metody obliczania projektującego typoszeregów przekładni zębatych stożkowo-walcowych przy wykorzystaniu opracowanych pakietów programów komputerowych zaprezentowano w rozdziale szóstym. W ostatnim, siódmym rozdziale przedstawiono oryginalną metodę obiektowo-zorientowanego kształtowania postaci konstrukcyjnej przekładni zębatych tworzących typoszereg. Proces ten został podzielony na etapy analizy oraz syntezy obiektowej. W etapie analizy tworzone są klasy, podklasy i obiekty projektowanych przekładni typoszeregu. Natomiast synteza obiektowa polega na praktycznym wykorzystaniu etapu analizy. W podsumowaniu stwierdzono, że proponowana w monografii metodyka, oprócz skrócenia czasu projektowania, a przez to zmniejszenia kosztów tworzenia dokumentacji technicznej, również cechuje się niewymiernymi efektami, takimi jak przygotowanie obiektów do projektowania modularno-segmentowego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

 

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji