Główna Wydawnictwa Publikacje pracowników KOMAG w roku 2014

Publikacje pracowników KOMAG w roku 2014

Artykuły w czasopismach polskich

 1. CEBULA D., KALITA M.: Proces projektowania wciągników łańcuchowych. Masz. Gór. 2014 nr 1 s. 22-28, ISSN 0209-3693

 2. CEBULA D., KALITA M.: Pneumatyczny silnik łopatkowy z elementami z tworzyw sztucznych - badania. Hydraul. Pneum. 2014 nr 3 s. 14-18, ISSN 1505-3954

 3. CZUBASZEK J., SZWEDA S.: Określenie parametrów modalnych charakteryzujących dynamiczne zmiany ciśnienia w zaworze zwrotnym sterowanym. Hydraul. Pneum. 2014 nr 4 s. 20-23, ISSN 1505-3954

 4. DEJA P.: Uniwersalne rozwiązanie układu zasilania wciągnika łańcuchowego EWŁ-3/6AG. Masz. Gór. 2014 nr 2 s. 50-55, ISSN 0209-3693

 5. DOBRZANIECKI P.: Metodyka wyznaczania charakterystyki zastępczej zespołu silnik spalinowy - przekładnia hydrokinetyczna. Masz. Gór. 2014 nr 2 s. 3-8, ISSN 0209-3693

 6. DOBRZANIECKI P.: Propozycja wykorzystania momentomierza do analizy układu napędowego lokomotywy typu LDS-100K-EMA. Masz. Gór. 2014 nr 4 s. 22-27, ISSN 0209-3693

 7. FIGIEL A.: Bezpieczeństwo funkcjonalne układów sterowania maszyn górniczych. Masz. Gór. 2014 nr 4 s. 33-39, ISSN 0209-3693

 8. HUPA B., SZKUDLAREK Z., NIEŚPIAŁOWSKI K.: Pompa typu WH-200 do hydrotransportu, ze zunifikowanym zespołem łożyskowym. Masz. Gór. 2014 nr 2 s. 37-42, ISSN 0209-3693

 9. JASIULEK D.: Propozycje zastosowania czujników samozasilających się w przemyśle wydobywczym. Prz. Gór. 2014 nr 1 s. 9-15, ISSN 0033-216X

 10. JASZCZYK Ł.: Rozwiązania mobilne wspomagające utrzymanie ruchu maszyn. Mechanik 2014 nr 7 s. 235-246, ISSN 0025-6552

 11. JASZCZYK Ł., MICHALAK D.: Narzędzia wspomagające bezpieczne utrzymanie ruchu maszyn - część 2. Możliwość rozbudowy systemu INSTO. Masz. Gór. 2014 nr 4 s. 28-32, ISSN 0209-3693

 12. JEDZINIAK M.: Celowość doświadczalnego wyznaczania charakterystyk wentylatorów lutniowych. Masz. Gór. 2014 nr 2 s. 23-29, ISSN 0209-3693

 13. JURA J., BARTOSZEK S., JAGODA J., JASIULEK D., STANKIEWICZ K., KRZAK Ł.: System sterowania KOGASTER - nowe trendy w budowie maszyn górniczych. Masz. Gór. 2014 nr 2 s. 43-49, ISSN 0209-3693

 14. JURA J., BARTOSZEK S., JAGODA J., JASIULEK D., STANKIEWICZ K., KRZAK Ł.: Innowacyjny system sterowania KOGASTER. Napędy Sterow. 2014 nr 7/8 s. 118-123, ISSN 1507-7764

 15. KAMIŃSKI T., LESIAK K., ORZECH Ł., TALAREK M.: Rozwój metod badawczych związanych z Dyrektywą ATEX w Laboratorium Badań Stosowanych. Masz. Gór. 2014 nr 1 s. 29-35, ISSN 0209-3693

 16. KONSEK R., MĘŻYK A.: Badania modelowe hybrydowego układu napędowego lokomotywy spągowej. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2014 nr 101 s. 19-23, ISSN 0239-3646

 17. KONSEK R.: Napęd hybrydowy w pojazdach i maszynach roboczych. Hydraul. Pneum. 2014 nr 4 s. 12-16, ISSN 1505-3954

 18. KOWOL D., MATUSIAK P.: Zastosowania klasyfikatora pulsacyjnego KOMAG do oczyszczania trudnowzbogacalnych surowców mineralnych. Min. Sci., Miner. Aggreg. 2014 nr 1 s. 99-108, ISSN 2300-9586

 19. KOWOL D., ŁAGÓDKA M., MATUSIAK P.: Wpływ charakterystyki pulsacji wody na skuteczność osadzarkowego procesu wzbogacania. Masz. Gór. 2014 nr 3 s. 37-43, ISSN 0209-3693

 20. KURPIEL W., POLNIK B., MIEDZIŃSKI B.: System nadzorujący pracę baterii akumulatorów (BMS) w celu zwiększenia bezpieczeństwa ich funkcjonowania i żywotności stosowanych ogniw. Mech. Autom. Gór. 2014 nr 5 s. 18-27,

 21. MADEJCZYK W.: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Masz. Gór. 2014 nr 1 s. 3-7, ISSN 0209-3693

 22. MAZUREK K.: Badania modelowe małogabarytowej osłony ratowniczej. Karbo 2014 nr 2 s. 70-73, ISSN 1230-0446

 23. MICHALAK D.: Metoda diagnozy oraz program ograniczania niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych pod ziemią kopalni - projekt PROFI. Mechanik 2014 nr 7 s. 405-412, ISSN 0025-6552

 24. MICHALAK D., JASZCZYK Ł.: Narzędzia wspomagające bezpieczne utrzymanie ruchu maszyn - część 1. Interaktywne instrukcje obsługi. Masz. Gór. 2014 nr 3 s. 53-58, ISSN 0209-3693

 25. MICHALAK D.: Innowacyjne formy szkolenia pracowników zakładów górniczych. Eduk. Ustawicz. Doros. 2014 nr 2 s. 66-74, ISSN 1507-6563

 26. NIEŚPIAŁOWSKI K., ROJEK P., JASIULEK T.: Głowica zaciskowa z hydraulicznym zaciskiem szczęk. Masz. Gór. 2014 nr 3 s. 30-36, ISSN 0209-3693

 27. OKARMUS P., JAKUBINA G., KOWOL D., MATUSIAK P., ŁAGÓDKA M.: Porównawcze badania laboratoryjne wpływu uziarnienia i obciążenia nadawą na skuteczność osadzarkowego procesu wzbogacania. Piece Przem. Kotły 2014 nr VII-X s. 30-35, ISSN 2082-9833

 28. PIECZORA E.: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność. KOMTECH 2014. Masz. Gór. 2014 nr 4 s. 40-42, ISSN 0209-3693

 29. PIERCHAŁA M.: Practical uses of sound auralization in confined spaces. Czas. Tech., Bud. 2014 nr 6-B s. 95-104, ISSN 1897-628X

 30. PIERCHAŁA M.: Redukcja hałasu emitowanego przez wyrzutnie powietrza turbosprężarek. Bezp. Pr. 2014 nr 10 s. 18-23, ISSN 0137-7043

 31. POLNIK B., DEJA P.: Analiza efektywności pracy elektrycznych lokomotyw górniczych z zastosowaniem układów napędowych opartych na silnikach z magnesami trwałymi. Masz. Elektr., Zesz. Probl. 2014 nr 101 s. 123-127, ISSN 0239-3646

 32. POLNIK B.: Wpływ rekuperacji energii na poprawę sprawności układu zasilająco-sterującego górniczej lokomotywy akumulatorowej. Masz. Gór. 2014 nr 2 s. 56-60, ISSN 0209-3693

 33. PROSTAŃSKI D.: Powietrzno-wodne instalacje zraszające sposobem poprawy jakości powietrza w kopalniach. Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. 2014 nr 12 s. 27-33, ISSN 2081-4224

 34. RAWICKI N., NIEŚPIAŁOWSKI K., ROJEK P.: Innowacyjne rozwiązania filtrów szczelinowych opracowanych w ITG KOMAG. Masz. Gór. 2014 nr 3 s. 44-52, ISSN 0209-3693

 35. ROGALA-ROJEK J., LATOS M.: iCON - program do doboru parametrów technologicznych ścianowego i podścianowego przenośnika zgrzebłowego. Masz. Gór. 2014 nr 3 s. 19-29, ISSN 0209-3693

 36. ROJEK P., NIEŚPIAŁOWSKI K., RAWICKI N.: Badania funkcjonalności proporcjonalnego zaworu redukcyjnego. Hydraul. Pneum. 2014 nr 2 s. 5-8, ISSN 1505-3954

 37. ROZMUS M., MICHALAK D., PIETROWSKI P.: Inteligentny system ochrony osobistej ratowników górniczych PPE. Masz. Gór. 2014 nr 1 s. 45-51, ISSN 0209-3693

 38. STANKIEWICZ K., JASIULEK D., JAGODA J.: Badania elementów piezoelektrycznych w kontekście budowy przetwornika samozasilającego. Model. Inż. 2014 nr 53 s. 124-129,  ISSN 1896-771X
 39. STANKIEWICZ K., JASIULEK D., JAGODA J.: System czujników samozasilających przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Model. Inż. 2014 nr 1 s. 63-68, ISSN 1896-771X

 40. STANKIEWICZ K.: Model samoorganizującego się, złożonego systemu komunikacyjnego. Model. Inż. 2014 nr 51 s. 94-99, ISSN 1896-771X

 41. STANKIEWICZ K.: Self-organization of network structure based on swarm algorithms. Probl. Eksploat. 2014 nr 2 s. 5-14, ISSN 1232-9312

 42. SZEWERDA K.: Metoda analizy kinematyki i dynamiki układów wieloczłonowych do identyfikacji sił w modułowych zestawach nośnych. Masz. Gór. 2014 nr 3 s. 3-10, ISSN 0209-3693

 43. SZKUDLAREK Z.: Badania skuteczności tłumienia wybuchów metanu. Masz. Gór. 2014 nr 1 s. 36-44, ISSN 0209-3693

 44. SZKUDLAREK Z., KLEMENS R., GIERAS M.: Tłumienie wybuchu metanu z wykorzystaniem wysokociśnieniowej gaśnicy. Prz. Gór. 2014 nr 4 s. 74-80, ISSN 0033-216X

 45. TALAREK M.: Zastosowanie modelowania komputerowego pola elektrycznego do oceny zagrożeń związanych ze zjawiskiem elektryczności statycznej. Masz. Gór. 2014 nr 4 s. 11-14, ISSN 0209-3693

 46. TOKARCZYK J., MICHALAK D., DUDEK M., JASZCZYK Ł., TUREWICZ A.: Rozbudowa infrastruktury badawczej Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Masz. Gór. 2014 nr 1 s. 8-13, ISSN 0209-3693

 47. TOKARCZYK J., DUDEK M., SZEWERDA K., TUREWICZ A.: Stan i kierunki rozwoju systemu wspomagania prac inżynierskich pomocniczego transportu kopalnianego Safe Trans Design (STD). Masz. Gór. 2014 nr 2 s. 30-36, ISSN 0209-3693

 48. TOMAS A.: Indukcyjny przemiennik momentu - koncepcja i badania symulacyjne. Masz. Gór. 2014 nr 3 s. 11-18, ISSN 0209-3693

 49. WOJTASZCZYK M.: Elektroniczny system zarządzania akredytowanymi laboratoriami ITG KOMAG. Masz. Gór. 2014 nr 1 s. 52-58, ISSN 0209-3693

 50. WOLNICA M.: Model półaktywnego zawieszenia kabiny kolejki spągowej. Masz. Gór. 2014 nr 2 s. 9-14, ISSN 0209-3693

 51. WOŁCZYK W., JASZCZYK Ł., MICHALAK D.: Narzędzia informatyczne rozpowszechniające znajomość przepisów regulujących bezpieczne warunki pracy. Mechanik 2014 nr 7 s. 721-728, ISSN 0025-6552

 52. ZACHURA A.: Quasi-statyczna analiza współpracy koła napędowego i zębatki w systemie posuwu kombajnu ścianowego. Mechanik 2014 nr 10 s. 842-846, ISSN 0025-6552

 53. ZAJĄC R.: Przegląd zarządzania w aspekcie strategii organizacji. Prz. Gór. 2014 nr 5 s. 80-85, ISSN 0033-216X

 54. ZAJĄC R., FIGIEL A.: Znaczenie akredytowanych badań laboratoryjnych w procesie oceny zgodności wyrobów. Probl. Jakości 2014 nr 7-8 s. 26-31, ISSN 0137-8651

 55. ZAJĄC R., FIGIEL A.: Znaczenie akredytowanych badań laboratoryjnych w procesie oceny zgodności wyrobów. Probl. Jakości 2014 nr 10 s. 16-21, ISSN 0137-8651

 56. ZAJĄC R.: Zarządzanie kompetencjami personelu. Probl. Jakości 2014 nr 12 s. 7-14, ISSN 0137-8651

Artykuły w czasopismach zagranicznych

 1. POLNIK B., BUDZYŃSKI Z., MIEDZIŃSKI B.: Effective control of a battery supplied mine locomotive unit. Elektron. Elektrotech. 2014 nr 3 s. 39-43, ISSN 1392-1215

 2. ŚWIDER J., WOSZCZYŃSKI M.: Use of the system for energy recuperation and control in Diesel machines. Mach. Dyn. Res. 2014 nr 1 s. 73-79, ISSN 2080-9948

Monografie

 1. AUGUSTYN A.: Metodyka identyfikacji znaczących źródeł dźwięku z terenów obiektów górniczych i energetycznych. Badania laboratoryjne i teoretyczne. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 44, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 1-97; 6,30 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-84-2

 2. PIERCHAŁA M.: Badania pola akustycznego w przestrzeniach zamkniętych obiektów energetycznych. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 42, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 1-80; 5,20 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-81-1

 3. ŚWIDER J., WOSZCZYŃSKI M.: Zastosowanie układu rekuperacji energii w silniku spalinowym maszyny górniczej. Prace Naukowe - Monografie KOMAG nr 43, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 1-106; 6,69 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-82-8

Rozdziały w monografiach polskich

 1. BARTOSZEK S., JAGODA J., JURA J., LATOS M.: Systemy wbudowane w zespołach sterowania, diagnostyki oraz wizualizacji dla górnictwa. KOMTECH 2014, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 207-218; 0,70 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-83-5

 2. CEBULA D., BAŁAGA D., KALITA M., PROSTAŃSKI D., SIEGMUND M.: Typoszereg zaworów zwrotnych sterowanych elektrycznie do zastosowania w strefach zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego. KOMTECH 2014, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 125-134; 0,58 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-83-5

 3. DĄBEK P., DEJA P., KALITA M.: Typoszereg wciągników łańcuchowych efektem współpracy Instytutu Techniki Górniczej KOMAG z Fabryką Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o. KOMTECH 2014, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 113-124; 0,78 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-83-5

 4. DĄBEK P., KALITA M.: Innowacyjne rozwiązania dołowych wciągników łańcuchowych. Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie. Monografia, redakcja naukowa: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny 2014 s. 158-167; 0,52 ark. wyd., ISBN 978-83-936657-4-7
 5. DRWIĘGA A.: Priorytety sterowania w algorytmie dedykowanym do przenośników pracujących na dużym nachyleniu. KOMTECH 2014, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 249-259; 0,68 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-83-5

 6. FIGIEL A.: Ocena ryzyka w procesie projektowania maszyn i urządzeń przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych. KOMTECH 2014, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 291-302; 0,73 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-83-5

 7. JASIULEK D., BARTOSZEK S., JAGODA J., JURA J., KRZAK Ł.: Rozbudowa funkcjonalności systemu rozproszonego sterowania KOGASTER. KOMTECH 2014, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 229-238; 0,55 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-83-5

 8. JEDZINIAK M.: Możliwości zastosowania małogabarytowego urządzenia odpylającego w zakładach przeróbki mechanicznej węgla. KOMEKO 2014, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 279-286; 0,44 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-80-4

 9. JENDRYSIK S., KOWOL D., ŁAGÓDKA M., STANKIEWICZ K.: Metody automatycznego sterowania ruchem pulsacyjnym wody w osadzarkach węglowych. KOMEKO 2014, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 287-297; 0,61 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-80-4

 10. KŁECZEK Z.: Prowokowanie wstrząsów górotworu techniką strzelniczą. KOMTECH 2014, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 303-311; 0,55 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-83-5

 11. KONSEK R., POLNIK B.: Monitoring stanu pracy maszyny górniczej z wykorzystaniem termografii. Monitorowanie, telemetria i narzędzia informatyczne w górnictwie dla poprawy bezpieczeństwa pracy - wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Trenczka, Rozprawy i Monografie, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice 2014 s. 59-66; 0,50 ark. wyd., ISBN 978-83-63674-07-6

 12. KOWOL D., MATUSIAK P., OKARMUS P., JAKUBINA G.: Możliwości stosowania cyklonów z cieczą ciężką w polskim górnictwie węglowym. KOMEKO 2014, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 159-170; 0,67 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-80-4

 13. KOWOL D., ŁAGÓDKA M., MATUSIAK P., GAWLIŃSKI A.: Możliwości zastosowania procesu flotacji pianowej do wzbogacania "sedymentu" z wirówek sedymentacyjno-sitowych. KOMEKO 2014, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 311-322; 0,62 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-80-4

 14. MATUSIAK P., ŁAGÓDKA M., KOWOL D.: Badania laboratoryjne wpływu parametrów przepływu powietrza na zmiany poziomu wody i ciśnienia w komorze pulsacyjnej osadzarki. KOMEKO 2014, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 299-310; 0,64 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-80-4

 15. MICHALAK D., ROZMUS M., LESISZ R., WOŁCZYK W.: Narzędzia informatyczne podwyższające kompetencje interpersonalne osób dozoru ruchu i kompetencje fachowe robotników - Projekt PROFI. KOMTECH 2014, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 183-194; 0,77 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-83-5

 16. POLNIK B., MIEDZIŃSKI B.: Badania i analiza układu zasilająco-sterującego górniczej lokomotywy akumulatorowej. KOMTECH 2014, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 405-415; 0,68 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-83-5

 17. RAKWIC B.: Badania właściwości odpadów z procesu flotacyjnego wzbogacania węgla kamiennego w świetle wymagań formalno-prawnych. KOMEKO 2014, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 93-105; 0,88 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-80-4

 18. SKUPIEŃ K., MRÓZ J., DRWIĘGA A.: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy w wyrobiskach transportowych na przykładzie ciągnika podwieszonego z ogniwami akumulatorowymi nowej generacji. Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie. Monografia, redakcja naukowa: Andrzej Tytko, Marian Wójcik, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny 2014 s. 78-83; 0,60 ark. wyd., ISBN 978-83-936657-1-6

 19. SZEWERDA K.: Wirtualne prototypowanie w tworzeniu algorytmu sterowania przenośnikiem zgrzebłowym. KOMTECH 2014, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 195-206; 0,67ark.wyd., ISBN 978-83-60708-83-5

 20. ŚWIDER J., WOSZCZYŃSKI M., STANKIEWICZ K.: System rekuperacji energii cieplnej - badania i zastosowanie. KOMTECH 2014, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 457-470; 0,88 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-83-5

 21. TOKARCZYK J., TUREWICZ A., DUDEK M.: Safe Trans Design - system wspomagania prac inżynierskich dla podwieszonego transportu kopalnianego. Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie. Monografia, redakcja naukowa: Andrzej Tytko, Marian Wójcik, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny 2014 s. 84-89; 0,51 ark. wyd., ISBN 978-83-936657-1-6

 22. TOKARCZYK J., DUDEK M., TUREWICZ A., SZEWERDA K.: Wspomaganie procesu konfiguracji i oceny środków pomocniczego transportu kopalnianego przy użyciu systemu STD. KOMTECH 2014, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 171-181; 0,68 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-83-5

 23. TOMAS A., MATUSIAK P., KOWOL D.: Rozdrabniacze i mieszalniki konstrukcji KOMAG. KOMEKO 2014, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 147-158; 0,67 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-80-4

 24. TOMAS A., MATUSIAK P.: Nowe rozwiązanie rozdrabniacza produktów filtracji. Górnictwo, perspektywy, zagrożenia. Mechanizacja prac górniczych. Monografia, redakcja: Witold Biały, Jarosław Brodny, Stefan Czerwiński, PA NOVA SA, Gliwice 2014 s. 210-224; 1,00 ark. wyd., ISBN 978-83-937845-6-1

 25. TYTKO S., STANEK E., SOBOTA P., DRWIĘGA A., MAZURCZYK A.: Ścianowe przenośniki zgrzebłowe z inteligentnymi systemami regulacji parametrów pracy napędów przenośnika. Górnictwo, perspektywy, zagrożenia. Mechanizacja prac górniczych. Monografia, redakcja: Witold Biały, Jarosław Brodny, Stefan Czerwiński, PA NOVA SA, Gliwice 2014 s. 225-232; 0,60 ark. wyd., ISBN 978-83-937845-6-1

 26. WINKLER T., BARTOSZEK S., JASZCZYK Ł., LATOS M., POLNIK B., PROSTAŃSKI D., ROGALA-ROJEK J., ROZMUS M.: Badania eksploatacyjne wybranych podsystemów kombajnu KSW-800NE. KOMTECH 2014, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 373-391; 1,19 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-83-5

 27. ZACHURA A., ŻUCZEK R.: System posuwu Flextrack zwiększający trwałość i niezawodność napędu kombajnu ścianowego. KOMTECH 2014, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 151-161; 0,67 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-83-5

 28. ZAJĄC R., WIERZBICKA D.: Definiowanie wymagań technicznych oraz wymagań bezpieczeństwa maszyn i urządzeń górniczych w normach krajowych. KOMTECH 2014, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 261-273; 0,76 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-83-5

 29. ZUBA M., TOMAS A., KWAŚNY K., MATUSIAK P.: Projektowanie automatycznych systemów poboru próbek węgla dla EDF Rybnik z wykorzystaniem modelowania 3D. KOMEKO 2014, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2014 s. 203-218; 0,91 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-80-4

Rozdziały w monografiach zagranicznych

 1. TOKARCZYK J.: Dispersed software environment in virtual prototyping of underground mining mechanical systems. IAENG Transactions on Engineering Technologies. Special Issue of the World Congress on Engineering and Computer Science 2012, Editors: Haeng Kon Kim, Sio-Iong Ao, Mahyar A. Amouzegar, Burghard B. Rieger, Lecture Notes in Electrical Engineering 247, Springer, Dordrecht 2014 s. 611-620; 0,59 ark. wyd., ISBN 978-94-007-6818-5

Referaty w materiałach konferencyjnych polskich

 1. BARTOSZEK S., KOST G.: Badania i rozwój systemu pozycjonowania mobilnych maszyn górniczych KOMAG. Materiały na konferencję: EMTECH 2014 "Zasilanie, telemetria i automatyka w przemyśle wydobywczym. Innowacyjność i bezpieczeństwo", Szczyrk, 14-16 maja 2014 s. 166-177, ISBN 978-83-63674-10-6

 2. JASZCZYK Ł.: Rozwiązania mobilne wspomagające utrzymanie ruchu maszyn. Materiały na konferencję: XVIII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t.1, Szczyrk, 12-16 maja 2014 s. 235-246, ISBN 978-83-7938-015-2; ISBN 978-83-7938-016-9

 3. JENDRYSIK S., KOWOL D., ŁAGÓDKA M., MATUSIAK P.: Automatyczna kontrola ruchu pulsacyjnego wody w osadzarkach węglowych z wykorzystaniem systemu sterowania ITG KOMAG. PRZERÓBKA 2014, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych przeróbki węgla, Szczyrk, 15-16 maja 2014 s. 83-93; ISBN 978-83-63674-11-3

 4. KOBYLECKI M., KOWAL L.: Nowa maszyna wyciągowa B-1500/EX/AC-2m/s przeznaczona do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Materiały na konferencję: XXIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014, Kraków, 24-28 lutego 2014 s. 1-10

 5. KONSEK R., POLNIK B., SZEWERDA K.: Badania symulacyjne lokomotywy dołowej o napędzie hybrydowym. Materiały na konferencję: EMTECH 2014 "Zasilanie, telemetria i automatyka w przemyśle wydobywczym. Innowacyjność i bezpieczeństwo", Szczyrk, 14-16 maja 2014 s. 104-113, ISBN 978-83-63674-10-6

 6. KOZIEŁ A., PIECZORA E.: Możliwości badawcze Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w zakresie bezpieczeństwa pracy. Materiały na konferencję: Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie, Zawiercie, 1-2 kwietnia 2014 s. 1-18

 7. MICHALAK D.: Metoda diagnozy oraz program ograniczania niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych pod ziemią kopalni - projekt PROFI. Materiały na konferencję: XVIII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t.2, Szczyrk, 12-16 maja 2014 s. 35-42, ISBN 978-83-7938-015-2; ISBN 978-83-7938-017-6

 8. PROSTAŃSKI D.: Ocena intensywności osiadania pyłu węglowego w wyrobiskach górniczych z wykorzystaniem modeli empirycznych. Materiały na konferencję: Górnicze Zagrożenia Naturalne 2014, XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Zagrożenia naturalne a bezpieczne i efektywne kopalnie", Targanice k/Żywca, 4-7 listopada 2014 s. 1-10

 9. RAKWIC B., POLNIK B., KONSEK R., WOJTYNEK R.: Badania wentylacji modułu baterii akumulatorów MBA-1 lokomotywy Lda-12K-EMA. Materiały na konferencję: EMTECH 2014 "Zasilanie, telemetria i automatyka w przemyśle wydobywczym. Innowacyjność i bezpieczeństwo", Szczyrk, 14-16 maja 2014 s. 139-147, ISBN 978-83-63674-10-6

 10. WOŁCZYK W., JASZCZYK Ł., MICHALAK D.: Narzędzia informatyczne rozpowszechniające znajomość przepisów regulujących bezpieczne warunki pracy. Materiały na konferencję: XVIII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, t.2, Szczyrk, 12-16 maja 2014 s. 351-358, ISBN 978-83-7938-015-2; ISBN 978-83-7938-017-6

Referaty w materiałach konferencyjnych zagranicznych

 1. LATOS M., BARTOSZEK S., ROGALA-ROJEK J.: Diagnostics of underground mining machinery. Materiały na konferencję: MMAR 2014, 19th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, Poland, 02-05 September 2014 s. 782-787, ISBN 978-83-7518-697-0

 2. MALEC M.: Use of KOMAG's testing infrastructure for improvement of hydraulic systems' operational safety, reliability and ergonomics. Materiały na konferencję: HERVEX 2014, 21st International Conference of Hydraulics, Pneumatics, Sealing Elements, Fine Mechanics, Tools, Specific Electronic Equipment & Mechatronics, Calimanesti - Caciulata, Romania, 5-7 November 2014 s. 217-225, ISSN 1454-8003

 3. NIEDWOROK A.: Dynamic torque measurement of drive transmission in vehicles being in motion using strain gauges measurement technique and wireless data transmission. Materiały na konferencję: The 16th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE '14 ECCE Europe, Lappeenranta, Finland, 26-28 August 2014 s. 8 nienumerowanych, ISBN 978-1-4799-3014-2

 4. NIEŚPIAŁOWSKI K.: Hydraulic drive of Lds locomotive. Materiały na konferencję: HERVEX 2014, 21st International Conference of Hydraulics, Pneumatics, Sealing Elements, Fine Mechanics, Tools, Specific Electronic Equipment & Mechatronics, Calimanesti - Caciulata, Romania, 5-7 November 2014 s. 194-201, ISSN 1454-8003

 5. POLNIK B., MIEDZIŃSKI B.: Hydrogen explosion risk in mining locomotive unit. ECS Transactions, 2014 nr 1. Materiały na konferencję: ABAF 15, 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells, Brno, 24-28 August 2014 s. 159-166, ISSN 1938-5862
 6. ROJEK P.: Hydraulic systems of drilling machines and equipment designed in KOMAG. Materiały na konferencję: HERVEX 2014, 21st International Conference of Hydraulics, Pneumatics, Sealing Elements, Fine Mechanics, Tools, Specific Electronic Equipment & Mechatronics, Calimanesti - Caciulata, Romania, 5-7 November 2014 s. 156-170, ISSN 1454-8003

 7. STANKIEWICZ K.: Self-organizing, complex communication system. Materiały na konferencję: HERVEX 2014, 21st International Conference of Hydraulics, Pneumatics, Sealing Elements, Fine Mechanics, Tools, Specific Electronic Equipment & Mechatronics, Calimanesti - Caciulata, Romania, 5-7 November 2014 s. 281-288, ISSN 1454-8003