Główna Instytut

KOMTECH 2016

KOMTECH 2016


17.  Konferencja Naukowo-Techniczna

Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa

BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ

16-18 listopada 2016 r. – Hotel „Klimczok” – Szczyrk

PATRONAT HONOROWY


Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

PATRONAT PRASOWY
Zakres tematyczny konferencji przedstawiał się następująco:

 • Ocena stanu bezpieczeństwa w górnictwie – przykłady złych i dobrych praktyk.
 • Nowe rozwiązania i kierunki rozwoju górniczych systemów mechanizacyjnych w aspekcie poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
 • Maszyny i urządzenia wchodzące w skład systemów eksploatacji ścianowej i chodnikowej.
 • Systemy transportu urobku i jazdy ludzi.
 • Zastosowanie energooszczędnych i niezawodnych maszyn górniczych wyposażonych w automatyczne systemy monitoringu i sterowania.
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów wydobycia – zastosowanie rozwiązań mechatronicznych.
 • Monitorowanie i diagnozowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń.
 • Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy podczas eksploatacji, napraw oraz serwisowania maszyn i urządzeń górniczych.
 • Innowacyjne rozwiązania i technologie mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu systemów maszynowych na bezpieczeństwo pracy i zdrowie człowieka.
 • Identyfikacja, modelowanie i wizualizacja czynników ryzyka występujących podczas eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem relacji człowiek-maszyna-środowisko kopalni.
 • Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w procesie projektowania, modelowania i symulacji pracy maszyn.
 • Zastosowanie komputerowej wizualizacji w procesie szkolenia i prowadzenia profilaktyki przeciwwypadkowej.
 • Najnowsze metody badawcze i techniki w dziedzinie rozpoznawania, prognozowania, ograniczania i zwalczania zagrożeń górniczych.
 • Nowoczesne systemy zarządzania kopalnią.