Główna Instytut Zakłady badawczo-rozwojowe Zakład Maszyn i Urządzeń Kombajny Ścianowe Urządzenia i konstrukcje specjalne

Urządzenia i konstrukcje specjalne

Zakład kombajnów ścianowych wykonuje złożone dokumentacje techniczne prototypów urządzeń i konstrukcji szczególnych.

Dokumentacje w postaci modeli 3D jak również 2D tworzone są najczęściej według indywidualnych potrzeb i wytycznych zlecającego.

Zakład dysponuje bazą urządzeń i konstrukcji specjalnych dedykowanych do zastosowań w przemyśle ciężkim.

Ponadto rozwiązujemy problemy techniczne, konsultujemy i wykonujemy ekspertyzy, wykonujemy dedykowane stanowiska badawcze.

Wybrane konstrukcje przedstawiono poniżej:

  • Ścianowy zespół urabiający SZU-1,
  • Kombajn szybowy USZ-1,
  • Kruszarka wirnikowa,
  • Wiertnica WD-150,
  • Stanowiska badawcze np. do badania szczelności wpustów kablowych,
  • Kadłuby, kabiny i napędy do lokomotyw dołowych.

ŚCIANOWY ZESPÓŁ URABIAJĄCY SZU-1
ŚCIANOWY ZESPÓŁ URABIAJĄCY SZU-1


KOMBAJN DO GŁĘBIENIA SZYBÓW USZ-1
KOMBAJN DO GŁĘBIENIA SZYBÓW USZ-1


KRUSZARKA WIRNIKOWA 1600
KRUSZARKA WIRNIKOWA 1600

 

LOKOMOTYWA DOŁOWA LD31EM

LOKOMOTYWA DOŁOWA LD31EM
(KADŁUB NOŚNY, NAPĘD, SKRZYNIE APARATURY ELEKTRYCZNEJ)

STANOWISKA BADAWCZE
STANOWISKA BADAWCZE


KABINA LOKOMOTYWY LD100K
KABINA LOKOMOTYWY LD100K

WIERTNICA DOŁOWA WMD-150
WIERTNICA DOŁOWA WMD-150

STANOWISKO DO BADAŃ OBUDÓW OGNIOSZCZELNYCH
STANOWISKO DO BADAŃ OBUDÓW OGNIOSZCZELNYCH