Główna Nauka Konferencje i targi

KOMTECH 2011

W dniach od 16-18 listopada 2011 r. odbyła się 12. Konferencja Naukowo-Techniczna KOMTECH 2011 poświęcona zagadnieniom innowacyjnych technik i technologii dla górnictwa w aspekcie bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności, zorganizowana przez KOMAG pod honorowym patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Konferencja była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejscem spotkania był Hotel „Perła Południa” w Rytrze.

Skład Komitetu Honorowego i Naukowego konferencji KOMTECH 2011 przedstawiał się następująco:

Komitet Honorowy:
Roman Łój – Prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
Joanna Strzelec-Łobodzińska – Prezes Zarządu Kompanii Węglowej S.A.
Andrzej Szymkiewicz – Prezes Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A.
Jarosław Zagórowski – Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Komitet Naukowy:
Marian Dolipski – Politechnika Śląska
Józef Dubiński – Główny Instytut Górnictwa
Marek Dudek – KOMAG
Andrzej Figiel – KOMAG
Horst Gondek – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
Milos Grujić – Uniwersytet w Belgradzie
Monika Hardygóra – KGHM CUPRUM Sp. z o.o.
Marek Jaszczuk – Politechnika Śląska
Józef Jonak – Politechnika Lubelska
Antoni Kalukiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza
Adam Klich – KOMAG
Zdzisław Kłeczek – KOMAG
Józef Koczwara – Wyższy Urząd Górniczy
Danuta Koradecka – Centralny Instytut Ochrony Pracy
Peter Koštal – Słowacki Uniwersytet Techniczny
Antoni Kozieł – KOMAG
Krzysztof Krauze – Akademia Górniczo-Hutnicza
Aleksander Lutyński – Politechnika Śląska
Andrzej Meder – Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A.  
Dariusz Michalak – KOMAG
Michael Myszkowski – Bucyrus Europe GmbH
Edward Pieczora – KOMAG
Zbigniew Pluta – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Dariusz Prostański – KOMAG
Włodzimierz Sikora – KOMAG
Antoni Skoć – Politechnika Śląska
Krzysztof Stankiewicz – KOMAG
Stanisław Szweda – Politechnika Śląska
Jerzy Świder – Politechnika Śląska
Eugeniusz Świtoński – Politechnika Śląska
Jarosław Tokarczyk – KOMAG
Karol Velišek – Słowacki Uniwersytet Techniczny
Teodor Winkler – KOMAG
Piotr Wojtas – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Stanisław Wolny – Akademia Górniczo-Hutnicza
Andrzej Zając – Steag Energo Mineral Sp. z o.o.

Zakres tematyczny konferencji przedstawiał się następująco:

 • Nowe rozwiązania i kierunki rozwoju górniczych systemów mechanizacyjnych w aspekcie poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
 • Zastosowanie energooszczędnych i niezawodnych maszyn górniczych wyposażonych w  automatyczne systemy monitoringu i sterowania.
 • Innowacyjne rozwiązania i technologie mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu systemów maszynowych na bezpieczeństwo pracy i zdrowie człowieka.
 • Identyfikacja, modelowanie i wizualizacja czynników ryzyka występujących podczas eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem relacji człowiek-maszyna-środowisko kopalni.
 • Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w procesie projektowania, modelowania i symulacji pracy maszyn.
 • Zastosowanie komputerowej wizualizacji w procesie szkolenia i prowadzenia profilaktyki przeciwwypadkowej.
 • Najnowsze metody badawcze i techniki w dziedzinie rozpoznawania, prognozowania, ograniczania i zwalczania zagrożeń górniczych.

1.    GŁÓWNY CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Konferencja KOMTECH jest przedsięwzięciem cyklicznym, organizowanym przez KOMAG po raz dwunasty, a po raz piąty pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej nadrzędnym celem jest promowanie oraz upowszechnianie innowacji w dziedzinie systemów mechanizacyjnych i mechatronicznych, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, popularyzacja działań proinnowacyjnych oraz integracja środowiska naukowego z przedstawicielami przemysłu, co stwarza korzystne możliwości doskonalenia procesów transferu technologii oraz komercjalizacji rozwiązań.

2.    SZCZEGÓŁOWE CELE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

 • Przedstawienie stanu wiedzy oraz promocja nowych technologii i rozwiązań dla  przemysłu wydobywczego.
 • Przedstawienie bazy badawczej umożliwiającej rozwój nowych technik i technologii.
 • Zintensyfikowanie wdrożeń innowacyjnych i bezpiecznych technik i technologii.
 • Zacieśnienie współpracy środowiska naukowego z przemysłem w zakresie zastosowania najnowszych osiągnięć technicznych, wykorzystania nowych materiałów i technologii oraz zastosowania najnowszych technik obliczeniowych i modelowych.
 • Przedstawienie możliwości współpracy jednostek naukowo-badawczych z przemysłem na przykładzie nowo powstałego Klastra Maszyn Górniczych, którego celem jest m.in. opracowanie nowych jakościowo, konkurencyjnych na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, innowacyjnych oraz bezpiecznych rozwiązań maszyn górniczych.

3.        ADRESACI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Komunikaty dotyczące konferencji KOMTECH 2011 oraz imienne zaproszenia skierowano do około 300 przedstawicieli instytutów naukowych, wyższych uczelni technicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, jednostek nadzoru górniczego, zakładów prowadzących remonty i modernizację maszyn, a przede wszystkim do producentów oraz użytkowników nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, mając na uwadze popularyzację wiedzy dotyczącej działań innowacyjnych.

4.    UCZESTNICY KONFERENCJI KOMTECH 2011

W konferencji wzięło udział 114 uczestników z 52 instytucji.

Reprezentowane były następujące jednostki:

Ministerstwo Gospodarki
Wyższy Urząd Górniczy