Główna Nauka Konferencje i targi

KOMEKO 2010

W dniach 22-24.03. br. odbyła się 11. Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu KOMEKO, zorganizowana ramach obchodów 60 rocznicy powstania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG.

Tegoroczna konferencja była poświęcona innowacyjnym systemom przeróbczym surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju, a jej zakres tematyczny przedstawiał się następująco:

  • Zagadnienia zrównoważonej gospodarki surowcami mineralnymi.
  • Proekologiczne systemy zrządzania w przemyśle wydobywczym.
  • Racjonalna gospodarka surowcami w procesach przeróbki i przetwarzania.
  • Najnowsze technologie przeróbki surowców mineralnych podnoszące ich jakość.
  • Czyste technologie węglowe.
  • Rekultywacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych.
  • Wykorzystanie innowacyjnych technologii w gospodarce odpadami.
  • Składowanie odpadów niebezpiecznych.
  • Metody wytwarzania i wykorzystania paliw alternatywnych.

W konferencji KOMEKO 2010 wzięło udział 92 specjalistów, reprezentujących 45 instytucji z kraju i z zagranicy.

Przedstawiono 33 referaty, w których zaprezentowano szerokie spektrum zagadnień związanych z inżynierią mineralną i procesową. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się m.in. z najnowszymi technikami i technologiami polskich i zagranicznych producentów, a także z doświadczeniami użytkowników maszyn.