Rok 1966

W dziale Encyklopedia Nowości Górniczych Trybuny Robotniczej z 1966 roku w numerze 287 pojawiła się wzmianka o rozwiązaniu technicznym BESTA oraz MASTER 301 autorstwa konstruktorów z ZKMPW. BESTA był systemem pozwalającym na wybieranie ścian BEz STAłej obecności ludzi w przodku. Natomiast MASTER 301 był maszyną sterującą umieszczoną poza przodkiem, dzięki której operator mógł zdalnie sterować całym systemem ścianowym.

Trybuna Robotnicza 1966 nr 287

Rok 1967

Deski kreslZ nieczynnych rejonów kopalni "Makoszowy" powołano Kopalnię Doświadczalną Węgla Kamiennego M-300, gdzie testowano nowe maszyny i urządzenia górnicze.

M300


W tym roku powstała między innymi dokumentacja techniczna:

 • G66-40ab "Wentylator lutniowy WLE-600B"
 • G64-11 "Wentylator głównego przewietrzania WOK-1,6/p"

Nawiązano współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w ramach prac badawczo-rozwojowych dotyczących wykładzin kół pędnych i linowych. Prace ze strony AGH koordynowali profesorowie Zygmunt Kawecki oraz Jan Orlacz. Współpraca w tej materii trwała do 1972 roku.


W wyniku realizacji prac powstały wykładziny WKPL-1, WKK-1 i WKK-2, stosowane powszechnie do 1994 r.


W 1967 opracowano między innymi dokumentację techniczną:

 • G40-61 Maszyna wyciągowa BB-4000/G
 • G45-88 Kołowrót bezpieczeństwa KBH-2M
 • G45-93 Automatyczny kołowrót bezpieczeństwa KBH-3
 • G66-40ab Wentylator lutniowy WLE-600B

Rok 1968

1 stycznia 1968 roku przy Zakładach Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego powstał Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych z siedzibą w Zabrzu.


Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych nawiązano współpracę z instytutami o podobnym profilu działalności w Czechosłowacji i na Węgrzech. ZKMPW było również zaangażowane w prace przy porozumieniach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Współpraca międzynarodowa w 1968 roku osiągnęła taką skalę, że postanowiono powołać samodzielny Zakład Współpracy z Zagranicą i Eksportu.

KOMAG ZKMPW

W tym roku powstała między innymi dokumentacja techniczna:

 • G13-35k ; G13-35c "Wiertarka szybkoudarowa WS-15"
 • G15-44 "Wóz wiertniczy WW-2Ms"
 • G16-69 "Ładowarka zgarniakowa"

Rok 1969

W ZKMPW zarejestrowano ogółem 1022 projekty wynalazcze. W latach 1950-1960 zgłaszano przeciętnie po 22 projekty. Od roku 1962 nastapiła wyraźna zmiana: liczba zgłaszanych projektów zaczęła gwatłownie z roku na rok wzrastać. Podobną prawidłowość wykazywały równiez roczne liczby uzyskanych patentów i zarejestrowanych wzorów użytkowych. W 1969 roku na każdych 100 produkcyjnych pracowników inzynieryjno-technicznych zgloszono 25 projektów.


W numerze 260 Trybuny Robotniczej umieszczono konkurs z okazji 25-lecia Gazety, w którym pytania dotyczyły ZKMPW.

Konkurs Trybuny

W 1969 opracowano między innymi dokumentację techniczą:

 • G40-74 Maszyna wyciągowa WL4-2000
 • G45-103 Kolowrót zgarniakowy DEKO-75/100z
 • G66-53-1a Wentylator lutniowy WLE-600A/1
 • G83-247 Elementy hydrauliczne obudowy zmechanizowanej