Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 26

Monografia nr 26

Formowanie połączeń blach prasowaniem na zimno

Krzysztof Tubielewicz, Krzysztof Turczyński
Gliwice 2008, s.1-111,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono nowe rozwiązanie techniczne z zakresu połączenia blach cienkich. Metoda formowania połączeń blach prasowaniem na zimno polega na równoczesnym kształtowaniu w dwóch blachach wgłębienia z jednej strony i wypukłości z drugiej, a następnie sprasowaniu powstałego połączenia za pomocą stempla i matrycy, co powoduje uzyskanie trwałego połączenia.

Zaletą tego sposobu połączenia jest nie występowanie w nim dodatkowego elementu łączącego, takiego jak nit czy spoina. Tego typu połączenie charakteryzuje się również możliwością zastosowania do blach pokrytych powłokami ochronnymi, przy czym przy prawidłowej geometrii złącza wykazuje znaczną wytrzymałość statyczną i zmęczeniową.

W pracy podjęto zadanie opracowania technologii kształtowania połączeń kształtowych na drodze technologii miejscowego prasowania na zimno, w celu modernizacji aktualnie stosowanych połączeń wykonanych tradycyjną technologią spawalniczą, która, jak się okazało w warunkach eksploatacji, w wyniku zmian w strukturze materiału, głównie na skutek powstawania pola naprężeń termicznych, wywołuje niszczenie powłok ochronnych i korozję stykową. Przeprowadzono analizę kompleksową pod kątem minimalizacji wymiarów złączy, z zachowaniem właściwości fizyczno-mechanicznych blach, a głównie ich warstw wierzchnich z możliwością eliminacji technik uciążliwych dla zdrowia.

Przedstawiono zasadę kształtowania złącza z podaniem rozkładu mikrotwardości w strefie złącza wynikającej ze zmiany struktury materiału. Omówiono praktyczne zastosowanie opracowanej technologii wraz z badaniami wytrzymałościowymi wyrobu, w którym zastosowano powyższą metodę. Dokonano również analizy ekonomicznej proponowanej metody łączenia w stosunku do dotychczas stosowanej technologii spawania.

 

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji