Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2008

Publikacje pracowników KOMAG w roku 2008

 

 1. ALENOWICZ J., SOBCZYŃSKI E., TEJSZERSKI J., WOSZCZYŃSKI M., KOT D., KRODKIEWSKI J.: Nowe rozwiązania systemów sterowania maszyn podstawowych w kopalniach węgla brunatnego. Materiały na konferencję: Seminarium Naukowo-Techniczne, Badania wspólne sieci naukowej Zintegrowany Instytut Naukowo-Technologiczny Paliwa - Bezpieczeństwo - Środowisko w latach 2006 - 2007, Ustroń-Jaszowiec, 15-16 lutego 2008 r. Gór. Śr., Pr. Nauk. GIG 2008 nr Wydanie specjalne nr I s. 9-32.

 2. ANTONIAK J., JASZCZUK M., KOWAL L., LUTYŃSKI A., PASEK J., PIECZORA E.: Scenariusze rozwoju technologicznego mechanizacji podstawowych procesów produkcyjnych w górnictwie węgla kamiennego. Prognoza rozwoju systemów transportu. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 1, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 64-78.

 3. BAL M., FRANKE G.: Urządzenia do automatycznego pobierania próbek węgla. KOMEKO 2008, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 127-135.

 4. BUDZYŃSKI Z., DEJA P.: Nowa generacja napędów trakcyjnych lokomotyw kopalnianych. Materiały na konferencję: PEMINE, Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych, Rytro, maj 2008 r. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2008 nr 79 s. 39-43.

 5. BUDZYŃSKI Z., DEJA P.: Innowacyjny napęd kopalnianej lokomotywy trakcyjnej z silnikami z magnesami trwałymi. Materiały na konferencję: IV Szkoła Mechanizacji i Automatyzacji Górnictwa "Innowacyjne napędy maszyn przeznaczonych dla górnictwa podziemnego", Szczyrk, 23-25 kwietnia 2008 s. 140-147.

 6. BUDZYŃSKI Z., DEJA P.: Nowe rozwiązanie sterowania kopalnianej lokomotywy trakcyjnej Ld-31EM. KOMTECH 2008, Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechanizacyjne dla górnictwa, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 107-115.

 7. CHUCHNOWSKI W., TOKARCZYK J.: Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania. Masz. Gór. 2008 nr 1 s. 3-6.

 8. CIERPISZ S., KOWOL D.: Charakterystyki pływaka jako elementu pomiarowego w osadzarce. KOMEKO 2008, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 213-220.

 9. CIERPISZ S., KOWOL D.: Możliwości identyfikacji charakterystyki wzbogacalności węgla w osadzarce z zastosowaniem czujnika pływakowego. Materiały na konferencję: Automatyzacja Procesów Przeróbki Kopalin, XIV Konferencja APPK 2008, Szczyrk, 28 - 30 maja 2008 s. 23-33.

 10. CIERPISZ S., KOWOL D.: Możliwości identyfikacji charakterystyki wzbogacalności węgla w osadzarce z zastosowaniem czujnika pływakowego. Mech. Autom. Gór. 2008 nr 11 s. 29-34.

 11. CZADER W., PIECZORA E., DREWNIAK J.: Pakiet programów inżynierskich do projektowania typoszeregów przekładni stożkowo-walcowych według ISO oraz AQAP. Materiały na konferencję: XII Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 12-16 maja 2008 s. 121-128.

 12. CZADER W., PIECZORA E., DREWNIAK J.: Computer aided engineering w projektowaniu modułowych typoszeregów przekładni zębatych. Gór. Odkryw. 2008 nr 4-5 s. 14-19.

 13. CZADER W., DREWNIAK J.: Projektowanie typoszeregów walcowych i stożkowo-walcowych przekładni zębatych. Prace Naukowe - Monografie CMG KOMAG nr 24, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 1-155.

 14. CZADER W., DREWNIAK J., PIECZORA E.: Pakiet programów inżynierskich do projektowania typoszeregów przekładni stożkowo-walcowych według ISO oraz AQAP. Mechanik 2008 nr 10 s. 858, 860, 862, 864.

 15. CZADER W., PIECZORA E., DREWNIAK J.: Projektowanie modułów zębatych przekładni o zazębieniu wewnętrznym zgodnie z wymaganiami norm ISO. Masz. Gór. 2008 nr 3 s. 8-13.

 16. CZADER W., DREWNIAK J., PIECZORA E.: Komputerowo wspomagane projektowanie bezpiecznych napędów mechanicznych stosowanych również w górnictwie. KOMTECH 2008, Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechanizacyjne dla górnictwa, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 293-304.

 17. DOMAŃSKA D., ZACHARZ T.: Gospodarka biopaliwowa w Polsce. KOMEKO 2008, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 137-148.

 18. DOMAŃSKA D., WICHUR A.: Prognoza stateczności skarp i zboczy w kopalniach odkrywkowych z wykorzystaniem inklinometrów. Gór. Odkryw. 2008 nr 2-3 s. 131-135.

 19. DOMAŃSKA D.: Uwagi o projektowaniu obudowy podziemnego wyrobiska korytarzowego w aspekcie zachowania jego stateczności. Materiały na konferencję: Geotechnika - Geotechnics 2008, XIII Międzynarodowe Sympozjum, Część I: polska, Gliwice - Ustroń, 14-17 października 2008 s. 169-178.

 20. DOMAŃSKA D., ZACHARZ T.: Biomass wastes as source of alternative energy. Arch. Environ. Prot. 2008 nr Special Issue s. 39-54.

 21. DRWIĘGA A., JANAS S., PIECZORA E., NIEŚPIAŁOWSKI K., ROJEK P.: Podwójny system napędowy ciągnika kolei spągowej SKZ-81. Materiały na konferencję: IV Szkoła Mechanizacji i Automatyzacji Górnictwa "Innowacyjne napędy maszyn przeznaczonych dla górnictwa podziemnego", Szczyrk, 23-25 kwietnia 2008 s. 133-139.

 22. FIGIEL A., DUDEK M.: Wspomaganie projektowania maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Bezpieczeństwo przemysłowe, Tom 2, Klub Paragraf 34, Warszawa 2008 s. 43-47.

 23. FIGIEL A., DUDEK M., PUCHAŁA B.: Prowadzenie i dokumentowanie oceny ryzyka przy projektowaniu maszyn górniczych za pomocą programu PRO-M. KOMTECH 2008, Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechanizacyjne dla górnictwa, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 319-330.

 24. FIGIEL A., DUDEK M., PUCHAŁA B.: Wykorzystanie programu PRO-M do oceny zagrożenia zapłonem maszyn przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Masz. Gór. 2008 nr 4 s. 52-56.

 25. FIRCZYK W., KORCZYŃSKI J.: Wirtualne przyrządy pomiarowe dla celów węzłów technologicznych przeróbki węgla. KOMEKO 2008, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 121-125.

 26. FIRCZYK W.: Model stanów dynamicznych w układzie napędowym przenośników kubełkowych osadzarki pulsacyjnej w stanach przeciążenia. KOMEKO 2008, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 221-226.

 27. FIRCZYK W.: Model obciążeń momentem obrotowym w układach napędowych z falownikiem. Materiały na konferencję: Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, XXI Konferencja Naukowa, Zakopane, 21-24.01. 2008 s. 153-160.

 28. FIRCZYK W.: Dekompozycja w systemach sterowania zakładów przeróbki węgla kamiennego. Masz. Gór. 2008 nr 2 s. 33-35.

 29. FIRCZYK W.: Wybrane zagadnienia związane z zasilaniem elektrycznym systemów mechanizacyjnych mogące mieć wpływ na powstawanie źródeł zapłonu w strefach zagrożenia wybuchem. KOMTECH 2008, Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechanizacyjne dla górnictwa, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 261-269.

 30. GAJDA Ł., PLUTA Z., SIKORA W.: Scenariusze rozwoju technologicznego mechanizacji podstawowych procesów produkcyjnych w górnictwie węgla kamiennego. Naturalne i techniczne determinanty rozwoju procesu wydobywania węgla w warunkach polskich kopalń węgla kamiennego. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 1, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 4-16.

 31. GICALA B., TARKOWSKI A.: Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do modelowania wymiany ciepła w chłodnicy ramienia kombajnowego dużej mocy. Masz. Gór. 2008 nr 2 s. 3-6.

 32. GOSPODARCZYK P., KALUKIEWICZ A., KOTWICA K., PROSTAŃSKI D., PYTLIK A.: Scenariusze rozwoju technologicznego mechanizacji podstawowych procesów produkcyjnych w górnictwie węgla kamiennego. Scenariusz rozwoju technologii mechanizacji drążenia wyrobisk korytarzowych. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 1, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 31-45.

 33. GRYNKIEWICZ-BYLINA B., RAKWIC B.: Wpływ wybranych parametrów środowiskowych na wielkość migracji metali ciężkich z odpadów górniczych. KOMEKO 2008, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 59-72.

 34. GRYNKIEWICZ-BYLINA B., JASZCZUK M.: Badania nieniszczące elementów podstawowych sekcji obudowy zmechanizowanej. KOMTECH 2008, Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechanizacyjne dla górnictwa, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 375-386.

 35. JASIULEK D. , ŚWIDER J.: Wirtualne prototypowanie układu sterowania kombajnu chodnikowego. Masz. Gór. 2008 nr 1 s. 12-15.

 36. JASIULEK D.: Wirtualne prototypowanie układu sterowania kombajnu chodnikowego. KOMTECH 2008, Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechanizacyjne dla górnictwa, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 99-106.

 37. JASZCZUK M., KOZIEŁ A., KOT D.: Koncepcja zintegrowanego systemu sterowania maszyn ścianowych. The concept of an integrated longwall machines control system. Mech. Autom. Gór. 2008 nr 5 s. 48-60.

 38. JASZCZUK M., TEJSZERSKI J. , KOT D.: Zintegrowany system sterowania i oceny stanu technicznego kompleksu ścianowego. Materiały na konferencję: EMTECH 2008 "Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym", Zakopane, 18-21 maja 2008 s. 75-83.

 39. JASZCZUK M., KOZIEŁ A., SIKORA W.: Etapy rozwoju ścianowych systemów mechanizacyjnych w polskim górnictwie węgla kamiennego. Mech. Autom. Gór. 2008 nr 6 s. 47-54.

 40. JASZCZUK M., TEJSZERSKI J., KOT D.: Zintegrowany system sterowania i oceny stanu technicznego kompleksu ścianowego. Integrated system to control and evaluate the technical condition of a longwall mining system. Mech. Autom. Gór. 2008 nr 9 s. 34-50.

 41. JASZCZUK M., KOZIEŁ A.: Scenariusze rozwoju technologicznego mechanizacji podstawowych procesów produkcyjnych w górnictwie węgla kamiennego. Prognoza rozwoju ścianowych systemów mechanizacyjnych. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 1, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 46-63.

 42. JASZCZUK M., STANKIEWICZ K., KOT D., JASIULEK D.: Możliwość zwiększenia dyspozycyjności ścianowego systemu mechanizacyjnego poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu sterowania. KOMTECH 2008, Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechanizacyjne dla górnictwa, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 83-90.

 43. JASZCZUK M., KOT D., KOZIEŁ A.: System zintegrowanego sterowania układem technologicznym ściana wydobywcza - punkt załadowczy. Struktura zintegrowanego systemu sterowania ścianowego kombajnowego systemu mechanizacyjnego Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 2, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 15-26.

 44. JASZCZUK M., KOZIEŁ A., SOBOTA P., SZKUDLAREK Z., TEJSZERSKI J.: System zintegrowanego sterowania układem technologicznym ściana wydobywcza - punkt załadowczy. Sterowanie kombajnem ścianowym. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 2, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 27-37.

 45. JASZCZUK M., KOT D., MARKOWICZ J., SZKUDLAREK Z., SZWEDA S., SZYGUŁA M., TEJSZERSKI J.: System zintegrowanego sterowania układem technologicznym ściana wydobywcza - punkt załadowczy. Stan technologii w zakresie sterowania podstawowymi maszynami i urządzeniami stanowiącymi kombajnowy ścianowy system mechanizacyjny. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 2, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 3-14.

 46. JEDZINIAK M. , KRUPANEK J.: System monitorowania technologii środowiskowych. Masz. Gór. 2008 nr 2 s. 47-49.

 47. KŁECZEK Z., KOZIEŁ A., SIKORA W.: Scenariusze rozwoju technologicznego mechanizacji podstawowych procesów produkcyjnych w górnictwie węgla kamiennego. Podsumowanie. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 1, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 79-82.

 48. KOWAL L., GRANIECZNY A.: Badania modelowej struktury zespołu sterowania hamulca do napędów sprężynowo-obciążnikowych odwodzonych pneumatycznie. Materiały na konferencję: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie, IV Międzynarodowa Konferencja, Ustroń, 5-7 listopada 2008 s. 305.

 49. KOZIEŁ A., MAZURKIEWICZ T.: Rozwój technologiczny przemysłu wydobywczego węgla kamiennego w ocenie ekspertów. Gospod. Surow. Miner. 2008 nr 1/2 s. 33-42.

 50. KOZIEŁ A., MAZURKIEWICZ T.: Scenariusze rozwoju technologii mechanizacji przemysłu wydobywczego do roku 2020 w ocenie ekspertów. Masz. Gór. 2008 nr 1 s. 31-35.

 51. KOZIEŁ A.: Innowacyjne, priorytetowe technologie w przemyśle węgla kamiennego do 2020 roku. Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2008 s. 222-229.

 52. KOZIEŁ A.: Scenariusze rozwoju innowacyjnych technologii. Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2008 s. 229-280.

 53. KOZIEŁ A., SIKORA W., JASZCZUK M.: Scenarios of longwall systems' development in the Polish hard coal mining industry. Materiały na konferencję: 21st World Mining Congress, Session 6: Coal mining - chances and challenges, Katowice, 10 September 2008. Gór. Śr., Pr. Nauk. GIG 2008 nr Wydanie specjalne IV s. 101-116.

 54. KOZIEŁ A.: Scenariusze rozwoju technologicznego mechanizacji podstawowych procesów produkcyjnych w górnictwie węgla kamiennego. Wprowadzenie. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 1, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 1-3.

 55. KOZIEŁ A., TEJSZERSKI J., JASIULEK D.: System zintegrowanego sterowania układem technologicznym ściana wydobywcza - punkt załadowczy. Wizualizacja danych na potrzeby diagnostyki. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 2, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 132-136.

 56. LENARTOWICZ M., KOWOL D., ŁAGÓDKA M.: Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych pokładów sitowych stosowanych w osadzarkach pulsacyjnych. KOMEKO 2008, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 205-212.

 57. LENARTOWICZ M., KOWOL D., ŁAGÓDKA M.: Przegląd dostępnych technik pomiaru oraz kontroli parametrów technologicznych procesu rozdziału zawiesin w przeróbce surowców mineralnych. Masz. Gór. 2008 nr 3 s. 60-63.

 58. LENARTOWICZ M., KOWOL D., ŁAGÓDKA M.: Wpływ wysokości łoża na skuteczność rozdziału nadaw węglowych w osadzarkach pulsacyjnych. Zesz. Nauk. P.Śl., Gór. 2008 nr 284 s. 65-74.

 59. LOSTER A.: Model dyspersji zanieczyszczeń pyłowych a pomiary środowiskowe - porównanie na przykładzie miasta Łodzi. Masz. Gór. 2008 nr 1 s. 27-30.

 60. MADEJCZYK W.: Badania laboratoryjne sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie spełnienia wymagań zawartych w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. Masz. Gór. 2008 nr 2 s. 7-10.

 61. MADEJCZYK W.: Metody badań sekcji obudowy zmechanizowanej. CYLINDER 2008, Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 315-327.

 62. MADEJCZYK W.: Porównanie metod badań sekcji obudowy zmechanizowanej według wymagań europejskich, amerykańskich i rosyjskich. Masz. Gór. 2008 nr 3 s. 3-7.

 63. MARKOWSKI M., RAWICKI N.: Podzespoły z firmy Bosch Rexroth w konstrukcji sprzętu wojskowego. Materiały na konferencję: Zastosowania magistrali CAN w technice wojskowej i cywilnej, III Międzynarodowa Konferencja, Gliwice, wrzesień 2008 r. Szybkobież. Pojazdy Gąsienic. 2008 nr 1 s. 43-58.

 64. MATUSIAK P., KOZIOŁ J.: Charakterystyka paliwowa mieszanki węgla i gumy. KOMEKO 2008, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 149-160.

 65. MAZUREK K., SZWEDA S.: Weryfikacja doświadczalna modelu MES stojaka hydraulicznego z akumulatorem gazowym. Masz. Gór. 2008 nr 2 s. 11-16.

 66. MAZUREK K., SZWEDA S.: Dobór parametrów technicznych akumulatora gazowego zabezpieczającego stojak przed nadmiernym obciążeniem dynamicznym. KOMTECH 2008, Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechanizacyjne dla górnictwa, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 365-374.

 67. MAZUREK K., SZWEDA S.: Wpływ parametrów akumulatora gazowego na wielkości charakteryzujące zmianę ciśnienia w przestrzeni podtłokowej stojaka hydraulicznego. Prace Naukowe - Monografie CMG KOMAG nr 28, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 1-97.

 68. MEDER A., MAZURKIEWICZ T.: Innovative machines in the conditions of sustainable development. Materiały na konferencję: 21 st World Mining Congress & Expo 2008, New Challenges and Vision for Mining, Methods of underground and open pit mining, Kraków, 7-11 September 2008 r. Gospod. Surow. Miner. 2008 nr 4/3 s. 75-86.

 69. MEDER A., MAŁECKI J., OLEKSY A.: Modernization of hoisting machines in Poland at the turn of century. Materiały na konferencję: XV. medzinárodná konferencia, Výskum, výroba a použitie ocelových lán, dopravnikov a ťažných zariadeni, Vysoké Tatry - Podbanské, Slovensko, 7.-10. október 2008. Dopr. Logist. 2008 nr 5 s. 353-357.

 70. MEDER A., BARAŃSKA H., KOWAL L.: Technical solutions increasing the safety of shaft transportation implemented in hoisting machines. Materiały na konferencję: XV. medzinárodná konferencia, Výskum, výroba a použitie ocelových lán, dopravnikov a ťažných zariadeni, Vysoké Tatry - Podbanské, Slovensko, 7.-10. október 2008. Dopr. Logist. 2008 nr 5 s. 348-352.

 71. MEDER A., PIERCHAŁA M., KIEŁTYKA A.: Innowacyjne rozwiązania CMG KOMAG podnoszące bezpieczeństwo pracy w górnictwie. Gór. Geol. 2008 nr 4 s. 57-79.

 72. MICHALAK D., JASZCZYK Ł.: Wspomaganie oceny ryzyka związanego z niedostosowaniem maszyny do cech antropometrycznych operatora. Bezpieczeństwo przemysłowe, Tom 2, Klub Paragraf 34, Warszawa 2008 s. 39-42.

 73. MICHALAK D., JASZCZYK Ł., LESISZ R.: Nowoczesne materiały szkoleniowe w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy urządzeń transportowych. Materiały na konferencję: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie, IV Międzynarodowa Konferencja, Ustroń, 5-7 listopada 2008 s. 31-35.

 74. MLECZKO K., WINKLER T.: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w udostępnianiu zasobów wiedzy w zarządzaniu oddziałem szpitalnym. Nowoczesność przemysłu i usług. Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Pyki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach, Katowice 2008 s. 558-567.

 75. NIEŚPIAŁOWSKI K., KALITA M., ROJEK P., RAWICKI N.: Układ hydrauliczny małogabarytowego wozu wiertniczego MWW-1. Napędy Sterow. 2008 nr 7/8 s. 76-80.

 76. NIEŚPIAŁOWSKI K., ROJEK P., RAWICKI N., KALITA M.: Układ hydrauliczny wozu wiertniczego konstrukcji CMG KOMAG. CYLINDER 2008, Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 329-341.

 77. NIEŚPIAŁOWSKI K., JASIULEK T.: Koncepcja pneumatyczno-hydraulicznej wiartarki obrotowo-udarowej. Masz. Gór. 2008 nr 4 s. 44-47.

 78. OSOBA M.: Nowe osadzarki wodne pulsacyjne KOMAG w instalacjach do przeróbki węgla kamiennego i kruszyw mineralnych. KOMEKO 2008, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 183-193.

 79. OSOBA M.: Nowe osadzarki wodne pulsacyjne KOMAG w instalacjach do przeróbki węgla kamiennego i kruszyw mineralnych. Masz. Gór. 2008 nr 1 s. 16-21.

 80. PIECZORA E.: Prognoza rozwoju szynowych systemów transportowych stosowanych w podziemiach kopalń węgla kamiennego. Gospod. Surow. Miner. 2008 nr 1/2 s. 221-232.

 81. PIERCHAŁA M.: Ograniczanie ponadnormatywnej emisji hałasu wentylatorów dużej mocy. Masz. Gór. 2008 nr 2 s. 39-46.

 82. PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D., ROJEK P., SEDLACZEK J.: Zraszanie powietrzno-wodne jako nowa metoda zwalczania zagrożeń pyłowych i metanowych w polskich kombajnach górniczych. Masz. Gór. 2008 nr 2 s. 24-32.

 83. PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D., ROJEK P., SEDLACZEK J.: Wyniki badań stanowiskowych kurtyny powietrzno-wodnej do kombajnu chodnikowego R-200. Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. 2008 nr 8 s. 30-37.

 84. PROSTAŃSKI D., KALITA M.: Małogabarytowy wóz wiertniczy MWW-1. Masz. Gór. 2008 nr 3 s. 44-51.

 85. PROSTAŃSKI D., KALITA M.: Małogabarytowy wóz wiertniczy MWW-1. KOMTECH 2008, Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechanizacyjne dla górnictwa, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 145-154.

 86. PROSTAŃSKI D.: Ograniczenie zagrożeń zapłonu metanu i wybuchu pyłu węglowego oraz zapylenia przez zastosowanie zraszania powietrzno-wodnego. Materiały na konferencję: Górnicze Zagrożenia Naturalne 2008, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Zagrożenia naturalne barierą działalności górniczej", Targanice k/Żywca, 3-7 listopada 2008 r. Gór. Środ., Pr. Nauk. GIG 2008 nr Wydanie specjalne VII s. 233-244.

 87. PROSTAŃSKI D., PIECZORA E., SEDLACZEK J.: System powietrzno-wodnego zraszania zewnętrznego kombajnu ścianowego. Przegląd technologii zwalczania zapylenia. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 3, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 2-13.

 88. PROSTAŃSKI D.: System powietrzno-wodnego zraszania zewnętrznego kombajnu ścianowego. Koncepcja zraszania powietrzno-wodnego dla kombajnów ścianowych. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 3, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 14-22.

 89. PROSTAŃSKI D., ROJEK P.: System powietrzno-wodnego zraszania zewnętrznego kombajnu ścianowego. Badania systemu zraszania powietrzno-wodnego. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 3, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 23-35.

 90. PROSTAŃSKI D., ROJEK P., SEDLACZEK J.: System powietrzno-wodnego zraszania zewnętrznego kombajnu ścianowego. Wykonanie egzemplarza doświadczalnego oraz badania stanowiskowe i eksploatacyjne. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 3, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 36-59.

 91. PROSTAŃSKI D., PIECZORA E., ROJEK P., BAŁAGA D.: System powietrzno-wodnego zraszania zewnętrznego kombajnu ścianowego. Prace wdrożeniowe. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 3, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 60-70.

 92. PROSTAŃSKI D.: System powietrzno-wodnego zraszania zewnętrznego kombajnu ścianowego. Podsumowanie. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 3, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 71.

 93. ROGALA J.: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do sterowania ruchem wysięgnika kombajnu chodnikowego. Masz. Gór. 2008 nr 3 s. 21-25.

 94. ROGALA J.: Komputerowe wspomaganie ewidencji sekcji obudowy zmechanizowanej i ich elementów. KOMTECH 2008, Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechanizacyjne dla górnictwa, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 387-393.

 95. ROGALA J.: Elektroniczny system ewidencji elementów sekcji obudowy zmechanizowanej. Masz. Gór. 2008 nr 4 s. 31-38.

 96. SIKORA W.: Innowacje w scenariuszach rozwoju mechanizacji procesów eksploatacji w górnictwie węgla kamiennego. Gospod. Surow. Miner. 2008 nr 1/2 s. 71-88.

 97. SUCHOŃ J., DRWIĘGA A., GĄSIOR S.: Analiza obciążeń dynamicznych przenośników zgrzebłowych na podstawie badań w warunkach eksploatacyjnych. Masz. Gór. 2008 nr 3 s. 26-31.

 98. SZCZURKOWSKI M., JANKOWSKI H., WOREK C., MAKSYMOWICZ L.J., MEDER A.: Praktyczne doświadczenia wdrożeniowe w zakresie wykorzystania technologii RFID oraz nowoczesnych systemów bazodanowych do ewidencji części maszyn górniczych. Materiały na konferencję: XVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2008, Szczyrk, 25-29 lutego 2008 s. 363-372.

 99. ŚWITOŃSKI E., CHUCHNOWSKI W.: Optymalizacja cech konstrukcyjnych mechatronicznych układów napędowych maszyn górniczych. Masz. Gór. 2008 nr 4 s. 23-30.

 100. ŚWITOŃSKI E., CHUCHNOWSKI W.: Optymalizacja cech konstrukcyjnych układów napędowych maszyn górniczych w aspekcie trwałości i niezawodności. Prace Naukowe - Monografie CMG KOMAG nr 27, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 1-91.

 101. TEJSZERSKI J., JASIULEK D., PAJĄK T., OSOBA M.: System sterowania osadzarką KOMAG. KOMEKO 2008, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 195-204.

 102. TEJSZERSKI J., JASIULEK D., PAJĄK T., OSOBA M.: System sterowania osadzarką KOMAG. Masz. Gór. 2008 nr 1 s. 22-26.

 103. TEJSZERSKI J., JASIULEK D., ROGALA J.: System zintegrowanego sterowania układem technologicznym ściana wydobywcza - punkt załadowczy. Struktura i zadania sterownika centralnego. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 2, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 67-84.

 104. TUBIELEWICZ K., TURCZYŃSKI K.: Propozycja innego rozwiązania połączeń przegubowych stosowanych w produkcji seryjnej. Materiały na konferencję: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologia i Organizacja Produkcji Seryjnej TIOPS-2008", Rzeszów - Regietów, 8-10.10.2008 r. Ekon. Organ. Przeds. 2008 nr 9 s. 1-9.

 105. TUBIELEWICZ K., TURCZYŃSKI K.: Zastosowanie połączeń blach prasowanych na zimno w konstrukcji podestów budowlanych. Materiały na konferencję: TTMM '08, Technika i Technologia Montażu Maszyn, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Kalnica k/Cisnej, 2008. Zesz. Nauk. P.Rzesz., Mech. 2008 nr 72 s. 121-131.

 106. TUBIELEWICZ K., TURCZYŃSKI K.: Zastosowanie połączeń blach prasowanych na zimno w konstrukcji podestów budowlanych. Prz. Mech. 2008 nr 12 s. 19-24.

 107. TUBIELEWICZ K., TURCZYŃSKI K.: Formowanie połączeń blach prasowaniem na zimno. Prace Naukowe - Monografie CMG KOMAG nr 26, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 1-111.

 108. WASILEWSKI R., SOBOLEWSKI A., OCIEPKA W., ZUWAŁA J., BIENIECKI M., ZACHARZ T., SIKORA T.: Wybrane aspekty termochemicznej konwersji odpadów. Materiały na konferencję: Seminarium Naukowo-Techniczne, Badania wspólne sieci naukowej Zintegrowany Instytut Naukowo-Technologiczny Paliwa - Bezpieczeństwo - Środowisko w latach 2006 - 2007, Ustroń-Jaszowiec, 15-16 lutego 2008 r. Gór. Śr., Pr. Nauk. GIG 2008 nr Wydanie specjalne nr I s. 81-96.

 109. WINKLER T., DUDEK M., MICHALAK D., RAJWA S., HALAMA A., BERKOWICZ M.: Kształtowanie bezpieczeństwa górniczego transportu podziemnego. Materiały na konferencję: Seminarium Naukowo-Techniczne, Badania wspólne sieci naukowej Zintegrowany Instytut Naukowo-Technologiczny Paliwa - Bezpieczeństwo - Środowisko w latach 2006 - 2007, Ustroń-Jaszowiec, 15-16 lutego 2008 r. Gór. Śr., Pr. Nauk. GIG 2008 nr Wydanie specjalne nr I s. 97-117.

 110. WINKLER T., MICHALAK D., TOKARCZYK J., JASZCZYK Ł.: Tworzenie i rozpowszechnianie zasobów wiedzy w procesie kształtowania bezpieczeństwa w górnictwie. Materiały na konferencję: Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie, Mysłowice, 27-28 marca 2008 s. 151-159.

 111. WINKLER T., MICHALAK D.: Komputerowo wspomagane badanie operacji montażu maszyn górniczych w trybie partycypacyjnym. Materiały na konferencję: XVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2008, Szczyrk, 25-29 lutego 2008 s. 121-129.

 112. WINKLER T., MICHALAK D.: Planowanie operacji montażu maszyn górniczych pod ziemią w trybie partycypacyjnym. Materiały na konferencję: XII Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 12-16 maja 2008 s. 163-170.

 113. WINKLER T., MICHALAK D., JASZCZYK Ł., SUFFNER H., KACZMARCZYK K., DOBRZANIECKI P.: Kształtowanie środowiska pracy operatora kolejki wąskotorowej. Materiały na konferencję: Majówka Młodych Biomechaników 2008, Ustroń, 9 - 11 maja 2008 s. 199-206.

 114. WINKLER T., TOKARCZYK J., BOJARA S.: Use of reverse engineering method in verification of virtual prototypes. Comput. Assist. Mech. Eng. Sci. 2008 nr 1 s. 53-65.

 115. WINKLER T., MICHALAK D.: Badanie technologiczności maszyn górniczych w aspekcie ich montażu. Prace Naukowe - Monografie CMG KOMAG nr 25, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 1-88.

 116. WINKLER T., DUDEK M., MICHALAK D., TOKARCZYK J., JASZCZYK Ł.: Knowledge based creation of safe work environment in the mining industry. Materiały na konferencję: 21st World Mining Congress & Expo 2008, New Challenges and Visions for Mining, Kraków - Katowice - Sosnowiec, 7-12 September 2008 s. 229-237.

 117. WINKLER T., SCHMID M.: Interactive 3D supports underground repair and maintenance of road heading machines and shearer loaders. Materiały na konferencję: 21st World Mining Congress & Expo 2008, New Challenges and Visions for Mining, Information Technology in Mining, Kraków - Katowice - Sosnowiec, 7-12 September 2008 s. 73-80.

 118. WINKLER T., JASZCZYK Ł., MICHALAK D., TOKARCZYK J.: Application of computer-based methods for modelling, simulation and visualisation in the life cycle of mining machines and devices. Materiały na konferencję: 21st World Mining Congress & Expo 2008, New Challenges and Visions for Mining, Information Technology in Mining, Kraków - Katowice - Sosnowiec, 7-12 September 2008 s. 81-92.

 119. WINKLER T., JASZCZYK Ł., MICHALAK D., ROGALA J.: Zastosowanie technologii RFID w udostępnianiu Dokumentacji Techniczno-Ruchowej nowej generacji. KOMTECH 2008, Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechanizacyjne dla górnictwa, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 395-401.

 120. WINKLER T., ROZMUS M.: Usługi oparte na wiedzy - przypadek serwisowania maszyn górniczych. Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Pyki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach, Katowice 2008 s. 220-230.

 121. WINKLER T., BARTNICKA J.: Wirtual working environment of nurses. Materiały na konferencję: AHFE International 2008, 2nd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Las Vegas, USA, 14-17 July 2008 s. 12 nienumerowanych.

 122. WINKLER T., MICHALAK D., JASZCZYK Ł., ROGALA J.: Udostępnianie dokumentacji techniczno-ruchowej nowej generacji przy użyciu technologii RFID. Masz. Gór. 2008 nr 4 s. 48-51.

 123. WOLNY S., KALITA M.: Próba oceny trwałości wysięgnika teleskopowego ładowarki górniczej. KOMTECH 2008, Nowoczesne, niezawodne i bezpieczne systemy mechanizacyjne dla górnictwa, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008 s. 167-177.

 124. WOSZCZYŃSKI M., JENDRYSIK S., ALENOWICZ J.: Przegląd metod wykrywania i sygnalizacji pożarów w rozległych obszarach. Gór. Odkryw. 2008 nr 1 s. 15-20.
 125. ZAJĄC R.: Dyrektywa 2006/42/WE - wymagania zasadnicze dla maszyn i urządzeń oraz zasady wprowadzania do obrotu po 29 grudnia 2009 r. Zarz. Jakością 2008 nr 1 s. 76-83.

 126. ZAJĄC R., MALCZYK S.: Ocena jakości usług poprzez pomiar satysfakcji klienta. Masz. Gór. 2008 nr 2 s. 50-56.

 127. ZAJĄC R.: Audity wewnętrzne w procesach projektowania maszyn i urządzeń, badań laboratoryjnych oraz certyfikacji wyrobu. Zarz. Jakością 2008 nr 3 s. 41-47.

 128. ZAJĄC R. : Szczególne wymagania w zakresie produkcji urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Zastosowanie systemów jakości - norma PN-EN 13980:2004. Zarz. Jakością 2008 nr 4 s. 65-66, 68-73.

Uzupełnienie:

 1. BOBROWSKI M., GRYNKIEWICZ-BYLINA B., GZIK M., LEWIN-KOWALIK J., MARCOL W., TEJSZERSKA D., ŚLUSARCZYK W.: Stanowisko do badań nad regeneracją w ośrodkowym układzie nerwowym. Model. Inż. 2008 nr 35 s. 35-40.
 2. GONDEK H., MAZUREK K., SZWEDA S.: Use of the finite elements method for modelling the dynamic load impact on hydraulic leg equipped with gas accumulator. J. Coal Sci. Eng. 2008 nr 2 s. 171-175.
 3. SUCHOŃ J., DRWIĘGA A., GĄSIOR S.: Identyfikacja wpływu współpracy gwiazdy łańcuchowej z łańcuchem na obciążenia dynamiczne w przenośniku zgrzebłowym. Materiały na konferencję: TEMAG 2008, XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych", Gliwice - Ustroń, 22-24 października 2008 s. 275-288.
 4. CZADER W., PIECZORA E., DREWNIAK J.: Komputerowo wspomagane obliczanie trwałości elementów zębatych wg wymagań ISO. Materiały na konferencję: TEMAG 2008, XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych", Gliwice - Ustroń, 22-24 października 2008 s. 33-42.
 5. TUBIELEWICZ K., TURCZYŃSKI K., SZYGUŁA M., MAZUREK K.: Budowa i zastosowanie strumienic pneumatycznych. Inżynieria procesowa w ochronie środowiska, pod redakcją Andrzeja Gawdzika, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, (Uniwersytet Opolski], Opole 2008 s. 105-112.