Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2012

Publikacje pracowników KOMAG w roku 2012

 1. AUGUSTYN A.: Porównanie wyników symulacji numerycznych pola akustycznego na podstawie badań metodą natężeniową i ciśnieniową. OSA 2012, 59. Otwarte Seminarium z Akustyki, Poznań - Boszkowo, 10-14 września 2012 s. 33-36.

 2. BAŁAGA D., SIEGMUND M., URBANEK A.: Nowe rozwiązania urządzeń zraszających ograniczające zagrożenia pyłowe w górnictwie. Masz. Gór. 2012 nr 2 s. 50-55.

 3. BAŁAGA D., SIEGMUND M., RYSZKA L.: System powietrzno-wodnego zraszania na drogach odstawy urobku. KOMTECH 2012, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 443-453.

 4. BARAŃSKA H., ZYGMUNT A., SZCZYGIEŁ M.: Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych. Masz. Gór. 2012 nr 2 s. 34-42.

 5. BARAŃSKA H., ZYGMUNT A., SZCZYGIEŁ M.: Operational safety of mining shaft hoists. Materiały na konferencję: XVII. medzinárodná konferencia, Výskum, výroba a použitie ocel'ových lán, dopravnikov a t'ažných zariadeni, Vysoké Tatry - Podbanské, Slovensko, 18.-21. September, 2012. Dopr. Logist. 2012 nr 10 specjalny s. 299-308.

 6. BARTNICKA J., MLECZKO K., WINKLER T., DĄBROWSKI D.: Knowledge based method of enhancing professional skills of scrub nurses. Innovations in management and production engineering, Editor: Ryszard Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012 s. 311-325.

 7. BARTOSZEK S.: Metoda pozycjonowania górniczych maszyn mobilnych w wyrobiskach korytarzowych. KOMTECH 2012, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 387-399.

 8. BIEGAŃSKA J.: Technologia, bezpieczeństwo wytwarzania i stosowania materiałów wybuchowych w górnictwie w aspekcie oddziaływania na środowisko. Innowacyjne techniki i technologie mechanizacyjne, Monografia nr 13, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 1-174.

 9. BUDZYŃSKI Z., KACZMARCZYK K., PIECZORA E.: Akumulatory nowej generacji w górniczych systemach transportowych na przykładzie ciągnika PCA-1. Napędy Sterow. 2012 nr 2 s. 108-111.

 10. BUDZYŃSKI Z., DRWIĘGA A., KACZMARCZYK K., PIECZORA E.: Nowe rozwiązania urządzeń transportowych z napędem akumulatorowym. Materiały na konferencję: XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2012, Kraków, 20-24 lutego 2012 s. 444-454 (462-472).

 11. BUDZYŃSKI Z., DRWIĘGA A., KACZMARCZYK K., PIECZORA E.: Innowacyjne rozwiązania górniczych urządzeń transportowych z napędem akumulatorowym. Masz. Gór. 2012 nr 1 s. 19-25.

 12. BUKOWIECKI B., GAŁUSZKA A., SZWEDA S.: Optymalizacja cech geometrycznych łańcucha kinematycznego mechanizmu na przykładzie sekcji obudowy zmechanizowanej. Prz. Elektrotech. 2012 nr 3a s. 131-138.

 13. BUDZYŃSKI Z., POLNIK B.: Jakość energii elektrycznej odzyskiwanej w procesie hamowania elektrycznego górniczej lokomotywy akumulatorowej jako jedno z kryteriów poprawy sprawności układu napędowego maszyny górniczej. XIV Krajowa Konferencja Elektryki Górniczej, Zakopane, 10-12 października 2012 s. 89-97.

 14. CHLEBEK D., MAZUREK K., SZWEDA S.: Monitorowanie pracy stojaków ciernych. Masz. Gór. 2012 nr 1 s. 9-13.

 15. CHLEBEK D.: Wybrane problemy konfiguracji układu zasilania hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej. KOMTECH 2012, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 275-280.

 16. CZUBASZEK J., MADEJCZYK W.: Badania układu sterowania sekcji obudowy zmechanizowanej. Hydraul. Pneum. 2012 nr 2 s. 24-27.

 17. CZUBASZEK J., SZWEDA S.: Badania zmian ciśnienia w układzie hydraulicznym sekcji obudowy zmechanizowanej. Masz. Gór. 2012 nr 4 s. 3-8.

 18. DOMAŃSKA D.: Wstępna ocena bezpieczeństwa obudowy betonowej wlotów szybowych z wykorzystaniem obliczeń numerycznych. Materiały na konferencję: Geotechnika i Budownictwo Specjalne 2012, XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, Wisła-Jawornik, 5-9 marca 2012 s. 69.

 19. DOMAŃSKA D.: Ocena możliwości wykorzystania krzywej hipotetycznej opracowanej w Instytucie Techniki Budowlanej do interpretacji wyników badań sklerometrycznych obudów szybowych. Materiały na konferencję: Geotechnika - Geotechnics 2012, XV Jubileuszowe Międzynarodowe Sympozjum, Część I: polska, Gliwice - Ustroń, 23-26 października 2012 s. 183-191.

 20. DOMAŃSKA D.: Initial assessment of safety of concrete lining of shaft inlets using numerical calculations. Gór. Geoinż. AGH 2012 nr 2 s. 121-129.

 21. DOMAŃSKA D.: Ocena stateczności betonowych i żelbetowych obudów wielkogabarytowych wyrobisk podziemnych. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 14, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 1-113.

 22. Drwięga A., Hupa B.: Problem wysokości wieży w elektrowni wiatrowej. Mech. Autom. Gór. 2012 nr 8 s. 26-33.

 23. DUDEK M.: Implementacja metody badania stateczności maszyn wydobywczych w środowisku programów CAD. Prz. Gór. 2012 nr 10 s. 26-36.

 24. DUDEK M., TOKARCZYK J.: Shaping the safe work conditions in underground mine transportation. Characteristics of mine underground rail transportation. Innovative Mechanization Techniques and Technologies, Monograph No. 15, Scientific editorial staff of the monograph: Marek Dudek, Jarosław Tokarczyk, Teodor Winkler, KOMAG Institute of Mining Technology, Gliwice 2012 s. 4-20.

 25. DUDEK M. , TOKARCZYK J.: Shaping the safe work conditions in underground mine transportation. Methods for computer aiding of engineering work. Innovative Mechanization Techniques and Technologies, Monograph No. 15, Scientific editorial staff of the monograph: Marek Dudek, Jarosław Tokarczyk, Teodor Winkler, KOMAG Institute of Mining Technology, Gliwice 2012 s. 21-38.

 26. DUDEK M.: Shaping the safe work conditions in underground mine transportation. Collision analysis of underground transportation means. Innovative Mechanization Techniques and Technologies, Monograph No. 15, Scientific editorial staff of the monograph: Marek Dudek, Jarosław Tokarczyk, Teodor Winkler, KOMAG Institute of Mining Technology, Gliwice 2012 s. 52-83.

 27. DUDEK M., TOKARCZYK J.: Shaping the safe work conditions in underground mine transportation. Pilot installations and field trials. Innovative Mechanization Techniques and Technologies, Monograph No. 15, Scientific editorial staff of the monograph: Marek Dudek, Jarosław Tokarczyk, Teodor Winkler, KOMAG Institute of Mining Technology, Gliwice 2012 s. 116-128.

 28. FIGIEL A., MAŁECKI J.: Współpraca ITG KOMAG z Wyższym Urzędem Górniczym na przykładzie badań i oceny wyrobów w procesie ich dopuszczania do stosowania w zakładach górniczych. KOMTECH 2012, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 27-35.

 29. GAWLIK-JĘDRYSIAK M.: Use of Soxhlet and ultrasonic extraction and GC-MS detection for determination of phthalate esters content in polyvinyl chloride matrix: validation of the method. Materiały na konferencję: 29th International Symposium on Chromatography, Toruń, 9-13.09.2012 s. 599.

 30. GRYNKIEWICZ-BYLINA B.: Designing, prototyping and manufacture of safe toys made of plastics. Innovations in management and production engineering, Editor: Ryszard Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012 s. 403-413.

 31. GRYNKIEWICZ-BYLINA B.: Badania właściwości mechaniczno-fizycznych zabawek aktywizujących huśtawek, elementem oceny zagrożeń. Technologia i Jakość Wyrobów 2012 nr 3-4.

 32. GRYNKIEWICZ-BYLINA B.: Life as the factor of toys safety. Manage. Prod. Eng. Rev. 2012 nr 3 s. 18-27.

 33. HUPA B., SZKUDLAREK Z.: Ekonomiczne aspekty systemu monitoringu i diagnostyki pomp wirowych średniociśnieniowych. Pompy Pompow. 2012 nr 1 s. 28-30.

 34. JASZCZYK Ł.: Szkolenia pracowników transportu górniczego z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. KOMTECH 2012, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 95-106.

 35. JEDZINIAK M.: Analiza systemów wentylacji i odpylania wyrobisk korytarzowych w kopalniach Kompanii Węglowej SA. Masz. Gór. 2012 nr 1 s. 26-31.

 36. JEDZINIAK M.: Metody i środki zwalczania zapylenia w rejonach układów nawęglania zakładów energetycznych. Masz. Gór. 2012 nr 1 s. 38-43.

 37. JEDZINIAK M.: Regulacja prędkości obrotowej wentylatora lutniowego za pomocą przemiennika częstotliwości część I. Masz. Gór. 2012 nr 4 s. 23-27.

 38. JENDRYSIK S., WOSZCZYŃSKI M., STANKIEWICZ K., GAWLIŃSKI A.: Układ sterowania węzłem osadzarkowym. KOMEKO 2012, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 139-148.

 39. JONAK J., ROGALA-ROJEK J.: System doradczy wspomagający operatora kombajnu chodnikowego. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 38, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 1-132.

 40. JURA J., BARTOSZEK S., JAGODA J., JASIULEK D., STANKIEWICZ K.: System sterowania rozproszonego maszyn górniczych. KOMTECH 2012, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 289-301.

 41. KACZMARCZYK K.: Badania górniczego napędu spalinowego w aspekcie emisji substancji toksycznych. Masz. Gór. 2012 nr 1 s. 48-52.

 42. KACZMARCZYK K.: Podwieszony ciągnik PCA-1 - nowatorskie rozwiązanie do prac transportowych w przodkach chodnikowych. Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie. Monografia, redakcja naukowa: Andrzej Tytko, Marian Wójcik, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny 2012 s. 205-210.

 43. KACZMARZYK P., SZWEDA S.: Analiza spadków ciśnienia w magistrali zasilającej sekcje obudowy zmechanizowanej. Masz. Gór. 2012 nr 1 s. 3-8.

 44. KALITA M.: Rozwiązania konstrukcyjne podwozi gąsienicowych maszyn górniczych. Masz. Gór. 2012 nr 4 s. 17-22.

 45. KALUKIEWICZ A., ROJEK P.: Zastosowanie aerozolu powietrzno-wodnego dla redukcji zapylenia powietrza kopalnianego. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 37, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 1-99.

 46. KŁECZEK Z.: Aktualne uwarunkowania dla budowy podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych. KOMEKO 2012, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 7-11.

 47. KŁECZEK Z., ZELJAŚ D.: Naukowe podstawy i praktyczne zasady budowy w Polsce podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 12, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 1-221.

 48. KŁECZEK Z.: Zagrożenie tąpaniami w podziemnych zakładach górniczych węgla kamiennego i rud miedzi w Polsce. Wsp. Spr. 2012 nr 7-8 s. 14-17.

 49. KONSEK R., KURPIEL W.: Programowalny iskrobezpieczny transparent optyczny PITO-01. Materiały na konferencję: EMTECH 2012 "Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym. Innowacyjność i bezpieczeństwo", Szczyrk-Biła, 16-18 maja 2012 s. 1-5.

 50. KONSEK R.: Układ monitoringu stanu naładowania baterii akumulatorów w maszynach poziomego transportu podziemnego. Materiały na konferencję: SP 2012, Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle, IX Konferencja Naukowa, Łagów, 17-20 czerwca 2012 s. 51-54.

 51. KONSEK R.: Nowoczesny napęd akumulatorowy ciągnika PCA-1 jako alternatywa dla obecnie stosowanych napędów w ciągnikach transportowych. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2012 nr 95 s. 1-5.

 52. KONSEK R., KURPIEL W., GĄSIOR M.: Programowalny iskrobezpieczny transparent optyczny PTI-01. KOMTECH 2012, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 437-442.

 53. KOWAL L., TUREWICZ K., KRUCZEK T.: Pomiary temperatury tarcz hamulcowych maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych. Masz. Gór. 2012 nr 2 s. 3-12.

 54. KOWAL L., TUREWICZ K., KRUCZEK T.: Measurements of temperature of brake disks in hoisting machines of mine shaft. QIRT 2012, 11th International Conference on Quantitative InfraRed Thermography, Naples, Italy, 11-14 June 2012 s. 10 nienumerowanych.

 55. KOWOL D., ŁAGÓDKA M.: Badania rozkładu gęstościowego wzbogacanego materiału w strefie rozdziału/odbioru osadzarki pulsacyjnej. KOMEKO 2012, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 125-137.

 56. KOWOL D.: Badania dynamiki kształtowania się warstw gęstościowych w osadzarce przemysłowej. Masz. Gór. 2012 nr 1 s. 32-37.

 57. KOWOL D., ŁAGÓDKA M.: Badania wpływu udziału ziaren piaskowych na skuteczność procesu osadzarkowego wzbogacania kruszywa. Masz. Gór. 2012 nr 4 s. 54-59.

 58. KOWOL D., ŁAGÓDKA M.: Impact of quantitative and qualitative differentiation of feed on effectiveness of jig beneficiation process. Gór. Geoinż. AGH 2012 nr 4 s. 49-56.

 59. KOZIEŁ A., JASIULEK D., STANKIEWICZ K., BARTOSZEK S.: Inteligentne systemy mechatroniczne w maszynach górniczych. Napędy Sterow. 2012 nr 2 s. 112-116.

 60. KOZIEŁ A., PIECZORA E.: Działania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG wspierające Wyższy Urząd Górniczy w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa pracy załóg górniczych. KOMTECH 2012, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 9-26.

 61. KWAŚNY K.: Rozwój konstrukcji przesiewaczy do klasyfikacji wstępnej węgla kamiennego oraz innych surowców ze szczególnym uwzględnieniem przesiewaczy o falującej powierzchni roboczej sita typu "flip-flow". KOMEKO 2012, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 171-181.

 62. KWAŚNY K.: Przesiewacze z sitem typu "flip-flow". Powd. Bulk 2012 nr 3 s. 30-33.

 63. LATOS M., JASIULEK D., STANKIEWICZ K., JAGODA J.: Problemy projektowania systemów aktywnej redukcji hałasu. KOMEKO 2012, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 359-369.

 64. LENARTOWICZ M., KOWOL D.: Wpływ kształtu wirnika i ilości powietrza na przebieg flotacji w laboratoryjnej maszynce flotacyjnej. KOMEKO 2012, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 197-206.

 65. MADEJCZYK W.: Badania sekcji obudowy zmechanizowanej oraz hydraulicznych elementów wykonawczych produkcji Fabryki Maszyn i Urządzeń TAGOR SA. Masz. Gór. 2012 nr 3 s. 20-25.

 66. MALEC M.: Najnowsze rozwiązania ITG KOMAG w zakresie maszyn i urządzeń górniczych. Prz. Gór. 2012 nr 3 s. 38-45.

 67. MAŁECKI J.: Wielowarstwowe nawijanie liny na bębnach maszyn wyciągowych. Masz. Gór. 2012 nr 4 s. 28-36.

 68. MARCOL W., ŚLUSARCZYK W., GZIK M., LARYSZ-BRYSZ M., BOBROWSKI M., GRYNKIEWICZ-BYLINA B., ROSICKA P., KALITA K., WĘGLARZ W., BARSKI J.J., KOTULSKA K., ŁABUZEK K., LEWIN-KOWALIK J.: Air gun impactor - a novel model of graded white matter spinal cord injury in rodents. J. Reconstr. Microsurg. 2012 nr 8 s. 561-568.

 69. MATUSIAK P., KOWOL D.: Możliwości poprawy parametrów jakościowych i ilościowych produktów w węźle wzbogacania osadzarkowego. KOMEKO 2012, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 115-124.

 70. MATUSIAK P., KOWOL D.: Klasyfikator pulsacyjny jako sprawdzone urządzenie do oczyszczania surowców mineralnych. Pr. Nauk. Inst. Gór. P.Wroc., Stud. Mater., Gór. Geol. XVII 2012 nr 134/41 s. 191-199.

 71. MATUSIAK P., KOWOL D.: Klasyfikator pulsacyjny jako sprawdzone urządzenie do oczyszczania surowców mineralnych. Powd. Bulk 2012 nr 5 s. 53-56.

 72. MATUSIAK P., KOWOL D., NIECKARZ R.: Nowe rozwiązania klasyfikatora pulsacyjnego do oczyszczania surowców mineralnych. Masz. Gór. 2012 nr 4 s. 49-53.

 73. MAZUREK K.: Koncepcja poprawy bezpieczeństwa stanowiskowego w tunelu ratowniczym. Prz. Gór. 2012 nr 12 s. 92-99.

 74. MAZURKIEWICZ A., TARKOWSKI A.: Projektowanie ramion kombajnów ścianowych dla Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. Masz. Gór. 2012 nr 3 s. 26-30.

 75. MĘŻYK A., DOBRZANIECKI P. : Kształtowanie cech eksploatacyjnych górniczych pojazdów szynowych. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 39, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 1-88.

 76. MICHALAK D.: Metoda podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem technologii Rozszerzonej Rzeczywistości. Materiały na konferencję: XVI Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t.1, Jurata, 14-18 maja 2012 s. 481-488.

 77. MICHALAK D., JASZCZYK Ł., ROZMUS M., WOŁCZYK W.: System interaktywnych instrukcji obsługi INSTO - implementacja modułu pozyskiwania wiedzy eksploatacyjnej. Materiały na konferencję: XVI Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t.1, Jurata, 14-18 maja 2012 s. 489-498.

 78. MICHALAK D.: Metoda podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem technologii Rozszerzonej Rzeczywistości. Materiały na konferencję: XVI Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 14-18 maja 2012 r. Mechanik 2012 nr 7 s. 493-500.

 79. MICHALAK D., JASZCZYK Ł., ROZMUS M., WOŁCZYK W.: System interaktywnych instrukcji obsługi INSTO - implementacja modułu pozyskiwania wiedzy eksploatacyjnej. Materiały na konferencję: XVI Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 14-18 maja 2012 r. Mechanik 2012 nr 7 s. 501-510.

 80. MICHALAK D., JASZCZYK Ł.: Oparte na wiedzy narzędzia wspomagające bezpieczne utrzymanie ruchu maszyn. Materiały na konferencję: Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa, IX Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, Pułtusk, 25-28.09.2012 s. 612-628.

 81. MICHALAK D.: Komputerowo wspomagane kształtowanie bezpiecznych warunków pracy w górnictwie - Centrum Kształtowania Kompetencji. KOMTECH 2012, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 81-93.

 82. MICHALAK D., JASZCZYK Ł.: Shaping the safe work conditions in underground mine transportation. Applying of Augmented Reality technology in training and maintenance operations. Innovative Mechanization Techniques and Technologies, Monograph No. 15, Scientific editorial staff of the monograph: Marek Dudek, Jarosław Tokarczyk, Teodor Winkler, KOMAG Institute of Mining Technology, Gliwice 2012 s. 95-105.

 83. MIKUŁA S., WARZECHA M., ROGALA-ROJEK J., LATOS M.: Zarządzanie flotą wielozadaniowych terminali mobilnych jako niezbędny element efektywnej strategii zarządzania majątkiem trwałym w zakładzie górniczym. KOMTECH 2012, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 555-568.

 84. MRÓZ J., SKUPIEŃ K., DRWIĘGA A., BUDZYŃSKI Z., POLNIK B., CZERNIAK D., DUKALSKI P., BRYMORA L.: Akumulatorowy ciągnik podwieszany GAD-1 z innowacyjnym napędem jako alternatywa rozwiązań z napędem spalinowym. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2012 nr 96 s. 83-90.

 85. NIEDWOROK A.: Verification of the method for detection of condition of trackway surface using the frictional coupling between rail and "tracking wheel" made of textolite. Materiały na konferencję: MECHATRONICS 2012, The 13th Mechatronics Forum International Conference, Linz, Austria, September 17-19, 2012 s. 280-286.

 86. NIEDWOROK A.: Badania detektora stanu nawierzchni szyn torowisk występujących w podziemnych zakładach górniczych. Masz. Gór. 2012 nr 4 s. 9-16.

 87. NIEDWOROK A., BAIER A., ORZECH Ł.: The concept of transducer for detection of trackway surface condition basing on frictional coupling of wheel with a rail and its experimental verification. J. Vibroeng. 2012 nr 2 s. 464-471.
 88. NIEŚPIAŁOWSKI K., JASIULEK T., MIZIAK M.: Nowy filtr do oczyszczania wody i cieczy niskolepkich. Hydraul. Pneum. 2012 nr 1 s. 23-26.

 89. NIEŚPIAŁOWSKI K.: Filtr rewersyjny FR-80. Masz. Gór. 2012 nr 1 s. 44-47.

 90. NIEŚPIAŁOWSKI K., JASIULEK T., DWOROK S.: Badanie filtra samoczyszczącego w warunkach praktycznego stosowania. Materiały na konferencję: Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 2012, Stan, potrzeby, oczekiwania i możliwości, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Wrocław, 16-18 maja 2012 s. 128-137.

 91. NIEŚPIAŁOWSKI K.: Układ sterowania filtra samoczyszczącego. Pneumatyka 2012 nr 2 s. 40-45.

 92. NIEŚPIAŁOWSKI K., JASIULEK T.: Zawór różnicy ciśnień do instalacji wodnych. Masz. Gór. 2012 nr 4 s. 60-63.

 93. OKULIŃSKA A.: Sprawozdanie z konferencji Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa BEZPIECZEŃSTWO - EFEKTYWNOŚĆ - NIEZAWODNOŚĆ. Masz. Gór. 2012 nr 4 s. 71.

 94. ORZECH Ł., TALAREK M.: Badania międzylaboratoryjne z zakresu właściwości elektrostatycznych materiałów nieprzewodzących stosowanych w górnictwie. Mech. Autom. Gór. 2012 nr 1 s. 29-34.

 95. PAWEŁCZYK M., LATOS M., BARTOSZEK S.: Model sterowania w przemysłowym systemie aktywnej redukcji hałasu. Model. Inż. 2012 nr 44 s. 229-236.

 96. POLNIK B.: Inteligentne zarządzanie procesem rekuperacji energii górniczej lokomotywy akumulatorowej. Mech. Autom. Gór. 2012 nr 12 s. 36-40.

 97. POLNIK B.: Silnik PMSM jako nowoczesny napęd w górniczych systemach transportowych. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2012 nr 94 s. 81-86.

 98. PROSTAŃSKI D.: Wpływ cech konstrukcyjnych urządzeń zraszających na skuteczność redukcji zapylenia. Zagrożenia i technologie. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kabiesza, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2012 s. 316-326.

 99. PROSTAŃSKI D.: Ocena skuteczności stosowania powietrzno-wodnych urządzeń zraszających na przesypach przenośników w wyrobiskach korytarzowych. Prz. Gór. 2012 nr 10 s. 71-77.

 100. PROSTAŃSKI D., RYSZKA L.: Badania skuteczności redukcji zapylenia powietrzno-wodnym systemem VIRGA na drogach odstawy urobku. KOMTECH 2012, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 455-464.

 101. PROSTAŃSKI D.: Dust control with use air-water spraying system. Arch. Gór. 2012 nr 4 s. 975-990.

 102. PROSTAŃSKI D., KALITA M.: Technologia drążenia tuneli ratowniczych metodą niszczenia spójności skał. Prz. Gór. 2012 nr 12 s. 86-91.

 103. RAKWIC B.: Określanie ilości metali ciężkich wymywanych z odpadów górnictwa węgla kamiennego w warunkach obiektu drogowego przy zastosowaniu modelowania hydrochemicznego. KOMEKO 2012, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 65-79.

 104. RAKWIC B., WOJTYNEK R.: Ocena stanu złączy spawanych w elementach sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej oraz odkuwek elementów zawiesi za pomocą badań nieniszczących. Masz. Gór. 2012 nr 2 s. 13-21.

 105. ROGALA-ROJEK J., JASIULEK D., STANKIEWICZ K.: Wizualizacja i sterowanie pracą kombajnu chodnikowego - propozycja rozwiązania. Materiały na konferencję: XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2012, Kraków, 20-24 lutego 2012 s. 616-645 (634-663).

 106. ROGALA-ROJEK J., LATOS M., PIECHA A., MIKUŁA S., WARZECHA M.: Gospodarka majątkiem przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu iRIS. KOMTECH 2012, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 541-554.

 107. STANKIEWICZ K., JASIULEK D., ROGALA-ROJEK J.: Trendy rozwoju inteligentnych systemów mechanizacyjnych w górnictwie (Nowe Techniki). Materiały na konferencję: XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2012, Kraków, 20-24 lutego 2012 s. 362-381 (380-399).

 108. STANKIEWICZ K., JASIULEK D., BARTOSZEK S., JAGODA J., ROGALA-ROJEK J.: Zintegrowany system monitoringu konstrukcji obiektów użytkowych zwiększający bezpieczeństwo eksploatacyjne - wyniki analiz. KOMEKO 2012, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 371-382.

 109. STANKIEWICZ K.: Koncepcja metody samoorganizacji złożonego systemu komunikacyjnego do zastosowań w górnictwie. KOMTECH 2012, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 329-337.

 110. SUCHOŃ J.: Górnicze przenośniki zgrzebłowe. Budowa i zastosowanie. Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Seria: Maszyny i Urządzenia, Gliwice 2012 s. 1-331.

 111. SUCHOŃ J.: Górnicze przenośniki zgrzebłowe. Teoria, badania i eksploatacja. Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Seria: Maszyny i Urządzenia, Gliwice 2012 s. 1-300.

 112. SZYGUŁA M., CIEŚLAK Z., GERLICH J.: Identyfikacja trwałości stojaków i siłowników wykonawczych stosowanych w sekcjach obudowy zmechanizowanej. Masz. Gór. 2012 nr 1 s. 14-18.

 113. ŚLUSAREK A.: Redukcja hałasu wybranych maszyn i urządzeń górniczych. Masz. Gór. 2012 nr 2 s. 43-49.

 114. TALAREK M.: Badania rozkładu potencjału elektrostatycznego na powierzchni dielektryków stałych. Masz. Gór. 2012 nr 2 s. 22-26.

 115. TOKARCZYK J., WINKLER T.: Numerical simulation of dynamic impact of loads, transported by suspended monorails, on yielding arch supports. Materiały na konferencję: "Rockbolting and Rock Mechanics in Mining", RWTH Aachen, 30-31 May 2012 s. 273-283.

 116. TOKARCZYK J.: Zastosowanie rozproszonego środowiska programowego w prototypowaniu maszyny górniczej. Prz. Gór. 2012 nr 10 s. 19-25.

 117. TOKARCZYK J.: Migration of computational models in virtual prototyping of complex mechanical systems. Materiały na konferencję: WCECS 2012, World Congress on Engineering and Computer Science 2012, vol. II, San Francisco, USA, 24-26 October, 2012. Lect. Notes Eng. Comput. Sci. 2012 nr 2201 s. 4 nienumerowane.

 118. TOKARCZYK J., DUDEK M., TUREWICZ A.: System wspomagania projektowania transportu kopalnianego Safe Trans Design. KOMTECH 2012, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 401-410.

 119. TOKARCZYK J., TUREWICZ A.: Shaping the safe work conditions in underground mine transportation. Fire and smoke modeling using CFD method. Innovative Mechanization Techniques and Technologies, Monograph No. 15, Scientific editorial staff of the monograph: Marek Dudek, Jarosław Tokarczyk, Teodor Winkler, KOMAG Institute of Mining Technology, Gliwice 2012 s. 39-51.

 120. TOKARCZYK J., TUREWICZ A., WINKLER T.: Shaping the safe work conditions in underground mine transportation. Traction Calculation Aiding System. Innovative Mechanization Techniques and Technologies, Monograph No. 15, Scientific editorial staff of the monograph: Marek Dudek, Jarosław Tokarczyk, Teodor Winkler, KOMAG Institute of Mining Technology, Gliwice 2012 s. 84-94.

 121. TOMAS A., MATUSIAK P.: Problemy eksploatacyjne automatycznych systemów poboru próbek materiałów sypkich stosowanych w przemyśle. Górnictwo - perspektywy i zagrożenia. Monografia, redakcja: Henryk Badura, Witold Biały, Gliwice 2012 s. 190-202.

 122. TOMAS A.: Oddziaływania magnetyczne w technice przeniesienia napędu. Masz. Gór. 2012 nr 2 s. 27-33.

 123. TUREWICZ K., KOWAL L., TUREWICZ A.: Metoda obliczeń zjawisk cieplnych w tarczach hamulcowych maszyn wyciągowych. Masz. Gór. 2012 nr 4 s. 37-48, ISSN 0209-3693

 124. WINKLER T., TOKARCZYK J., MICHALAK D., ROZMUS M., TUREWICZ A., POLAK P., MYŚLIWIEC B.: Nowoczesne technologie informatyczne w kształtowaniu bezpiecznych metod pracy w JSW SA. Koncepcja wdrożenia. Materiały na konferencję: XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2012, Kraków, 20-24 lutego 2012 s. 397-409 (415-427).

 125. WINKLER T., DUDEK M., CHUCHNOWSKI W., TOKARCZYK J.: Internet tools supporting planning of underground mining transport. Coal Int. 2012 nr 1 s. 44-48.

 126. WINKLER T., TOKARCZYK J., MICHALAK D., ROZMUS M., TUREWICZ A., POLAK P., MYŚLIWIEC B.: Technologie informatyczne wspomagające bezpieczeństwo pracy w kopalniach JSW SA. Wiad. Górn. 2012 nr 7-8 s. 451-460.

 127. WINKLER T., MICHALAK D., JASZCZYK Ł., ROZMUS M.: Narzędzia informatyczne wspomagające utrzymanie ruchu kombajnów ścianowych wytwarzanych w Zabrzańskich Zakładach Mechanicznych SA. Masz. Gór. 2012 nr 3 s. 49-53.

 128. WINKLER T., JASZCZYK Ł., MICHALAK D.: ICT based mobile training facility supporting safety shaping in the Mining Industry. Materiały na konferencję: 6th International Conference, Towards Safety Through Advanced Solutions, Sopot, Poland, 11-14 September 2012 s. 6 nienumerowanych.

 129. WINKLER T.: Metody i technologie wspomagające kształtowanie bezpieczeństwa w środowisku pracy w górnictwie. KOMTECH 2012, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 51-59.

 130. WINKLER T., BUDZYŃSKI Z., MAZURKIEWICZ A., PROSTAŃSKI D., STANKIEWICZ K., SZCZYGŁOWSKA M., TOKARCZYK J., MARCIŃCZYK M.: Tworzenie innowacyjnego rozwiązania kombajnu ścianowego do urabiania pokładów niskich. Projekt realizowany w ramach inicjatywy IniTech. KOMTECH 2012, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 201-210.

 131. WINKLER T., SZEWERDA K.: Shaping the safe work conditions in underground mine transportation. Identification of risk factors during the manual activities. Innovative Mechanization Techniques and Technologies, Monograph No. 15, Scientific editorial staff of the monograph: Marek Dudek, Jarosław Tokarczyk, Teodor Winkler, KOMAG Institute of Mining Technology, Gliwice 2012 s. 106-115.

 132. WOSZCZYŃSKI M., STANKIEWICZ K., JENDRYSIK S.: Badania układu rekuperacji energii cieplnej. KOMTECH 2012, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 513-528.

 133. ZAJĄC R.: System zarządzania w laboratoriach badawczych. Podstawowe wymagania. Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne, Monografia nr 11, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012 s. 1-125.

 134. ZAJĄC R., WIERZBICKA D., CZERNIAK D.: Wymagania techniczne dla węży i przewodów hydraulicznych wzmocnionych drutem stosowanych w napędach i hydraulicznych układach sterowania maszyn i urządzeń górniczych. Masz. Gór. 2012 nr 2 s. 56-62.

 135. ZAJĄC R.: Cele dotyczące jakości w systemie zarządzania, czyli do czego można wykorzystać zrównoważoną kartę wyników oraz metodę Smart. Zarz. Jakością 2012 nr 2 s. 23-30.

 136. ZAJĄC R., WIERZBICKA D.: Zarządzanie ryzykiem w jednostce notyfikowanej. Masz. Gór. 2012 nr 4 s. 64-70.