Główna Wydawnictwa Nowości w Światowej Literaturze Górniczej Archiwum - Miesięcznik Bibliograficzny Rocznik 2017

Miesięcznik Bibliograficzny - Rocznik 2017

Styczeń   2017

 

Luty  2017

 

Marzec  2017

 

Kwiecień 2017

 

Maj 2017

 

Czerwiec 2017

 

Lipiec 2017

 

Sierpień 2017

 

Wrzesień 2017

 

Październik 2017

 

Listopad 2017

 

Grudzień 2017

 

 

Dla zainteresowanych osób sekcja informacji naukowo-technicznej może opracować dedykowane zestawienia bibliograficzne.

Szczegóły na stronie Informacja naukowo-techniczna