Główna

Fundusze Europejskie - NCBiR - Unia Europoejska

Wynik konkursu na stanowisko naukowe asystenta w Zakładzie Systemów Przeróbczych

W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Komisję Konkursową w dniu 19.02.2015 r. - na stanowisko naukowe asystenta w Zakładzie Systemów Przeróbczych wyłoniony został mgr inż. Michał Zuba.

   

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Łukasza Orzecha

W czwartek 15 stycznia 2015 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Łukasza Orzecha.
Temat pracy doktorskiej brzmiał następująco: Akustyczna metoda badania pojedynczych wyładowań elektrostatycznych”.

Więcej: Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Łukasza Orzecha

   

Wyróżnienie w Konkursie Polski Produkt Przyszłości

W dniu 01 grudnia 2014 r. w pałacu na wodzie w Łazienkach odbyło się uroczyste wręczenie nagrody w konkursie Polski Produkt Przyszłości 2014 w kategorii „Produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa – przedsiębiorca”. Instytut KOMAG został wyróżniony za zgłoszone wspólnie z Firmą NAFRA Polska Sp. z o.o., rozwiązanie ciągnika akumulatorowego GAD-1.

Więcej: Wyróżnienie w Konkursie Polski Produkt Przyszłości

   

Rozstrzygnięcie 42. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Milo nam poinformować, że w 42. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Instytut KOMAG został wyróżniony dwiema nagrodami:

Więcej: Rozstrzygnięcie 42. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

   

NOWE OBSZARY CERTYFIKACJI

Miło nam poinformować, że od 4 grudnia  br., dzięki rozszerzeniu zakresu akredytacji Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, ITG KOMAG, może świadczyć kolejne usługi potwierdzone znakiem Polskiego Centrum Akredytacji.
Wydawane do tej pory przez Zakład opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych, obecnie sygnowane będą znakiem akredytacji  PCA.

Więcej: NOWE OBSZARY CERTYFIKACJI

   

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Andrzeja Niedworoka

We wtorek 16 grudnia 2014 r. w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Andrzeja Niedworoka.
Temat pracy doktorskiej brzmiał następująco: Predykcja sprzężenia ciernego koła z szyną w regulacji układów hamulcowych pojazdów szynowych”.

Więcej: Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Andrzeja Niedworoka

   

Strona 10 z 18