Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2018

Wykaz publikacji pracowników ITG KOMAG za I-III kwartał 2018 r.

Artykuły w czasopismach polskich

 1. BAŁAGA D., KALITA M., SIEGMUND M., URBANEK A., WALOSZCZYK A.: Projekt i próby doświadczalne automatycznego systemu gaszenia mgłowego pożarów napędów przenośników taśmowych. Napędy Sterow. 2018 nr 7/8 s. 60-67,  ISSN 1507-7764.
 2. BAŁAGA D., KALITA M., SIEGMUND M., KLIMEK Z., URBANEK A., WALOSZCZYK A.: Projekt instalacji zraszającej NEPTUN do zmniejszania zapylenia w zakładzie przeróbczym KWK "Bolesław Śmiały". Masz. Gór. 2018 nr 3 s. 35-46,  ISSN 2450-9442.
 3. BARON R.: Koncepcja poprawy cech użytkowych hydrocyklonu klasyfikującego typu KOMAG. Masz. Gór. 2018 nr 1 s. 29-38,  ISSN 2450-9442.
 4. CZERNIAK D., SZKUDLAREK Z.: Badania stanowiskowe mobilnego urządzenia czyszczącego typu MUC. Masz. Gór. 2018 nr 1 s. 14-28,  ISSN 2450-9442.
 5. DEJA P.: Trakcyjno-akumulatorowy układ napędu górniczej lokomotywy elektrycznej. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2018 nr 119 s. 53-58,  ISSN 0239-3646.
 6. FIGIEL A.: Warunki bezpiecznego wykonywania badań oraz pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem. Masz. Gór. 2018 nr 1 s. 84-88,  ISSN 2450-9442.
 7. FIGIEL A.: Zapewnienie bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń górniczych. Masz. Gór. 2018 nr 2 s. 87-95,  ISSN 2450-9442.
 8. FIGIEL A.: Zasady prowadzenia napraw i remontów urządzeń przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych w aspekcie bezpieczeństwa. Masz. Gór. 2018 nr 3 s. 81-88  ISSN 2450-9442.
 9. FRIEBE P.: Wzbogacalniki strumieniowo-zwojowe do wydzielenia substancji węglowych z miałów węglowych. Masz. Gór. 2018 nr 2 s. 28-38,  ISSN 2450-9442.
 10. GRYNKIEWICZ-BYLINA B., RAKWIC B.: Identification and assessment of hazards resulting from the structure of the wheeled child conveyances commercialized on the Polish market.  J. Mach. Constr. Maint. 2018 nr 3 s. 107-121,  ISSN 1232-9312.
 11. JASIULEK D.: Monitoring the operational parameters of a power roof support.  J. Mach. Constr. Maint. 2018 nr 2 s. 109-115,  ISSN 1232-9312.
 12. JENDRYSIK S., STANKIEWICZ K., JASIULEK D.: Innowacyjne rozwiązania ITG KOMAG w zakresie automatyzacji węzłów osadzarkowych. Masz. Gór. 2018 nr 2 s. 65-77,  ISSN 2450-9442.
 13. KALITA M.: Koncepcja przekładni cykloidalnej przeznaczonej dla zakrętarek elektrycznych. Masz. Gór. 2018 nr 3 s. 57-66,  ISSN 2450-9442.
 14. KANIA J., SZWEDA S., SZYGUŁA M.: Analiza procesu wybudowy sekcji obudowy zmechanizowanej z wyrobiska ścianowego w aspekcie bezpieczeństwa. Masz. Gór. 2018 nr 3 s. 23-34,  ISSN 2450-9442.
 15. KAPUŚCIŃSKI D., POLNIK B.: Innowacyjny układ zasilająco-sterujący spągoładowarki górniczej. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2018 nr 118 s. 129-135,  ISSN 0239-3646.
 16. KOWOL D., MATUSIAK P., ŁAGÓDKA M.: Możliwości zwiększenia efektywności procesu produkcji miałów węgli koksowych poprzez wzrost dokładności wtórnego wzbogacania półproduktu w osadzarce pulsacyjnej. Masz. Gór. 2018 nr 2 s. 53-64,  ISSN 2450-9442.
 17. KURPIEL W.: Koncepcja systemu nadzorującego i zarządzającego baterią ogniw (BMS) z aktywnym układem ich balansowania. Masz. Gór. 2018 nr 1 s. 60-70,  ISSN 2450-9442.
 18. MAJEWSKI M.: Konfigurowanie obwodów sterowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy maszyn górniczych. Część 1. Funkcje bezpieczeństwa. Masz. Gór. 2018 nr 1 s. 71-83,  ISSN 2450-9442.
 19. MAJEWSKI M.: Konfigurowanie obwodów sterowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy maszyn górniczych. Część 2. Zatrzymanie awaryjne. Masz. Gór. 2018 nr 2 s. 78-86,  ISSN 2450-9442.
 20. MATUSIAK P., KOWOL D.: Rozwój osadzarek pulsacyjnych typu KOMAG. Masz. Gór. 2018 nr 2 s. 40-52,  ISSN 2450-9442
 21. NIEDWOROK A., MICHALAK J., ZYGMANOWSKI M.: Wpływ składowej tętniącej prądu na nagrzewanie elementów mocujących przewody elektryczne. Prz. Elektrotech. 2018 nr 6 s. 115-120,  ISSN 0033-2097.
 22. NIEŚPIAŁOWSKI K., RAWICKI N., WÓJCICKI M.: Agregat chłodniczy w układzie zamkniętym dla silników elektrycznych maszyn górniczych. Masz. Gór. 2018 nr 3 s. 47-56,  ISSN 2450-9442.
 23. PIERCHAŁA M.: Testing the acoustic silencers.  Arch. Acoust. 2018 nr 2 s. 313-321,  ISSN 0137-5075.
 24. RAWICKI N., NIEŚPIAŁOWSKI K., WÓJCICKI M.: Filtry automatyczne i półautomatyczne dla górnictwa. Masz. Gór. 2018 nr 1 s. 49-59,  ISSN 2450-9442.
 25. SIEGMUND M., BAŁAGA D., KALITA M.: Badania parametrów strumieni zraszających dysz drobnokroplistych. Masz. Gór. 2018 nr 3 s. 3-13,  ISSN 2450-9442.
 26. STANKIEWICZ K.: Mining control systems and distributed automation.  J. Mach. Constr. Maint. 2018 nr 2 s. 117-122,  ISSN 1232-9312.
 27. SUFFNER H.: Chłodzenie spalin w górniczych napędach spalinowych dla kopalń węgla kamiennego. Masz. Gór. 2018 nr 3 s. 67-80,  ISSN 2450-9442.
 28. SZYGUŁA M., MAZUREK K.: Hydrauliczna obudowa ratownicza do stosowania w warunkach zagrożeń naturalnych. Masz. Gór. 2018 nr 3 s. 14-22,  ISSN 2450-9442.
 29. ŚWIDER J., SZEWERDA K., HERBUŚ K.: Sposób dostrajania algorytmu sterowania wybranymi parametrami pracy przenośnika zgrzebłowego. Model. Inż. 2018 nr 66 s. 72-80,  ISSN 1896-771X.
 30. TALAREK M.: Bezpośrednie testy zapalności wyładowań elektrostatycznych z powierzchni materiałów nieprzewodzących. Masz. Gór. 2018 nr 2 s. 3-12,  ISSN 2450-9442.
 31. TOKARCZYK J., TUREWICZ A., DUDEK M., SZEWERDA K., PIECZORA E.: Komputerowe wspomaganie procesu konfiguracji i oceny środków pomocniczego transportu górniczego. Napędy Sterow. 2018 nr 7/8 s. 68, 70-75,  ISSN 1507-7764.
 32. WOSZCZYŃSKI M., JENDRYSIK S., ROGALA-ROJEK J., KANTY P., KUREK N.: Automatyzacja badania próbnego obciążenia kolumn wzmacniających podłoże gruntowe. Inż. Bud. 2018 nr 2 s. 84-86,  ISSN 0021-0315.
 33. WOSZCZYŃSKI M.: Model inteligentnego systemu monitoringu i diagnostyki paneli fotowoltaicznych. Napędy Sterow. 2018 nr 5 s. 70-73,  ISSN 1507-7764.

Monografie

 1. BARTOSZEK S., KOST G.: Metoda pozycjonowania kombajnu chodnikowego w wyrobisku korytarzowym. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 55, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2018 s. 1-164; 8,31 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-13-9.
 2. JENDRYSIK S., KOST G.: Metoda sterowania przenośnikiem kubełkowym w osadzarkowym węźle wzbogacania. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 53, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2018 s. 1-117; 6,28 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-09-2.
 3. ORZECH Ł.: Akustyczna metoda badania pojedynczych wyładowań elektrostatycznych. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 54, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2018 s. 1-149; 8,37 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-12-2.
 4. SIDOR J., KLICH A.: Współczesne maszyny do rozdrabniania - kruszarki i młyny. Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2018 s. 1-393; 20,74 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-10-8.

 

Rozdziały w monografiach

 1. JENDRYSIK S., BALCARCZYK L.: Monitorowanie zasobów i urządzeń w procesie pozyskiwania surowców z hałd. Kruszywa mineralne, t. 2, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2018 s. 61-67; 0,46 ark. wyd., ISSN 0324-9673.
 2. LUTYŃSKI A., LUTYŃSKI M., KSIĄŻKIEWICZ W., ŁADA J.: Stan technologii naziemnego zgazowania węgla. KOMEKO 2018, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2018 s. 116-134; 1,37 ark. wyd., ISBN 978-83-655993-11-5.
 3. MADEJCZYK W.: Badania stanowiskowe sekcji obudowy zmechanizowanej i jej elementów. Zmechanizowane obudowy ścianowe dla warunków zagrożenia wstrząsami górotworu. Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Stoińskiego, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2018 s. 39-71; 2,11 ark. wyd., ISBN 978-83-65503-09-1.
 4. MATUSIAK P., KOWOL D.: Zastosowanie inteligentnych rozwiązań w procesach produkcji kruszyw mineralnych. Kruszywa mineralne, t. 2, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2018 s. 133-142; 0,57 ark. wyd. ISSN 0324-9673.
 5. RYNDAK P., DŁUGAJ J., KOBYLECKI M., KOWAL L.: Białoruś "Pietrikowski Kompleks Górniczo-Wzbogacający" - kompleksowa dostawa maszyn wyciągowych do głębienia szybów i wydobycia urobku. KOMTECH 2018, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2018 s. 69-82; 0,99 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-16-0.

 

Referaty w materiałach konferencyjnych

 1. MALEC M.: Improvement of work safety in mines - results of KOMAG research projects.  Materiały na konferencję: 25th World Mining Congress, Innovation excellence - step forward to mining growth, Astana, Kazakhstan, 19-22 June 2018 s. 13 nienumerowanych,

 

Referaty w materiałach konferencyjnych uwzględnionych w Web of Science i Scopus:

 1. KOWOL D., MATUSIAK P.: Technology of fine coal grains recovery from the mining waste deposits, Materiały na konferencję: MEC 2018, Mineral Engineering Conference, Zawiercie, Poland, 26-29 September 2018 s. 1-12.
 2. LESIAK K., BRZEŻAŃSKI M.: Concept of the exhaust system for diesel engines used in underground mining. Materiały na konferencję: KONMOT 2018, International Automotive Conference, Kraków, 13th-14th September, 2018 s. 1-6.
 3. MATUSIAK P., KOZIOŁ J.: Testing the reduction properties of coke produced from a mixture of hard coal and rubber wastes. Materiały na konferencję: MEC 2018, Mineral Engineering Conference, Zawiercie, Poland, 26-29 September 2018 s.1-8.
 4. MICHALAK D., ROZMUS M., GOMEZ J., PAPEZ M., OSOJNIK V., BUENO D.R., ŚWIERCZEK G., LIMANOWSKA E.: Specialized training in 3D printing and practical use of acquired knowledge - 3DSPEC online course.  Materiały na konferencję: AHFE 2018, International Conference on Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences, Orlando, USA, 21-25 July 2018 s. 339-350, ISBN 978-3-319-93882-0.
 5. PROSTAŃSKI D.: Development of research work in the air-water spraying area for reduction of methane and coal dust explosion hazard as well as for dust control in the Polish mining industry. Materiały na konferencję: MEC 2018, Mineral Engineering Conference, Zawiercie, Poland, 26-29 September 2018 s. 1-13.
 6. TOKARCZYK J., DUDEK M., JORDA O., MARTINEZ E., PENUELAS-HERRAIZ A., PRIMO-CAPELLA V.-J.: OVOMAX online course as w way to improve competencies and qualifications for designing and manufacturing of custom-made orthopaedic implants.  Materiały na konferencję: AHFE 2018, International Conference on Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences, Orlando, USA, 21-25 July 2018 s. 362-374, ISBN 978-3-319-93882-0.

 

 

Zobacz więcej nt. artykułów: informacja naukowo-techniczna