Główna Nauka Konferencje i targi

KOMEKO 2013

W dniach 20-22.03.2013. odbyła się 14. Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu KOMEKO, zorganizowana przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Zamku Kliczków.

Konferencja była poświęcona innowacyjnym i przyjaznym dla środowiska technikom i technologiom przeróbki surowców mineralnych w aspekcie bezpieczeństwa, jakości i efektywności,  a jej celem  był przegląd kierunków rozwoju systemów przeróbczych surowców mineralnych z uwzględnieniem relacji człowiek-maszyna-środowisko, wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, jak również weryfikacja prac instytucji naukowych i badawczych pod kątem możliwości i celowości przemysłowego zastosowania nowych koncepcji i rozwiązań.

W konferencji KOMEKO 2013 wzięło udział 96 specjalistów, reprezentujących 46 instytucji. Podczas pięciu konferencyjnych sesji przedstawiono 25 referatów, w których zaprezentowano szerokie spektrum zagadnień związanych z inżynierią mineralną i procesową, a także wytwarzaniem paliw alternatywnych, gospodarką odpadami oraz rekultywacją i rewitalizacją terenów pogórniczych. Swoje doświadczenia w tym zakresie zaprezentowali  m.in. przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego oraz przedsiębiorstw węglowych  z Republiki Czeskiej i Serbii, co stało się przyczynkiem do interesującej dyskusji na temat polityki środowiskowej.   

Konferencja stanowiła doskonałą okazję do integracji środowiska naukowego z przedstawicielami przemysłu, tradycyjnie już gromadząc liczne grono uczestników, zainteresowanych kierunkami rozwoju bezpiecznych i efektywnych systemów przeróbczych.