Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2018

Wykaz publikacji pracowników ITG KOMAG za I półrocze 2018 r.

Artykuły w czasopismach polskich

1. BARON R.: Koncepcja poprawy cech użytkowych hydrocyklonu klasyfikującego typu KOMAG. Masz. Gór. 2018 nr 1 s. 29-38, ISSN 2450-9442.

2. CZERNIAK D., SZKUDLAREK Z.: Badania stanowiskowe mobilnego urządzenia czyszczącego typu MUC. Masz. Gór. 2018 nr 1 s. 14-28, ISSN 2450-9442.

3. DEJA P.: Trakcyjno-akumulatorowy układ napędu górniczej lokomotywy elektrycznej. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2018 nr 119 s. 53-58, ISSN 0239-3646.

4. FIGIEL A.: Warunki bezpiecznego wykonywania badań oraz pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem. Masz. Gór. 2018 nr 1 s. 84-88, ISSN 2450-9442.

5. FIGIEL A.: Zapewnienie bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń górniczych. Masz. Gór. 2018 nr 2 s. 87-95, ISSN 2450-9442.

6. FRIEBE P.: Wzbogacalniki strumieniowo-zwojowe do wydzielenia substancji węglowych z miałów węglowych. Masz. Gór. 2018 nr 2 s. 28-38, ISSN 2450-9442.

7. JENDRYSIK S., STANKIEWICZ K., JASIULEK D.: Innowacyjne rozwiązania ITG KOMAG w zakresie automatyzacji węzłów osadzarkowych. Masz. Gór. 2018 nr 2 s. 65-77, ISSN 2450-9442.

8. KAPUŚCIŃSKI D., POLNIK B.: Innowacyjny układ zasilająco-sterujący spągoładowarki górniczej. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2018 nr 118 s. 129-135, ISSN 0239-3646.

9. KOWOL D., MATUSIAK P., ŁAGÓDKA M.: Możliwości zwiększenia efektywności procesu produkcji miałów węgli koksowych poprzez wzrost dokładności wtórnego wzbogacania półproduktu w osadzarce pulsacyjnej. Masz. Gór. 2018 nr 2 s. 53-64, ISSN 2450-9442.

10. KURPIEL W.: Koncepcja systemu nadzorującego i zarządzającego baterią ogniw (BMS) z aktywnym układem ich balansowania. Masz. Gór. 2018 nr 1 s. 60-70, ISSN 2450-9442.

11. MAJEWSKI M.: Konfigurowanie obwodów sterowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy maszyn górniczych. Część 1. Funkcje bezpieczeństwa. Masz. Gór. 2018 nr 1 s. 71-83, ISSN 2450-9442.

12. MAJEWSKI M.: Konfigurowanie obwodów sterowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy maszyn górniczych. Część 2. Zatrzymanie awaryjne. Masz. Gór. 2018 nr 2 s. 78-86, ISSN 2450-9442.

13. MATUSIAK P., KOWOL D.: Rozwój osadzarek pulsacyjnych typu KOMAG. Masz. Gór. 2018 nr 2 s. 40-52, ISSN 2450-9442.

14. NIEDWOROK A., MICHALAK J., ZYGMANOWSKI M.: Wpływ składowej tętniącej prądu na nagrzewanie elementów mocujących przewody elektryczne. Prz. Elektrotech. 2018 nr 6 s. 115-120, ISSN 0033-2097.

15. PIERCHAŁA M.: Testing the acoustic silencers. Arch. Acoust. 2018 nr 2 s. 313-321, ISSN 0137-5075.

16. RAWICKI N., NIEŚPIAŁOWSKI K., WÓJCICKI M.: Filtry automatyczne i półautomatyczne dla górnictwa. Masz. Gór. 2018 nr 1 s. 49-59, ISSN 2450-9442.

17. TALAREK M.: Bezpośrednie testy zapalności wyładowań elektrostatycznych z powierzchni materiałów nieprzewodzących. Masz. Gór. 2018 nr 2 s. 3-12, ISSN 2450-9442.

18. WOSZCZYŃSKI M., JENDRYSIK S., ROGALA-ROJEK J., KANTY P., KUREK N.: Automatyzacja badania próbnego obciążenia kolumn wzmacniających podłoże gruntowe. Inż. Bud. 2018 nr 2 s. 84-86, ISSN 0021-0315.

19. WOSZCZYŃSKI M.: Model inteligentnego systemu monitoringu i diagnostyki paneli fotowoltaicznych. Napędy Sterow. 2018 nr 5 s. 70-73, ISSN 1507-7764.

 

Monografie

1. BARTOSZEK S., KOST G.: Metoda pozycjonowania kombajnu chodnikowego w wyrobisku korytarzowym. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 55, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2018 s. 1-164; 8,31 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-13-9.

2. ORZECH Ł.: Akustyczna metoda badania pojedynczych wyładowań elektrostatycznych. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 54, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2018 s. 1-149; 8,37 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-12-2.

3. SIDOR J., KLICH A.: Współczesne maszyny do rozdrabniania - kruszarki i młyny. Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2018 s. 1-393; 20,74 ark. wyd., ISBN 978-83-65593-10-8.

 

Rozdziały w monografiach

1. LUTYŃSKI A., LUTYŃSKI M., KSIĄŻKIEWICZ W., ŁADA J.: Stan technologii naziemnego zgazowania węgla. KOMEKO 2018, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2018 s. 116-134; 1,37 ark. wyd., ISBN 978-83-655993-11-5.

2. MADEJCZYK W.: Badania stanowiskowe sekcji obudowy zmechanizowanej i jej elementów. Zmechanizowane obudowy ścianowe dla warunków zagrożenia wstrząsami górotworu. Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Stoińskiego, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2018 s. 39-71; 2,11 ark. wyd., ISBN 978-83-65503-09-1.

 

Referaty w materiałach konferencyjnych

1. MICHALAK D., ROZMUS M., GOMEZ J., PAPEZ M., OSOJNIK V., BUENO D.R., ŚWIERCZEK G., LIMANOWSKA E.: Specialized training in 3D printing and practical use of acquired knowledge - 3DSPEC online course. AHFE 2018, International Conference on Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences, Orlando, USA, 21-25 July 2018 s. 339-350, ISBN 978-3-319-93882-0.

2. TOKARCZYK J., DUDEK M., JORDA O., MARTIZEZ E., PENUELAS-HERRAIZ A., PRIMO-CAPELLA V.-J.: OVOMAX online course as w way to improve competencies and qualifications for designing and manufacturing of custom-made orthopaedic implants. AHFE 2018, International Conference on Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences, Orlando, USA, 21-25 July 2018 s. 362-374, ISBN 978-3-319-93882-0.

 

 

Zobacz więcej nt. artykułów: informacja naukowo-techniczna