Seria wydawnicza "Prace Naukowe - Monografie KOMAG"

W 2003 roku w KOMAG-u zainicjowano druk serii wydawniczej pt Prace naukowe - Monografie KOMAG”. Seria ta ma na celu prezentację istotnych zagadnień związanych z działalnością badawczą oraz naukową jednostki.

Wykaz pozycji


 

Aneta Augustyn

Monografia nr 44
Gliwice 2014, s.1-97, il., bibliogr. 103 poz.
ISBN 978-83-60708-84-2,

cena egz. 35,00 zł

Celem publikacji jest opis teoretycznych i laboratoryjnych badań stanowiących podstawę opracowania metodyki wyznaczania klimatu akustycznego środowiska w rejonie wielkopowierzchniowych obiektów górniczych i energetycznych. W monografii zostały przedstawione szerokie badania laboratoryjne i teoretyczne oraz przeprowadzone wnikliwe analizy wyników uzyskanych w tych badaniach.

Jerzy Świder, Mariusz Woszczyński

Monografia nr 43
Gliwice 2014, s.1-106, il., bibliogr. 116 poz.
ISBN 978-83-60708-82-8

cena egz. 35,00 zł

Rosnąca liczba urządzeń elektrycznych i elektronicznych w pojazdach poprawia bezpieczeństwo, komfort i wygodę użytkowników, ale jednocześnie stawia wyższe wymagania układom zasilania. Ponadto globalny niedobór paliw prowadzi do konieczności rozwoju pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Zastosowanie technologii odzyskiwania odpadowej energii cieplnej do generowania energii elektrycznej jest ekonomiczną i zarazem przyjazną środowisku metodą uzupełniania źródeł zasilania pojazdów.

Łukasz Jaszczyk

Monografia nr 41
Gliwice 2013, s.1-147, il., bibliogr. 123 poz.
ISBN 978-83-60708-79-8

cena egz. 35,00 zł

W monografii: „Narzędzia informatyczne wspomagające kształtowanie kompetencji pracowników transportu podziemnego w zakładach górniczych” przedstawiono metodę prowadzenia szkoleń pracowników zakładów górniczych z zastosowaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, takich jak: wirtualna i rozszerzona rzeczywistość oraz RFID.

Beata Grynkiewicz-Bylina

Monografia 40
Gliwice 2013, s.1-188, il., bibliogr. 319 poz.
ISBN 978-83-60708-74-3

cena egz. 40,00 zł

Środowisko, według ustawy Prawo ochrony środowiska, jest definiowane jako ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, woda, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001).