Seria wydawnicza "Prace Naukowe - Monografie KOMAG"

W 2003 roku w KOMAG-u zainicjowano druk serii wydawniczej pt Prace naukowe - Monografie KOMAG”. Seria ta ma na celu prezentację istotnych zagadnień związanych z działalnością badawczą oraz naukową jednostki.

Wykaz pozycji


 

Stanisław Szweda, Krzysztof Mazurek

Monografia nr 28
Gliwice 2008, s.1-97,
ISBN  978-83-60708-26-2

cena egz. 35,00 zł

Przedmiotem niniejszej pracy jest wykorzystanie metod: elementów skończonych i objętości skończonych, jako narzędzia wspomagającego proces badania i projektowania akumulatora gazowego, w zakresie określenia wpływu takich jego parametrów,

Teodor Winkler, Dariusz Michalak

Monografia nr 25
Gliwice 2008, s.1-88,
ISBN  978-83-60708-19-4

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono metodę badania technologiczności maszyn w aspekcie montażu. Metoda opiera się na wirtualnym prototypowaniu operacji montażu/demontażu, wykonywanych w warunkach eksploatacji podziemnej, oraz na badaniu i kształtowaniu operacji montażu w trybie partycypacyjnym.

Wiesław Czader, Józef Drewniak

Monografia nr 24
Gliwice 2008, s.1-155,
ISBN  978-83-60708-17-0

cena egz. 40,00 zł

W pracy opisano metodykę komputerowo wspomaganego projektowania typoszeregów walcowych i stożkowo-walcowych przekładni zębatych. W rozdziale drugim, będącym wprowadzeniem w projektowanie typoszeregów maszyn, omówiono podstawowe zasady ich projektowania wraz ze sposobami racjonalnego konstruowania, tj. uniwersalizacją, typizacją, unifikacją i normalizacją.

Teodor Winkler, Jarosław Tokarczyk

Monografia nr 23
Gliwice 2007, s.1-106,
ISBN  978-83-60708-16-3

cena egz. 35,00 zł

Opracowana metoda tworzenia wirtualnych prototypów została przedstawiona na tle faz cyklu życia maszyny górniczej. Wyodrębniono podstawowe fazy cyklu życia maszyny górniczej.

Praca pod redakcją Jerzego Tomaszewskiego i Józefa Drewniaka

Monografia nr 20
Gliwice 2007, s.1-164,
ISBN  978-83-60708-08-8

cena egz. 40,00 zł

W pracy opisano mechanizm zacierania się zębów przekładni, podano przegląd hipotez wyjaśniających przyczyny występowania tego zjawiska. W kolejnych rozdziałach, przedstawiono przegląd teoretycznych metod obliczania zacierania przekładni opartych na hipotezach temperatury kontaktu współpracujących zębów.