Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2005

Publikacje pracowników KOMAG w roku 2005

 1. BARAŃSKA H., KOWAL L., MATERZOK A.: Zmodyfikowana wersja zespołu sterowania hamulców pneumatycznych ZSHP. Materiały na konferencję: "Transport szybowy 2005", Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, t.1, Zakopane, 21 23 września 2005 s. 97 103.

 2. BARAŃSKA H., KOWAL L.: Urządzenia do awaryjnego zatrzymania maszyn wyciągowych. Materiały na konferencję: "Transport szybowy 2005", Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, t.1, Zakopane, 21 23 września 2005 s. 105 114.

 3. BARAŃSKA H., KOWAL L., MATERZOK A.: Increase of safety of the vertical transport in mines by an improvement of the control system of hosting machines with implementation of the ZSHP device. Materiały na konferencję: LOADO 2005, III. medzinárodná konferencia, LOGISTIKA & DOPRAVA, Slovensko, Vysoké Tatry, 8. 10.jun 2005

 4. BODORA A., DOMORACKI A., BISKUP T., KOŁODZIEJ H., BUDZYŃSKI Z.: Badania układu napędowego z silnikiem bezszczotkowym (PMSM) o mocy 20 kW. Materiały na konferencję: PEMINE, Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych, Ustroń, maj 2005 r. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2005 nr 71 s. 113 117.

 5. BOMERSBACH G.: Idea bezprzewodowego systemu transmisji danych pomiarowych w szybach kopalń z obiektów będących w ruchu wstępne analizy, dobór systemu i częstotliwości, pomiary sprawdzające przy małej zmienności sygnału pomiarowego. Materiały na konferencję: "Zastosowania mechaniki w górnictwie", V Międzynarodowa Konferencja, Dzierżno, 21 22 kwietnia 2005 s. 5 12.

 6. BOMERSBACH G., KOWAL L.: System bezprzewodowej transmisji danych pomiarowych w szybach kopalń z obiektów będących w ruchu. Materiały na konferencję: "Transport szybowy 2005", Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, t.1, Zakopane, 21 23 września 2005 s. 209 221.

 7. BUDZYŃSKI Z. , KOŁODZIEJ H., PRZYBYŁA J.: Silnik indukcyjny zintegrowany z przemiennikiem częstotliwości w wykonaniu przeciwwybuchowym na napięcie 1000 V (1140 V). Materiały na konferencję: PEMINE, Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych, Ustroń, maj 2005 r. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2005 nr 71 s. 15 20.

 8. BUKOWIECKI B.: Ocena stanu technicznego łączników lemniskatowych sekcji obudowy zmechanizowanej. Materiały na konferencję: "Zastosowania mechaniki w górnictwie", V Międzynarodowa Konferencja, Dzierżno, 21 22 kwietnia 2005 s. 27 35.

 9. CHOLEWA J., HAŁUBCZOK P., MAŁECKI J.: Wymagania techniczne dla urządzenia umożliwiającego spowodowanie zaniku ciśnienia medium, które uwalnia źródło siły hamowania w zespole napędowym hamulca maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych. Materiały na konferencję: Transport Szybowy 2005, Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna, t. 1, Zakopane, 21 23.09.2005 s. 149 160.

 10. DRWIĘGA A., JAMA A.: New design of the floor mounted railway with a dual driving system. Materiały na konferencję: ISTI '05, VI Internacionalni Simpozijum o Transportu i Izvozu "Razvoj novih tehnologija i opreme u rudničkom transportu i izvozu", Serbia i Czarnogóra, Budva, 23 25 maja 2005 s. 124 128.

 11. DUDEK M., CHUCHNOWSKI W., TOKARCZYK J.: Identyfikacja czynników ryzyka technicznego za pomocą symulacji komputerowych. Materiały na konferencję: KOMTECH 2005 "Systemy ograniczające zagrożenia w procesach eksploatacji maszyn i urządzeń", t. 2, Zakopane 15 17.11.2005 s. 113 121.

 12. GRYNKIEWICZ BYLINA B., RAKWIC B. , PASTUSZKA J.S.: Assessment of exposure to traffic related aerosol and to particle associated PAHs in Gliwice, Poland. Pol. J. Environ. Stud. 2005 nr 1 s. 117 123.

 13. HAMALA K. , WYDRO T.: Stanowisko do badań laboratoryjnych procesu ładowania frezującym organem ślimakowym. Masz. Gór. 2005 nr 1 s. 17 21.

 14. HELMANN J., PIETRASIK E.: Ekologiczne paliwa formowane. Wybrane aspekty inżynierii produktu. Prace Naukowe Monografie CMG KOMAG nr 8, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2005 s. 1 135.

 15. JASZCZUK M., MARKOWICZ J., MEDER A., SZWEDA S.: Zarządzanie bezpieczeństwem użytkowania sekcji obudowy zmechanizowanej. Materiały na konferencję: KOMTECH 2005 "Systemy ograniczające zagrożenia w procesach eksploatacji maszyn i urządzeń", t. 1, Zakopane 15 17.11.2005 s. 83 91.

 16. JASZCZUK M., MARKOWICZ J., SZWEDA S., MEDER A.: Możliwości usprawnienia procesu kompletacji wyposażenia technicznego ściany. Materiały na konferencję: "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005", Konferencja Naukowa, Gliwice, listopad 2005 r. Zesz. Nauk. P.Śl., Gór. 2005 nr 269 s. 439 444.

 17. JEDZINIAK M. , NAPIERALSKI M.: CYKLOFILTR typu CF firmy ECO INSTAL jako zgodny z BAT środek kontroli emisji pyłu z obiektów energetycznych średniej wielkości. Materiały na konferencję: KOMEKO 2005 "Zarządzanie środowiskiem na terenach uprzemysłowionych nowoczesne systemy, techniki i technologie", t. 1, Zakopane, 15 17.03.2005 s. 91 99.

 18. JEDZINIAK M. , SEKULAR K.: System odpylania wyrobisk chodnikowych przewietrzanych wentylacją kombinowaną z zastosowaniem urządzenia odpylającego DCU 600 i lutni wirowej VV 700. Materiały na konferencję: KOMTECH 2005 "Systemy ograniczające zagrożenia w procesach eksploatacji maszyn i urządzeń", t. 2, Zakopane 15 17.11.2005 s. 175 184.

 19. JEDZINIAK M., PIETRASIK E., RAKWIC B., STEINDOR M., ZACHARZ T.: Prace badawczo rozwojowe Zakładu Systemów Ekologicznych CMG KOMAG na rzecz ochrony środowiska. Masz. Gór. 2005 nr 4 s. 64 70.

 20. KACZMARCZYK J., MEDER A.: Ocena zgodności zespołów i układów hydraulicznych i pneumatycznych w maszynach i urządzeniach górniczych. Materiały na konferencję: Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne, Konferencja Naukowo Techniczna, Katowice, 1 marca 2005 s. 101 107.

 21. KLICH A.: Posiedzenie Sekcji Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk w dniu 17 lutego 2005 r. w kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA na temat "Zagadnienia bezpieczeństwa i ekonomicznej efektywności eksploatacji węgla kamiennego w warunkach wysokiej koncentracji wydobycia". Masz. Gór. 2005 nr 2 s. 23 24.

 22. KLICH A. : Tradycja i formy wieloletniej współpracy naukowo technicznej CMG KOMAG z AGH w Krakowie. Masz. Gór. 2005 nr 4 s. 3 11.

 23. KŁECZEK Z. , ZELJAŚ D.: Podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych w Polsce aktualnym wyzwaniem dla inżynierii środowiska. Materiały na konferencję: KOMEKO 2005 "Zarządzanie środowiskiem na terenach uprzemysłowionych nowoczesne systemy, techniki i technologie", t. 2, Zakopane, 15 17.03.2005 s. 163 175.

 24. KŁECZEK Z. , ZELJAŚ D.: Podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych w Polsce aktualnym wyzwaniem dla inżynierii środowiska. Masz. Gór. 2005 nr 1 s. 42 48.

 25. KŁECZEK Z. , RADOMSKI A., ZELJAŚ D.: Podziemne magazynowanie. Prace Naukowe Monografie CMG KOMAG nr 9, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2005 s. 1 98.

 26. KŁECZEK Z. , RADOMSKI A., ZELJAŚ D.: Podziemne składowanie. Prace Naukowe Monografie CMG KOMAG nr 10, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2005 s. 1 72.

 27. KŁECZEK Z., MALEC M., MEDER A.: Impact of rock bursts on a loss of stability of underground mine workings. Materiały na konferencję: 20th World Mining Congress, Mining and Sustainable Development, Teheran Iran, November 7 11, 2005 s. 917 920.

 28. KOŁODZIEJCZYK K., ZACHARZ T.: Metody numeryczne w projektowaniu urządzeń sedymentacyjnych. Materiały na konferencję: KOMEKO 2005 "Zarządzanie środowiskiem na terenach uprzemysłowionych nowoczesne systemy, techniki i technologie", t. 1, Zakopane, 15 17.03.2005 s. 73 80.

 29. KOŁODZIEJCZYK K., ZACHARZ T.: Metody numeryczne w projektowaniu urządzeń sedymentacyjnych. Masz. Gór. 2005 nr 1 s. 12 16.

 30. KORCZYŃSKI M., PIECZORA E., ROJEK P., ZACHARZ T.: Nowoczesne rozwiązania w systemie zwalczania zapylenia. Materiały na konferencję: KOMTECH 2005 "Systemy ograniczające zagrożenia w procesach eksploatacji maszyn i urządzeń", t. 1, Zakopane 15 17.11.2005 s. 159 182.

 31. KOWAL L., MEDER A.: Rozwiązania techniczne układów sterowania podnoszące niezawodność pneumatycznych i hydraulicznych hamulców maszyn wyciągowych. Materiały na konferencję: Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2005, Problemy i tendencje rozwojowe w pierwszej dekadzie XXI wieku, Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna, Wrocław, 17 19 maja 2005 s. 87 94.

 32. KOWAL L.: Działalność CMG KOMAG w zakresie maszyn wyciągowych. Masz. Gór. 2005 nr 4 s. 50 55.

 33. KOZIEŁ A.: Innowacyjne rozwiązania hydrauliczne i pneumatyczne stosowane w maszynach górniczych. Hydraul. Pneum. 2005 nr 4 s. 13 14, 19 21.

 34. KOZIEŁ A., PIECZORA E., PROSTAŃSKI D.: Prace badawcze Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG na rzecz zwalczania zapylenia w wyrobiskach ścianowych. Masz. Gór. 2005 nr 4 s. 23 28.

 35. LASEK S., MEDER A., SZYGUŁA M.: Audyt obudów zmechanizowanych jako narzędzie do efektywnego zarządzania parkiem maszynowym w kopalniach węgla kamiennego. Gór. Węgl. 2005 nr maj s. 15 18.

 36. LASEK S., MEDER A., SZYGUŁA M.: Audyt obudów zmechanizowanych jako narzędzie do efektywnego zarządzania parkiem maszynowym w kopalniach węgla kamiennego. Materiały na konferencję: Górnictwo Węglowe 2005, VI Sympozjum Naukowo Techniczne, Ustroń, 18 19 maja 2005 s. 56 62.

 37. LENARTOWICZ M ., SABLIK J.: Rozkład napięcia powierzchniowego zwilżania ziaren węglowych w produktach wzbogacania maszyny flotacyjnej typu IZ. Zesz. Nauk. P.Śl., Gór. 2005 nr 266 s. 105-113.

 38. MADEJCZYK W., WOJTASZCZYK M.: Działalność Laboratorium Badań na tle 60 lecia istnienia CMG KOMAG. Masz. Gór. 2005 nr 4 s. 29 32.

 39. MALEC M., STAŃCZAK L.: Targi górnictwa, energetyki i metalurgii Katowice 2005. Masz. Gór. 2005 nr 3 s. 47 50.

 40. MAŁECKI J., MEDER A. , WRÓBEL T.: Nowe wkładki do pomiaru siły w linach górniczych wyciągów szybowych. Masz. Gór. 2005 nr 3 s. 26 30.

 41. MAŁECKI J., MEDER A. , WRÓBEL T.: New inserts for force measurement in ropes of mining shaft hoist. Materiały na konferencję: LOADO 2005, III. medzinárodná konferencia, LOGISTIKA & DOPRAVA, Slovensko, Vysoké Tatry, 8. 10.jun 2005.

 42. MAZUREK K., SZYGUŁA M.: Symulacja komputerowa obciążenia dynamicznego stojaka hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej. Materiały na konferencję: "Zastosowania mechaniki w górnictwie", V Międzynarodowa Konferencja, Dzierżno, 21 22 kwietnia 2005 s. 115 125.

 43. MAZUREK K.: Zastosowanie MSC.Dytran do symulacji komputerowej obciążenia dynamicznego siłownika oraz weryfikacja badań symulacyjnych w warunkach laboratoryjnych. Materiały na konferencję: Spotkanie użytkowników oprogramowania MSC.Software 2005, Kraków, 2005 s. 1 13.

 44. MEDER A., KACZMARCZYK J.: Ocena zgodności przenośników taśmowych doświadczenia i wnioski po roku obowiązywania systemu. Materiały na konferencję: Nowe rozwiązania i doświadczenia w budowie i bezpiecznej eksploatacji urządzeń kompleksowej odstawy urobku przenośnikami taśmowymi, XIII Międzynarodowe Sympozjum, Zakopane, 11 13.05.2005 s. 11 18.

 45. MEDER A., KACZMARCZYK J.: Badania naukowe i stanowiskowe jako etap procesu oceny zgodności zespołów i układów hydraulicznych oraz pneumatycznych. Materiały na konferencję: CYLINDER 2005 "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Zakopane Kościelisko, 19 21 września 2005 s. 39 48.

 46. MEDER A., KACZMARCZYK J.: Aspekty prawne stosowania maszyn i urządzeń w zakładach górniczych. Masz. Gór. 2005 nr 3 s. 36 41.

 47. MEDER A.: Innowacyjne rozwiązania Centrum KOMAG dla górnictwa węgla kamiennego. Wiad. Gór. 2005 nr 10 s. 467 476.

 48. MEDER A., MALEC M.: Innovacionnye reshenija Centra KOMAG dlja ugol'nojj promyshlennosti. State of the art, innovative solutions for the mining industry. Materiały na konferencję: 8th International Energy Forum Commonwealth of Independent States (CIS 2005 IEF), Coal of CIS, Ukraine, Crimea, Yalta, September 15 17, 2005.

 49. MICHALAK D.: Analizy ergonomiczne w procesie modelowania czynności montażu i demontażu kombajnu ścianowego. Materiały na konferencję: Majówka Młodych Biomechaników 2005, Międzynarodowy Kongres Naukowy "Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology COMMENT 2005", Gliwice Wisła, 16 19 maja 2005 r. Zesz. Nauk. P.Śl. Kated. Mech. Stosow. 2005 nr 27 s. 106 111.

 50. MICHALAK D. , ROZMUS M.: Identyfikacja potrzeb kopalń i wytwórni w zakresie serwisowania maszyn górniczych wyniki badań ankietowych. Materiały na konferencję: KOMTECH 2005 "Systemy ograniczające zagrożenia w procesach eksploatacji maszyn i urządzeń", t. 2, Zakopane 15 17.11.2005 s. 5 14.

 51. NIEŚPIAŁOWSKI K.: Wpływ uderzenia hydraulicznego na prędkość obrotowo udarowego wiercenia skał wiertarką WOU 42SM. Materiały na konferencję: CYLINDER 2005 "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Zakopane Kościelisko, 19 21 września 2005 s. 277 288.

 52. NIEŚPIAŁOWSKI K., KALUKIEWICZ A.: Wykorzystanie uderzenia hydraulicznego w procesie obrotowo udarowego wiercenia skał. Materiały na konferencję: TUR 2005, IV Międzynarodowa Konferencja Techniki Urabiania 2005, Kraków Krynica, wrzesień 2005 s. 691 700.

 53. OSOBA M.: Osadzarki wodne pulsacyjne typu KOMAG maszyny sprawdzone w przeróbce surowców mineralnych. Masz. Gór. 2005 nr 4 s. 56 63.

 54. PIECZORA E., SZKUDLAREK Z.: Badania stanowiskowe nad metodą urabiania skał z wykorzystaniem organu urabiającego nowej generacji. Materiały na konferencję: TUR 2005, IV Międzynarodowa Konferencja Techniki Urabiania 2005, Kraków Krynica, wrzesień 2005 s. 709 721.

 55. PIETRASIK E.: Założenia koncepcji zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z terenu aglomeracji śląskiej. Materiały na konferencję: KOMEKO 2005 "Zarządzanie środowiskiem na terenach uprzemysłowionych nowoczesne systemy, techniki i technologie", t. 2, Zakopane, 15 17.03.2005 s. 123 133.

 56. PIETRASIK E., ZACHARZ T., MATUSIAK P., OSOBA M.: Możliwości współspalania węgla kamiennego z odpadami. Materiały na konferencję: I Seminarium naukowo techniczne Zintegrowanego Instytutu Naukowo Technologicznego, ZINT Paliwa Bezpieczeństwo Środowisko, Katowice, 26.10.2005 s. 10 nienumerowanych.

 57. RAKWIC B., PYZIK M.: Praktyka opracowania i wdrażania programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami w gminach. Materiały na konferencję: KOMEKO 2005 "Zarządzanie środowiskiem na terenach uprzemysłowionych nowoczesne systemy, techniki i technologie", t. 2, Zakopane, 15 17.03.2005 s. 105 114.

 58. SIKORA W.: Spadek dynamiki wzrostu wydobycia z przodka ścianowego. Materiały na konferencję: KOMTECH 2005 "Systemy ograniczające zagrożenia w procesach eksploatacji maszyn i urządzeń", t. 1, Zakopane 15 17.11.2005 s. 109 120.

 59. SIKORA W. , OSADNIK J., REMIORZ E., SOBOTA P.: Analiza geometryczna odległości pomiędzy kołami napędowymi układu ciągnienia 2BP. Materiały na konferencję: KOMTECH 2005 "Systemy ograniczające zagrożenia w procesach eksploatacji maszyn i urządzeń", t. 2, Zakopane 15 17.11.2005 s. 27 36.

 60. SIKORA W.: Uwarunkowania dalszego rozwoju techniki i technologii wyrobisk ścianowych. Masz. Gór. 2005 nr 4 s. 33 38.

 61. SZKUDLAREK Z. , PASICH Z.: Informacja techniczna w CMG KOMAG. Materiały na konferencję: Aktualne zagadnienia w zakresie stosowania stalowych obudów chodnikowych, Katowice, maj 2005 r. Pr. Nauk. GIG, Konf. 2005 nr 49 s. 5 11.

 62. SZYGUŁA M., MAZUREK K., MADEJCZYK W.: Identyfikacja obciążenia dynamicznego stojaka hydraulicznego. Materiały na konferencję: CYLINDER 2005 "Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych", Zakopane Kościelisko, 19 21 września 2005 s. 203 212.

 63. SZYGUŁA M., MAZUREK K.: Nowe kierunki poprawy odporności obudowy zmechanizowanej na obciążenia dynamiczne. Materiały na konferencję: "Nowoczesne kompleksy zmechanizowane a koncentracja produkcji", Konferencja naukowo szkoleniowa, Ustroń, 6 7 października 2005 r. Pr. Nauk. GIG, Konf. 2005 nr 50 s. 31 35.

 64. TEJSZERSKA D., TUREWICZ K.: Modelowanie linopędni obciążonej dynamicznie. Materiały na konferencję: "Transport szybowy 2005", Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, t.2, Zakopane, 21 23 września 2005 s. 45 52.

 65. TEJSZERSKI J., JASIULEK D., PAJĄK T., ROGALA J.: Kierunki rozwoju Laboratorium Mechatroniki w CMG KOMAG. Materiały na konferencję: KOMTECH 2005 "Systemy ograniczające zagrożenia w procesach eksploatacji maszyn i urządzeń", t. 2, Zakopane 15 17.11.2005 s. 171 174.

 66. TOKARCZYK J.: Wirtualne prototypowanie obudów zmechanizowanych w stanach obciążeń zmiennych. Masz. Gór. 2005 nr 2 s. 3 8.

 67. TOMASZEWSKI J.: Praktyczne metody diagnozowania stanu technicznego przekładni zębatych ogólnego przeznaczenia. Materiały na konferencję: KOMTECH 2005 "Systemy ograniczające zagrożenia w procesach eksploatacji maszyn i urządzeń", t. 2, Zakopane 15 17.11.2005 s. 51 63.

 68. TOMASZEWSKI J. , RYSIŃSKI J.: The concept of vibro-acoustic symptohoms for diagnosis of fatigue cracks in gears. Materiały na konferencję: Optimalizácia mechanických sústav a zariadení, 4. medzinárodná vedecká konferencia, Košice, Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica, Kremenec, 2-4.11.2005, Acta Mech. Slovaka 2005 nr 3 s. 193-202.

 69. TOMASZEWSKI J. , RYSIŃSKI J., MIROTA K.: Diagnostyka zatarcia przekładni zębatych. Transp. Przem. 2005 nr 4 s. 48-52.

 70. WINKLER T.: Komputerowo wspomagane projektowanie systemów antropotechnicznych. Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2005 s. 1 193.

 71. WINKLER T., MICHALAK D. , SALEM W., MÄÄTÄ T., COLOMBO S.: Technologia wirtualnej rzeczywistości w cyklu życia środków technicznych możliwość transferu metod w obszarze przemysłów wysokiego ryzyka. Materiały na konferencję: KOMTECH 2005 "Systemy ograniczające zagrożenia w procesach eksploatacji maszyn i urządzeń", t. 1, Zakopane 15 17.11.2005 s. 207 222.

 72. WINKLER T., MICHALAK D., BOJARA S., JASZCZYK Ł.: Zastosowanie technik wirtualnych w rekonstrukcji przebiegu wypadków w górnictwie Materiały na konferencję: KOMTECH 2005 "Systemy ograniczające zagrożenia w procesach eksploatacji maszyn i urządzeń", t. 2, Zakopane 15 17.11.2005 s. 107 112.

 73. WINKLER T.: Creating the Virtual Work Environment. Materiały na konferencję: CAES 2005, International Conference on Computer Aided Ergonomics, Human Factors and Safety: Information Technology, Knowledge Management and Engineering for Enterprise Productivity and Quality of Working Life, Slovak Republic, Košice, May 25 May 28, 2005

 74. WINKLER T.: Zastosowanie metod modelowania i wizualizacji w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Materiały na konferencję: I Seminarium naukowo techniczne Zintegrowanego Instytutu Naukowo Technologicznego, ZINT Paliwa Bezpieczeństwo Środowisko, Katowice, 26.10.2005 s. 1 10.

 75. WINKLER T., CHUCHNOWSKI W., TOKARCZYK J.: Parametryzacja zadań obliczeniowych na przykładzie analiz MES modeli obudów zmechanizowanych. Materiały na konferencję: MES 2005, IX Konferencja Naukowo Techniczna "Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania", Giżycko, 19 22 października 2005 s. 553 560.

 76. WINKLER T., DUDEK M., BOJARA S., CHUCHNOWSKI W., MICHALAK D., TOKARCZYK J.: Wirtualne prototypowanie maszyn górniczych w praktyce projektowej Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. Masz. Gór. 2005 nr 4 s. 16 22.

 77. ZACHARZ T., PIETRASIK E., JEDZINIAK M., KRZYKOWSKI R.: Methods of the sulfur removal from gas the possibility of application to the installation of the low power heat generation plant. Materiały na konferencję: Ochrana ovzdušia, 20. medzinárodná konferencia, Vysoké Tatry Štrbské Pleso, Slovak Republic, 23 25. november 2005 s. 20 23.

 78. ZACHARZ T., PIETRASIK E., MATUSIAK P.: Współspalanie odpadów w kotłach energetycznych. Materiały na konferencję: Paliwa z odpadów V, V Międzynarodowa Konferencja, Kudowa Zdrój, 19 21 października 2005. Wydawnictwo HELION SA, Gliwice 2005 s. 215 220.

 79. ZACHARZ T., RAKWIC B., PIERCHAŁA M.: Inżynieria środowiska wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych na przykładzie prac realizowanych w Zakładzie Systemów Ekologicznych CMG KOMAG. Materiały na konferencję: I Seminarium naukowo techniczne Zintegrowanego Instytutu Naukowo Technologicznego, ZINT Paliwa Bezpieczeństwo Środowisko, Katowice, 26.10.2005 s. 1/8 8/8.

 80. ZAJĄC R.: Działania doskonalące w systemie zarządzania jakością. Masz. Gór. 2005 nr 1 s. 52 55.

 81. ZAJĄC R.: Działalność normalizacyjna w CMG KOMAG na przestrzeni sześćdziesięciu lat. Masz. Gór. 2005 nr 3 s. 42 46.

 82. ZAJĄC R.: Systemy zarządzania jakością w CMG KOMAG. Rola auditów wewnętrznych. Masz. Gór. 2005 nr 4 s. 71 76.