Wydawnictwo KOMAG

Wykaz monografii Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne

Monografia 21

Włodzimierz Madejczyk

Badania stanowiskowe sekcji obudowy zmechanizowanej  oraz jej elementów

Monografia nr 20

Leszek Grabka, Jacek Spałek, Stanisław Szweda

Identyfikacja trwałości węzłów uszczelniających z regenerowanymi wałami przekładni napędowych maszyn górniczy

Monografia nr 19

Zdzisław Kłeczek

Tąpania w kopalniach węgla kamiennego oraz w kopalniach rud miedzi w Polsce

Monografia nr 18

Aleksander Lutyński

Zwalczanie zagrożeń wywoływanych przez metan, pył i hałas w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamiennego

Monografia nr 17

Praca zbiorowa pod redakcją Teodora Winklera

Metody i narzędzia wspomagania komputerowego prac inżynierskich w cyklu życia maszyn górniczych. Wybrane zagadnienia

Monografia nr 15

Marek Dudek, Jarosław Tokarczyk, Teodor Winkler

Shaping the safe work conditions in underground

Monografia nr 14

Danuta Domańska

Badania nad oceną bezpieczeństwa betonowych i żelbetowych obudów wielkogabarytowych wyrobisk podziemnych z zastosowaniem obliczeń analitycznych i numerycznych

Monografia nr 13

Jolanta Biegańska

Technologia, bezpieczeństwo wytwarzania i stosowania materiałów wybuchowych w górnictwie w aspekcie oddziaływania na środowisko

Monografia nr 12

Zdzisław Kłeczek, Dagmara Zeljaś

Naukowe podstawy i praktyczne zasady budowy w Polsce podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych

Monografia nr 11

Romana Zając

System zarządzania w laboratoriach badawczych. Podstawowe wymagania

Monografia nr 10

Magdalena Rozmus, Dariusz Michalak

Methods and tools supporting maintenance of mining machines

Monografia nr 9

Bogdan Gicala

Modelowanie numeryczne przepływów wielofazowych z faza dyspersyjną – Podstawy teoretyczne i zastosowanie

Monografia nr 8

Danuta Domańska

Uwagi o projektowaniu wlotów szybowych z wykorzystaniem technik komputerowych

Monografia nr 7

Publikacja powstała na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

egz. bezpłatny

Redakcja naukowa: Marek Jaszczuk, Antoni Kozieł

Uwarunkowania rozwoju kadr dla przemysłu maszynowego do roku 2020

Monografia nr 6 (część I i II)

Redakcja naukowa: Krzysztof Tubielewicz i Krzysztof Turczyński

Własności i wytrzymałość eksploatacyjna materiałów u urządzeń dla energetyki jądrowej

Monografia nr 5

Wiesław Czader oraz Józef Drewniak

Projektowanie elementów zębatych przekładni kątowych. Teoria i przykłady zastosowania

Monografia nr 4

Wiesław Czader oraz Józef Drewniak

Projektowanie typoszeregów walcowych i stożkowo-walcowych przekładni zębatych. Teoria i przykłady zastosowania

Monografia nr 3

Redakcja naukowa: Dariusz Prostański

System powietrzno-wodnego zraszania zewnętrznego kombajnu ścianowego

Monografia nr 2

Redakcja naukowa: Marek Jaszczuk

System zintegrowanego sterowania układem technologicznym ściana wydobywcza – punkt załadowczy

Monografia nr 1

Redakcja naukowa: Marek Jaszczuk, Antoni Kozieł

Scenariusze rozwoju technologicznego mechanizacji podstawowych procesów produkcyjnych w górnictwie węgla kamiennego