Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2010

Publikacje pracowników KOMAG w roku 2010

 1. AUGUSTYN A., PIERCHAŁA M.: Tłumik hałasu emitowanego przez układy wentylacji dużej mocy. Bezp. Pr. 2010 nr 3 s. 28-30.

 2. AUGUSTYN A.: Metoda identyfikacji charakterystyk znaczących źródeł emisji hałasu z terenów obiektów energetycznych. Materiały na konferencję: Noise Control '10, 15th International Conference of Noise Control, Wałbrzych, Poland, June 6-9, 2010 s. 1-9.

 3. BARAŃSKA H., KOWAL L., DLUGAJ J., RYNDAK P.: New hoisting machines for underground mining plants. Materiały na konferencję: XVI. medzinárodná konferencia, Výskum, výroba a použitie ocel'ových lán, dopravnikov a t'ažných zariadeni, Vysoké Tatry - Podbanské, Slovensko, 21.-24. september 2010. Dopr. Logist. 2010 nr 7 specjalny s. 387-393.

 4. BARTOSZEK B., GAWLIK-JĘDRYSIAK M., GRYNKIEWICZ-BYLINA B.: Oznaczanie niebezpiecznych plastyfikatorów ftalanowych w tworzywach sztucznych. Materiały na konferencję: Analityka dla społeczeństwa XXI wieku, VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Kraków, 4-9 lipca 2010 s. 71.

 5. BARTOSZEK B., GAWLIK-JĘDRYSIAK M., GRYNKIEWICZ-BYLINA B.: Badanie migracji pierwiastków w lakierach i farbach stosowanych w zabawkach. Materiały na konferencję: Analityka dla społeczeństwa XXI wieku, VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Kraków, 4-9 lipca 2010 s. 420.

 6. BRZEŻAŃSKI M., PIECZORA E., KACZMARCZYK K.: Rozwiązania napędów spalinowych do zastosowań w wyrobiskach podziemnych węgla kamiennego. Solutions of disel drives for use in underground workings of hard coal mine. Siln. Spalin. 2010 nr 3 s. 28-40.

 7. BUDZYŃSKI Z.: Innowacyjne rozwiązania układów sterowania i napędów lokomotyw elektrycznych kopalnianych kolei szynowych. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 176-184.

 8. CEBULA D., KALITA M., PROSTAŃSKI D., RAWICKI N., WYROBEK E.: Wykorzystanie elementów powtórnie wprowadzonych do obrotu w procesie projektowania ładowarki górniczej. Materiały na konferencję: Maszyny i pojazdy dla budownictwa i górnictwa skalnego, Konferencja Naukowo-Techniczna, Wrocław, 16-17 września 2010 s. 179-187.

 9. CEBULA D., KALITA M., PROSTAŃSKI D.: Nowoczesne maszyny i urządzenia wspierające proces drąże-nia wyrobisk korytarzowych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 83-92.

 10. CEBULA D., KALITA M., PROSTAŃSKI D., WYROBEK E.: Koncepcja mobilnego zasobnika urobku dla górnictwa węglowego. KOMTECH 2010, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 157-162.

 11. CHOLEWA J., HAŁUPCZOK P., MAŁECKI J.: Proces badania i oceny maszyn wyciągowych oraz urządzeń sygnalizacji szybowej zbudowanych w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne. Masz. Gór. 2010 nr 1 s. 22-26.

 12. CHUCHNOWSKI W., TOKARCZYK J., SZEWERDA K., TUREWICZ A.: Wirtualne prototypowanie kabiny operatora kolejki spągowej CLS-120 w świetle kryterium bezpieczeństwa. Masz. Gór. 2010 nr 1 s. 3-7.

 13. CHUCHNOWSKI W., TOKARCZYK J., SZEWERDA K., TUREWICZ A.: Zastosowanie symulacji komputerowej w ocenie bezpieczeństwa pracy operatorów kolejki spągowej. Materiały na konferencję: II Międzynarodowa Konferencja "Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego", Ustroń, 16-18 czerwca 2010 s. 10 nienumerowanych.NP

 14. CHUCHNOWSKI W., TOKARCZYK J., SZEWERDA K., TUREWICZ A.: Obciążenia dynamiczne oddziaływujące na operatorów kolejek spągowych. KOMTECH 2010, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 203-213.

 15. CHUCHNOWSKI W., TOKARCZYK J., SZEWERDA K., TUREWICZ A.: Zastosowanie symulacji komputerowej w ocenie bezpieczeństwa pracy operatorów kolejki spągowej. Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Monografia pod redakcją Krzysztofa Krauze, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny 2010 s. 86-96.

 16. CIERPISZ S., JOOSTBERENS J., KOWOL D.: Model układu odbioru produktów w procesie wzbogacania węgla w osadzarce. Mech. Autom. Gór. 2010 nr 1 s. 15-24.

 17. CZADER W., ROGALA-ROJEK J., DREWNIAK J.: Wykorzystanie standardów ISO w procesie projektowania przekładni zębatych maszyn górniczych. Materiały na konferencję: V Szkoła Mechanizacji i Automatyzacji Górnictwa, Ustroń, 24-26 marca 2010 s. 68-78.

 18. DERDA T., ROJEK P.: Wiertnica inżyniersko-geologiczna WIG-200 - nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjne. Materiały na konferencję: Maszyny i pojazdy dla budownictwa i górnictwa skalnego, Konferencja Naukowo-Techniczna, Wrocław, 16-17 września 2010 s. 187-194.

 19. DOBRZANIECKI P., KACZMARCZYK K., SUFFNER H.: Kierunki prac badawczych zmierzających do ograniczenia substancji toksycznych emitowanych przez napędy spalinowe maszyn stosowanych w kopalniach głębinowych. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 163-168.

 20. DOMAŃSKA D.: Uwagi o badaniach i zasadach oceny stanu technicznego obudów szybowych. Materiały na konferencję: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Kraków, 22-26 lutego 2010 s. 458-466.

 21. DOMAŃSKA D.: Uwagi o projektowaniu wlotów szybowych z wykorzystaniem techniki komputerowej. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 8, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 1-38.

 22. DRWIĘGA A., NIEDWOROK A.: Metodyka badań parametrów układów napędowych pojazdów odstawczych typu CB4-PCK. Napędy Sterow. 2010 nr 11 s. 116-121.

 23. DUDEK M., WĄDRZYK Z.: Badanie kolizyjności na trasach transportowych kolejek spągowych i podwieszonych. KOMTECH 2010, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 193-202.

 24. FIGIEL A.: Ograniczanie zagrożeń. Służ. Utrzym. Ruchu 2010 nr 2 s. 48-51.

 25. FIGIEL A., KRZYSTOLIK M.: Systemy sterowania maszyn górniczych realizujące funkcje bezpieczeństwa. Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. 2010 nr 8 s. 8-14.

 26. FIGIEL A.: Ocena zgodności maszyn jako element zapewnienia bezpieczeństwa ich eksploatacji. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 185-189.

 27. GABRYŚ M., MENTLIK K., PIECZORA E., PROSTAŃSKI D.: Doświadczenia eksploatacyjne z wdrożenia kombajnów ścianowych KSW-460NE z powietrzno-wodnym systemem zraszania w JSW SA. Materiały na konferencję: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Kraków, 22-26 lutego 2010 s. 124-130.

 28. GICALA B., MALINOWSKI A.: Układ mieszadeł specjalnych dla biogazowni. KOMEKO 2010, Paliwa - Bezpieczeństwo - Środowisko. Innowacyjne Techniki i Technologie, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 251-265.

 29. GRYNKIEWICZ-BYLINA B., LENARTOWICZ M., RAKWIC B.: Badania nowego odczynnika flotacyjnego RFK-X. KOMEKO 2010, Paliwa - Bezpieczeństwo - Środowisko. Innowacyjne Techniki i Technologie, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 267-280.

 30. GRYNKIEWICZ-BYLINA B., RAKWIC B.: Zastosowanie substancji biodegradowalnych, jako składników odczynnika do flotacji węgla kamiennego. Masz. Gór. 2010 nr 2 s. 33-37.

 31. GRYNKIEWICZ-BYLINA B.: Badanie zgodności zabawek z wymaganiami bezpieczeństwa. Probl. Jakości 2010 nr 8 s. 17-23.

 32. GRYNKIEWICZ-BYLINA B.: Czy huśtawki są i mogą być bezpieczne? Świat Zabaw. 2010 nr 6 s. 42-43.

 33. GRYNKIEWICZ-BYLINA B.: "Od maszyny i urządzenia górniczego do zabawki" - rozwój Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 31-38.

 34. GRYNKIEWICZ-BYLINA B., RAKWIC B.: Badania materiałowe niezbędnym elementem oceny jakości maszyn i urządzeń górniczych. KOMTECH 2010, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 95-101.

 35. HORDYNIAK E.: Działania Funduszu Badawczego Węgla i Stali na rzecz rozwoju innowacyjnych technik i technologii w górnictwie. Masz. Gór. 2010 nr 1 s. 53-57.

 36. JEDZINIAK M., LOSTER-MAŃKA A.: Ochrona środowiska pracy przed zapyleniem w zakładach przeróbki mechanicznej węgla. KOMEKO 2010, Paliwa - Bezpieczeństwo - Środowisko. Innowacyjne Techniki i Technologie, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 185-194.

 37. JEDZINIAK M., STEINDOR M., FRYDEL W., SEKULAR K.: Nowoczesne metody przewietrzania i odpylania wyrobisk korytarzowych w podziemnych zakładach górniczych. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 93-102.

 38. JERUŻALSKI M., SZYGUŁA M.: Nowoczesne sekcje obudowy zmechanizowanej w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA - nowe podejście. Materiały na konferencję: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Kraków, 22-26 lutego 2010 s. 150-157.

 39. JERUŻALSKI M., SZYGUŁA M., ROGALA-ROJEK J.: Nowatorski system gospodarowania sekcjami obudowy zmechanizowanej w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA. Materiały na konferencję: Polski Kongres Górniczy 2010, Górnictwo podziemne, t. 2, Gliwice, 9-10 września 2010 s. 77-88.

 40. JONAK J., ROGALA-ROJEK J.: Analiza czynników mających wpływ na kształtowanie się wydajności urabiania kombajnami chodnikowymi. Materiały na konferencję: II Międzynarodowa Konferencja "Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego", Ustroń, 16-18 czerwca 2010 s. 8 nienumerowanych.

 41. JONAK J., PROSTAŃSKI D., JASIULEK D., ROGALA-ROJEK J., PUCHAŁA B.: Koncepcja adaptacyjnego układu sterowania w kombajnach chodnikowych REMAG SA. Materiały na konferencję: II Międzynarodowa Konferencja "Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego", Ustroń, 16-18 czerwca 2010 s. 9 nienumerowanych.

 42. JONAK J., PROSTAŃSKI D., JASIULEK D., ROGALA-ROJEK J., PUCHAŁA B.: Koncepcja adaptacyjnego układu sterowania w kombajnach chodnikowych REMAG SA. Masz. Gór. 2010 nr 2 s. 25-32.

 43. JONAK J., ROGALA-ROJEK J.: Analiza czynników mających wpływ na kształtowanie się wydajności urabiania kombajnami chodnikowymi. Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Monografia pod redakcją Krzysztofa Krauze, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny 2010 s. 97-104.

 44. JONAK J., PROSTAŃSKI D., JASIULEK D., ROGALA-ROJEK J., PUCHAŁA B.: Koncepcja adaptacyjnego układu sterowania w kombajnach chodnikowych REMAG SA. Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Monografia pod redakcją Krzysztofa Krauze, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny 2010 s. 115-123.

 45. JURA J., BARTOSZEK S., JAGODA J., STANKIEWICZ K.: Magistrala CAN w roboczych maszynach ciężkich. KOMTECH 2010, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 345-352.

 46. JURA J., BARTOSZEK S., JAGODA J., STANKIEWICZ K.: Magistrala CAN w roboczych maszynach ciężkich. Napędy Sterow. 2010 nr 12 s. 116-119.

 47. KACZMARCZYK K., DOBRZANIECKI P.: Wybrane metody oczyszczania spalin możliwe do zastosowania w górniczych napędach spalinowych. KOMEKO 2010, Paliwa - Bezpieczeństwo - Środowisko. Innowacyjne Techniki i Technologie, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 215-226.

 48. KALITA M.: Przyczyny powstawania uszkodzeń w konstrukcji wysięgnika teleskopowego ładowarki górniczej. Zagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów, pod redakcją Józefa Jonaka, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2010 s. 102-107.

 49. KŁECZEK Z., ZELJAŚ D.: Podziemne składowisko odpadów niebezpiecznych w Polsce - wyzwania i rzeczywistość. KOMEKO 2010, Paliwa - Bezpieczeństwo - Środowisko. Innowacyjne Techniki i Technologie, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 59-77.

 50. KŁECZEK Z., ZELJAŚ D.: Ekologiczne i bezpieczne składowisko odpadów niebezpiecznych w strukturze solnej LGOM. Prz. Gór. 2010 nr 6 s. 9-16.

 51. KŁECZEK Z., KOZIEŁ A., MALEC M.: 60 lat działań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG na rzecz rozwoju przemysłu maszyn górniczych. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 5-16.

 52. KOWAL L., TUREWICZ K., HELMRICH P., NYGA K., KRUCZEK T., ŻOŁNIERZ M.: Badania odporności cieplnej hamulców maszyn wyciągowych - omówienie zakresu prowadzonych prac w ramach projektu badawczo-rozwojowego. Materiały na konferencję: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie, VI Międzynarodowa Konferencja, Ustroń, 3-5 listopada 2010 s. 8 nienumerowanych.

 53. KOWAL L., TUREWICZ K., HELMRICH P., NYGA K.: Koła linowe - analizy wytrzymałościowe. Materiały na konferencję: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie, VI Międzynarodowa Konferencja, Ustroń, 3-5 listopada 2010 s. 9 nienumerowanych.

 54. KOWAL L., TUREWICZ K., HELMRICH P., NYGA K.: Nowe rozwiązania techniczne Instytutu Techniki Górniczej KOMAG wdrażane w maszynach wyciągowych. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 103-110.

 55. KOWAL L., TUREWICZ K., HELMRICH P., NYGA K.: Doskonalenie konstrukcji maszyn wyciągowych projektowanych w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 111-118.

 56. KOWOL D., LENARTOWICZ M., ŁAGÓDKA M.: Wpływ prędkości obrotowej i częstości drgań kosza sitowego wirówki wibracyjnej typu WOK 1,5 na proces odwadniania. KOMEKO 2010, Paliwa - Bezpieczeństwo - Środowisko. Innowacyjne Techniki i Technologie, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 141-148, .

 57. KOWOL D., LENARTOWICZ M., ŁAGÓDKA M.: Badania laboratoryjne wpływu parametrów pokładu sitowego na rozdział materiału w osadzarce pulsacyjnej w zależności od charakterystyki nadawy. Masz. Gór. 2010 nr 1 s. 35-38.

 58. KOZIEŁ A., MALEC M.: Innovative solutions developed at KOMAG to improve operational safety and relia-bility of mechatronic systems in mines. Extarcting the Science: A Century of Mining Research, Edited by J. Brune, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc. (SME), USA, Colorado, Littleton 2010 s. 102-113.

 59. KOZIEŁ A.: Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na przykładzie Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Biul. RSPTT 2010 nr 2 s. 12-13.

 60. KOZIOŁ J., MATUSIAK P.: Energetyczne i ekologiczne efekty spalania węgla kamiennego z odpadami gumowymi. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 32, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 1-76.

 61. LENARTOWICZ M., MATUSIAK P., KOWOL D., ŁAGÓDKA M.: Innowacyjne rozwiązanie klasyfikatora pulsacyjnego do oczyszczania surowców mineralnych. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 119-125.

 62. LENARTOWICZ M., MATUSIAK P., JĘDO A., KOWOL D.: Rozwój osadzarek pulsacyjnych typu KOMAG. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 126-132.

 63. LENARTOWICZ M., KOWOL D., ŁAGÓDKA M.: Metoda doboru pokładów sitowych dla osadzarek wodnych pulsacyjnych. Gór. Geoinż. AGH 2010 nr 4/1 s. 135-143.

 64. LENARTOWICZ M., GRYNKIEWICZ-BYLINA B.: Badania laboratoryjne flotacji węgla w obecności odczynnika RFK-X. Gór. Geoinż. AGH 2010 nr 4/1 s. 129-134.

 65. LIBERA K., PUCHAŁA B., PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D.: Innowacyjne rozwiązania systemu zraszania powietrzno-wodnego w kombajnach chodnikowych produkcji REMAG-u. Materiały na konferencję: II Międzynarodowa Konferencja "Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego", Ustroń, 16-18 czerwca 2010 s. 9 nienumerowanych.

 66. LIBERA K., PUCHAŁA B., PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D.: System powietrzno-wodnej instalacji zraszającej w kombajnach chodnikowych produkcji REMAG-u. Masz. Gór. 2010 nr 2 s. 19-24.

 67. LIBERA K., PUCHAŁA B., PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D.: Innowacyjne rozwiązania systemu zraszania powietrzno-wodnego w kombajnach chodnikowych produkcji REMAG-u. Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Monografia pod redakcją Krzysztofa Krauze, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny 2010 s. 105-114.

 68. LOSTER-MAŃKA A., KARKALIS K., ARAPIS G.: An example of impact assessment: Athens restriction ring. Annex 2. Indicators of environmetal sustainability in transport. An interdisciplinary approach to methods, Editors: Robert Joumard, Henrik Gudmundsson, Bron 2010 s. 287-291.

 69. LOSTER-MAŃKA A., KARKALIS K., ARAPIS G.: Strefa ograniczonego ruchu samochodowego w Atenach. Studium z wykorzystaniem wskaźników jakości powietrza. Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Zanieczyszczenia powietrza, przemiany zanieczyszczeń, modelowanie i prognozowanie stanu czystości powietrza oraz monitoring, pod redakcją Jana Konieczyńskiego, t.2, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze 2010 s. 205-214.

 70. MADEJCZYK W.: Prace badawcze Laboratorium Badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 17-23.

 71. MARKOWICZ J., PIECZORA E., STANKIEWICZ K., PIECHA A., ROGALA-ROJEK J., FITOWSKI K., SZCZURKOWSKI M.: Zarządzanie cyklem życia i bezpieczeństwem eksploatacyjnym sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej. Zintegrowany system identyfikacji radiowej. Napędy Sterow. 2010 nr 7/8 s. 126-128.

 72. MATUSIAK P., BAL M., LENARTOWICZ M., KOWOL D.: Nowe rozwiązania konstrukcyjne wirówek wibracyjnych zwiększające skuteczność procesu odwodnienia miału węglowego 20-0 mm. KOMEKO 2010, Paliwa - Bezpieczeństwo - Środowisko. Innowacyjne Techniki i Technologie, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 129-140.

 73. MATUSIAK P., BAL M., ŁAGÓDKA M., LENARTOWICZ M., KOWOL D.: Wpływ nowych rozwiązań konstrukcyjnych wirówek wibracyjnych na skuteczność procesu odwodnienia miału węglowego 20-0 mm. Masz. Gór. 2010 nr 2 s. 38-44.

 74. MAZUREK K., SZYGUŁA M., SZWEDA S.: Badania stojaka hydraulicznego z akumulatorem gazowym. Hydraul. Pneum. 2010 nr 6 s. 28-30.

 75. MICHALAK D., WINKLER T., JASZCZYK Ł., ROZMUS M., LESISZ R.: Możliwości zastosowania technologii Augmented Reality i RFID. Materiały na konferencję: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Kraków, 22-26 lutego 2010 s. 846-852.

 76. MICHALAK D., WINKLER T., JASZCZYK Ł.: Zastosowanie technologii Augmented Reality oraz RFID w szkoleniach operatorów maszyn. Materiały na konferencję: XIV Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 10-14 maja 2010. Mechanik 2010 nr 7
  s. 297-304.

 77. MICHALAK D., WINKLER T., JASZCZYK Ł.: Zastosowanie technologii Augmented Reality oraz RFID w szkoleniach operatorów maszyn. Materiały na konferencję: XIV Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 10-14 maja 2010 s. 297-304.

 78. MICHALAK D., ROZMUS M.: Multimedialne materiały szkoleniowe dla kopalń węgla kamiennego - ocena stanu obecnego oraz kierunki rozwoju. Masz. Gór. 2010 nr 2 s. 45-50.

 79. MICHALAK D., ROZMUS M., LESISZ R., JASZCZYK Ł.: Interaktywne formy kształtowania bezpieczeństwa pracy w górnictwie. KOMTECH 2010, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 163-169.

 80. NIEŚPIAŁOWSKI K., JASIULEK T.: Rozrusznik hydrauliczny dla silników wysokoprężnych. CYLINDER 2010, Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 267-275.

 81. NIEŚPIAŁOWSKI K., JASIULEK T.: Rozrusznik hydrauliczny do silników wysokoprężnych. Napędy Sterow. 2010 nr 10 s. 90-94.

 82. NIEŚPIAŁOWSKI K.: Układy hydrauliczne maszyn i urządzeń dla przemysłu górniczego. Masz. Gór. 2010
  nr 3-4 s. 148-155.

 83. OLEKSY A., SZYMAŃSKI Z.: Modern methods control and dignostics of hoisting-machines with application of artificial intelligence methods. Arch. Gór. 2010 nr 1 s. 217-231.

 84. ORZECH Ł., LESIAK K., WSZOŁEK T.: Estymacja poziomów LDWN hałasu drogowego na podstawie pomiarów krótkotrwałych. Materiały na konferencję: XXXVIII Zimowa Szkoła Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice - Szczyrk, 1.03 - 5.03.2010 s. 127-133.

 85. ORZECH Ł., TALAREK M., NIEDWOROK A.: Możliwości badawcze Laboratorium Badań Stosowanych. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 24-30.

 86. PIECZORA E., BUDZYŃSKI Z., DEJA P.: Nowoczesne rozwiązanie napędu z silnikami z magnesami trwałymi na przykładzie lokomotywy dołowej Ld-31EM. Materiały na konferencję: VI Konferencja Naukowo-Techniczna, Innowacyjne maszyny i technologie. Nowe trendy w budowie maszyn, Szczyrk, 4-5 lutego 2010 s. 1 nienumerowana.

 87. PIERCHAŁA M.: Metodyka badania rozkładu pola akustycznego w obiektach energetycznych o złożonej strukturze przestrzennej. Materiały na konferencję: Noise Control '10, 15th International Conference of Noise Control, Wałbrzych, Poland, June 6-9, 2010 s. 1-12.

 88. PIERCHAŁA M., AUGUSTYN A.: Zastosowanie modelowania pól akustycznych w zwalczaniu ponadnormatywnej emisji dźwięku. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 133-138.

 89. PIERCHAŁA M., AUGUSTYN A., MARZEC Z., RACHWALSKI M.: Innowacyjne środki redukcji ponadnormatywnej emisji dźwięku. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 139-147.

 90. PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D., ROJEK P., SEDLACZEK J.: Wyniki badań stanowiskowych instalacji po-wietrzno-wodnej zastosowanej w kombajnie ścianowym typu KSW-1140EZ. Prz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 40-44.

 91. PROSTAŃSKI D.: Powietrzno-wodna kurtyna zraszająca w systemach eksploatacji ścianowej. Napędy Sterow. 2010 nr 7/8 s. 102-105.

 92. PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D.: Prace badawcze Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w zakresie powietrzno-wodnych instalacji zraszających. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 156-162.

 93. PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D.: Innowacyjne rozwiązania systemu zwalczania zagrożeń pyłowych i metanowych. Biul. RSPTT 2010 nr 3 s. 14-15.

 94. ROGALA-ROJEK J., PIECHA A., SZCZURKOWSKI M., KOZUBEK A., SIEDLACZEK A.: Doświadczenia eksploatacyjne z wdrażania systemu elektronicznej identyfikacji elementów sekcji zmechanizowanych obudów ścianowych w KWK "Marcel". Materiały na konferencję: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Kraków, 22-26 lutego 2010 s. 1194-1200.

 95. ROGALA-ROJEK J., PIECHA A., DRZĘŚLA J., NGUYEN GIA THUAN: System elektronicznej ewidencji elementów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej w kontekście Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2010 r. KOMTECH 2010, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpie-czeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 431-443.

 96. SMOLNIK G.: Ścianowy system eksploatacji pokładów węgla w Australii w 2008 roku. Masz. Gór. 2010 nr 1 s. 13-21.

 97. STANKIEWICZ K., BARTOSZEK S., JAGODA J., JASIULEK D., ROGALA-ROJEK J.: Zintegrowany system monitoringu konstrukcji obiektów użytkowych zwiększający bezpieczeństwo eksploatacyjne. Materiały na konferencję: EMTECH 2010 "Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym. Innowacyjność i bezpieczeństwo", Ustroń, 19-21 maja 2010 s. 175-182.

 98. STANKIEWICZ K., BARTOSZEK S., JAGODA J., JASIULEK D., ROGALA-ROJEK J.: System monitoringu obciążeń i warunków środowiskowych w aspekcie nadzoru stanu technicznego konstrukcji obiektów użytkowych. Napędy Sterow. 2010 nr 6 s. 101-104.

 99. STANKIEWICZ K., JASIULEK D., ROGALA-ROJEK J., WOSZCZYŃSKI M.: Prace badawcze Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w zakresie innowacyjnych rozwiązań mechatronicznych. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 39-44.

 100. STANKIEWICZ K., JASIULEK D., ŚWIDER J.: Możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych w układach sterowania maszyn górniczych. KOMTECH 2010, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 297-306.

 101. STANKIEWICZ K., TOKARCZYK J., CHUCHNOWSKI W., WOSZCZYŃSKI M., ŚWIDER J.: Analiza rozkładu temperatur w modelu układu wylotowego silnika wysokoprężnego z zaimplementowanym rekuperatorem ciepła. KOMTECH 2010, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 353-362.

 102. STĘPOR J., SZYGUŁA M., CIEŚLAK Z., JENCZMYK D., GERLICH J., CHLEBEK D., MAZUREK K.: Zagadnienia współpracy różnych typów sekcji obudowy zmechanizowanej w jednej ścianie na przykładzie wydanych przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG "Opinii rzeczoznawcy". Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 51-58.

 103. STĘPOR J., SZYGUŁA M., CIEŚLAK Z., JENCZMYK D., GERLICH J., CHLEBEK D., MAZUREK K.: Współpraca różnych typów sekcji obudowy zmechanizowanej w jednej ścianie - studium na podstawie wydawanych w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG "Opinii rzeczoznawcy". KOMTECH 2010, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 457-474.

 104. STĘPOR J., SZYGUŁA M., CIEŚLAK Z., JENCZMYK D., GERLICH J., CHLEBEK D., MAZUREK K.: Współpraca w jednej ścianie różnych typów sekcji obudowy zmechanizowanej (I.). Wiad. Gór. 2010 nr 12
  s. 708-714.

 105. SZCZUREK A.: Pożary spowodowane przyczynami elektrycznymi. Prz. Elektrotech. 2010 nr 9 s. 351-353.

 106. SZKUDLAREK Z., WITUŁA M., BOJARSKI P.: Urządzenia wspomagające bezpieczną jazdę ludzi przenośnikami taśmowymi. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 75-82.

 107. SZYGUŁA M., CHLEBEK D., CIEŚLAK Z., GERLICH J., JENCZMYK D., MAZUREK K., STĘPOR J., TURCZYŃSKI K.: Stan techniczny sekcji obudowy zmechanizowanej na podstawie przeprowadzonych przy udziale Instytutu Techniki Górniczej KOMAG ocen stopnia zużycia. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 45-50.

 108. SZYGUŁA M., CHLEBEK D., CIEŚLAK Z., GERLICH J., JENCZMYK D., MAZUREK K., STĘPOR J., TURCZYŃSKI K.: Nowoczesne sekcje obudowy zmechanizowanej - realizacje Zakładu Obudów Zmechanizowanych Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 59-66.

 109. ŚLUSAREK A.: Analiza rozkładu pola akustycznego dla innowacyjnych ekranów dźwiękochłonnych. KOMEKO 2010, Paliwa - Bezpieczeństwo - Środowisko. Innowacyjne Techniki i Technologie, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 207-214.

 110. TOKARCZYK J., TUREWICZ K., SMOLNIK G., ROTKEGEL M.: Numerical analysis of impact load of arch yielding support. J. KONES Powertrain Transp. 2010 nr 1 s. 455-464.

 111. TOMAS A., MATUSIAK P., BAL M.: Możliwości zastosowania różnych typów próbobiorników w przemyśle. KOMEKO 2010, Paliwa - Bezpieczeństwo - Środowisko. Innowacyjne Techniki i Technologie, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 149-162.

 112. TOMAS A., MATUSIAK P., BAL M.: Automatyczne próbobiorniki materiałów sypkich stosowane w przemyśle. Gór. Geoinż. AGH 2010 nr 4/1 s. 271-284.

 113. TUBIELEWICZ K., TURCZYŃSKI K., CHMIELIK P.: Kształtowanie połączeń plastycznych w pracach montażowych. Technol. Autom. Montażu 2010 nr 2 s. 35-37.

 114. TUBIELEWICZ K., TURCZYŃSKI K.: Modelowanie procesu łączenia blach prasowaniem na zimno. Dydaktyka informatyki. Modelowanie i symulacje komputerowe, pod redakcją Waldemara Furmanka i Aleksandra Piecucha, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010 s. 223-231.

 115. WICHUR A., DOMAŃSKA D., FRYDRYCH K.: Inżynierska metoda oceny wpływu zjawisk sejsmicznych na obudowy szybów w LGOM w oparciu o wyniki monitoringu sejsmicznego. Wstrząsy górnicze - charakterystyka parametrów drgań oraz kryteria oceny wpływu na obiekty budowlane. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Mutke i Tadeusza Tatary. Gór. Śr., Pr. Nauk. GIG 2010 nr 4/4 s. 159-168.

 116. WINKLER T.: Organizacja zasobów wiedzy projektowej i eksploatacyjnej w cyklu życia maszyn i urządzeń górniczych. Wiad. Gór. 2010 nr 3 s. 134-139.

 117. WINKLER T., DUDEK M., CHUCHNOWSKI W., MICHALAK D., TOKARCZYK J., ROZMUS M.: Narzędzia internetowe upowszechniające wiedzę o projektowaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych. Materiały na konferencję: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Kraków, 22-26 lutego 2010 s. 1208-1214.

 118. WINKLER T., DUDEK M., CHUCHNOWSKI W., TOKARCZYK J.: Internet tools supporting planning of underground mining transport. Materiały na konferencję: "Mineral Resources and Mine Development", RWTH Aachen, May 26th and 27th, 2010 s. 197-211.

 119. WINKLER T., DUDEK M., CHUCHNOWSKI W., MICHALAK D., TOKARCZYK J., ROZMUS M.: Narzędzia internetowe upowszechniające wiedzę o projektowaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych. Wiad. Gór. 2010 nr 7-8 s. 440-444.

 120. WINKLER T., TOKARCZYK J., OLTRA A.: Knowledge-based designing method of surgical instruments for hip surgery. Materiały na konferencję: Biomechanics 2010, International Conference of the Polish Society of Biomechanics, Book of Abstracts, Warsaw, 25-28.08.2010 s. 253-254.

 121. WINKLER T., ROZMUS M., MICHALAK D., JASZCZYK Ł.: Knowledge-based maintenance of mining equipment. Materiały na konferencję: ISCSM 2010, Continuous Surface Mining. Latest Developments in Mine Planning, Equipment, and Environmental Protection, 10th International Symposium Continuous Surface Mining, Freiberg, Germany, 13-15 September 2010 s. 249-254.

 122. WINKLER T., TOKARCZYK J.: Multi-criteria assessment of virtual prototypes of mining machines. Materiały na konferencję: WCECS 2010, World Congress on Engineering and Computer Science, Volume II, San Francisco, USA, 20-22 October, 2010 s. 1149-1153.

 123. WINKLER T., TOKARCZYK J., CHUCHNOWSKI W., DUDEK M.: Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy w transporcie kopalnianym z użyciem kolejek podwieszonych i spągowych. Masz. Gór. 2010 nr 3-4
  s. 67-74.

 124. WINKLER T., ROZMUS M., MICHALAK D., JASZCZYK Ł.: Oparte na wiedzy utrzymanie ruchu maszyn górniczych. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 169-175.

 125. WINKLER T., ROZMUS M., MICHALAK D., JASZCZYK Ł.: Knowledge-based maintenance of mining equipment. Glück. Min. Report. 2010 nr 3 s. 22-26.

 126. WINKLER T., MICHALAK D., JASZCZYK Ł.: Kształtowanie kompetencji pracowników z zastosowaniem technologii Rozszerzonej Rzeczywistości. KOMTECH 2010, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 171-181.

 127. WINKLER T., TOKARCZYK J., CHUCHNOWSKI W., DUDEK M.: Zastosowanie narzędzi internetowych w obliczeniach trakcyjnych kolejek podwieszonych. KOMTECH 2010, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 183-192.

 128. WINKLER T., DUDEK M., CHUCHNOWSKI W., MICHALAK D., TOKARCZYK J.: Modelowanie zagrożeń na stanowiskach pracy w górnictwie. Materiały na konferencję: Górnicze Zagrożenia Naturalne 2010, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Bezpieczne stanowisko pracy w górnictwie podziemnym węgla kamiennego i rud miedzi", Targanice k/Żywca, 2-5 listopada 2010 r. Gór. Śr., Pr. Nauk. GIG 2010 nr 4/3 s. 481-495.

 129. WINKLER T., MICHALAK D., JASZCZYK Ł., ROZMUS M.: Use of Augmented Reality technology in life of technical means. Interfejs użytkownika - Kansei w praktyce 2010, Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa 2010 s. 15-20.

 130. WOLNY S., KALITA M.: Badania wytrzymałościowe konstrukcji wysięgnika teleskopowego ładowarki górni-czej. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 31, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 1-82.

 131. WOSZCZYŃSKI M., STANKIEWICZ K.: Metody odzyskiwania i przetwarzania energii cieplnej. Masz. Gór. 2010 nr 1 s. 39-46.

 132. ZAJĄC R., WIERZBICKA D.: Prawa konsumenta a obowiązki producenta w aspekcie systemu oceny zgodności. Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. 2010 nr 2 s. 27-34.

 133. ZAJĄC R., ZAJĄC A.: Wybór dostawców w aspekcie procesów jakościowych na przykładzie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009. Masz. Gór. 2010 nr 1 s. 47-52.

 134. ZAJĄC R., WOJTASZCZYK M.: Zarządzanie wyposażeniem pomiarowo-badawczym w laboratoriach badawczych jako element systemu zarządzania jakością. Zarz. Jakością 2010 nr 1 s. 23-30.

 135. ZAJĄC R.: Zintegrowany system zarządzania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Masz. Gór. 2010 nr 3-4 s. 190-196.

 136. ZAJĄC R., DRWIĘGA A.: Wymagania techniczne dla wózków hamulcowych i urządzeń hamowania awaryjnego w Polskich Normach. Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. 2010 nr 12 s. 34-38.

 137. ZAJĄC R., ZAJĄC A.: Ocena dostawców w procesie zakupów w aspekcie wymagań systemu zarządzania jakością. Zarz. Jakością 2010 nr 2 s. 79-86.

 138. ZAJĄC R., WIERZBICKA D.: Bezstronność i niezależność notyfikowanych jednostek certyfikujących - prawne i normatywne podstawy działania. Zarz. Jakością 2010 nr 3-4 s. 76-85.

 139. ZAJĄC R.: Akredytacja laboratoriów badawczych w zakresach elastycznych. Zarz. Jakością 2010 nr 3-4 s. 87-96.