Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 31

Monografia nr 31

Badania wytrzymałościowe konstrukcji wysięgnika teleskopowego ładowarki górniczej

Stanisław Wolny, Marek Kalita
Gliwice 2010, s1-82, il.,bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono rozważania teoretyczne oraz opis eksperymentu na obiekcie rzeczywistym wykonane dla zespołu ładującego ładowarki górniczej bocznie wysypującej ŁBT-1200EH/LS-A. W ramach pracy dokonano identyfikacji obciążeń, działających na przedmiotowy zespół ładujący, powstających podczas przemieszczania odstrzelonego urobku na dalsze środki odstawy.

Ponadto przeprowadzono analizę dynamiczną układu i wyznaczono współczynnik nadwyżki dynamicznej. Otrzymane wyniki obliczeń analitycznych wykorzystano w analizie wytrzymałościowej wykonanej przy użyciu metody elementów skończonych. Wyniki analizy MES zostały wykorzystane do określenia miejsc pomiaru odkształceń (naprężeń) podczas eksperymentu na obiekcie rzeczywistym. Przeprowadzone badania eksperymentalne pozwoliły na zweryfikowanie uproszczeń dokonanych w analizie statycznej, dynamicznej i wytrzymałościowej MES.
Efektem końcowym pracy było określenie trwałości zmęczeniowej aktualnie produkowanego wysięgnika teleskopowego oraz wytycznych precyzujących sposób modernizacji przedmiotowego wysięgnika pod kątem wydłużenia jego czasu bezawaryjnej pracy.

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji