Główna Nauka Konferencje i targi

Transport Szybowy 2009

Jednym z podstawowych problemów udostępniania nowych pokładów, jest pogłębianie szybów. Wiąże się to z zapewnieniem nowoczesnych, niezawodnych oraz bezpiecznych maszyn i urządzeń transportu szybowego.

Zagadnieniom tym poświęcona była międzynarodowa konferencja naukowo – techniczna TRANSPORT SZYBOWY 2009, która odbyła się w dniach  23–25 września br. w Szczyrku. Organizatorem konferencji był Instytut Techniki Górniczej KOMAG, a patronat nad konferencją objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa.

Konferencja rozpoczęła się sesją poświęconą jubileuszowi 80-lecia urodzin doc. dr. inż.  Tadeusza Zmysłowskiego, który był wieloletnim pracownikiem KOMAGu, a jego dorobek naukowy obejmuje szereg opracowań dotyczących elektrohydraulicznych i elektropneumatycznych systemów hamulcowych maszyn wyciągowych, wiele wynalazków oraz publikacji naukowych i technicznych, jak również przepisów górniczych i Warunków Technicznych Budowy Górniczych Wyciągów Szybowych.

Podczas konferencji poruszono takie zagadnienia jak: metody poprawy bezpieczeństwa transportu szybowego, awaryjne zatrzymania ruchu maszyny, badania i ocena maszyn wyciągowych i urządzeń sygnalizacji szybowej, pogłębianie szybów, podwyższenie trwałości zmęczeniowej lin, zastosowanie sterowników logicznych i stworzenie procedur w zakresie modyfikacji oprogramowania.

Przedstawiono również doświadczenia z eksploatacji zespołu ZSHP-SO oraz zespołu sterowania EL-2 i EL-3 powstałych w wyniku współpracy KOMAGu z OPA-ROW Sp.z o.o. oraz  ELCAM Sp.z o.o.

Wynikiem konferencji są sformułowane przez Komitet Naukowy wnioski, które zostaną przesłane do Wyższego Urzędu Górniczego, celem podjęcia działań koordynujących oraz prac badawczych zmierzających do rozwoju oraz zwiększenia bezpieczeństwa maszyn i urządzeń transportu szybowego.