Główna Badania Laboratorium Badań Stosowanych Badanie wielkości elektrycznych

BADANIE WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH

Image

  • maszyn i urządzeń,

  • obwodów elektrycznych przy napięciu znamionowym do 1kV

 

zakres prowadzonych badań

  • badania w zakresie pomiarów rezystancji izolacji układów elektrycznych

  • badania wytrzymałości elektrycznej izolacji na napięcie zmienne, stałe i udarowe

  • pomiary rezystancji styków i połączeń elektrycznych

  • pomiar parametrów impedancyjnych oraz RLC układów elektrycznych i elektronicznych

  • badania nagrzewania torów prądowych