Główna Nauka Konferencje i targi

CYLINDER 2013

W dniach 25-27.09.2013 r. odbyła się konferencja CYLINDER 2013. Tegoroczna konferencja z cyklu CYLINDER była zorganizowana po raz pierwszy we współpracy z partnerami rumuńskimi, Instytutem Badawczym INOE  IHP 2000 oraz Stowarzyszeniem FLUIDAS. Celem konferencji był przegląd najnowszych osiągnięć naukowych, technicznych i badawczych w dziedzinie układów hydraulicznych dla górnictwa, budownictwa, rolnictwa oraz innych gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem relacji człowiek-maszyna-środowisko, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, weryfikacja prac instytucji naukowych  i badawczych pod kątem możliwości oraz celowości przemysłowego zastosowania nowych koncepcji i rozwiązań, jak również prezentacja oferty przedsiębiorstw, zajmujących się działalnością produkcyjną i usługową w sektorze hydrauliki.

Zakres tematyczny konferencji przedstawiał się następująco:

 • Innowacyjne rozwiązania i nowe kierunki rozwoju w dziedzinie napędów płynowych.
 • Zastosowanie nowoczesnych technik i narzędzi komputerowych w projektowaniu, symulacji, konstruowaniu, sterowaniu, badaniu oraz eksploatacji układów hydraulicznych.
 • Mechatronika - hydrotronika, pneumatronika, mikrohydraulika.
 • Automatyzacja i robotyzacja maszyn hydraulicznych.
 • Rozwój systemów sterowania napędów hydraulicznych.
 • Rozwój konstrukcji maszyn hydraulicznych i hydrokinetycznych.
 • Rozwój środków transportu z napędem hydraulicznym.
 • Rozwój techniki uszczelnień maszyn i urządzeń hydraulicznych.
 • Inteligentne systemy monitoringu i diagnostyki napędów hydraulicznych.
 • Normalizacja w dziedzinie napędów płynowych.
 • Kierunki prac badawczo-rozwojowych w celu zwiększenie efektywności energetycznej napędów płynowych.
 • Postęp techniczny w budowie i eksploatacji maszyn hydraulicznych:
 • - zwiększenie trwałość i niezawodność  układów hydraulicznych,
  - wprowadzenie nowych technologii i materiałów konstrukcyjnych,
  - ograniczenie zużycia elementów hydraulicznych,
  - modernizacja elementów i układów hydraulicznych,
  - zwiększenie żywotności eksploatacyjnej cieczy hydraulicznych,
  - nowe rozwiązania w technice filtracyjnej,
  - doskonalenie konstrukcji instalacji hydraulicznych.
 • Innowacyjne rozwiązania w aspekcie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy:
 • - zastosowanie wodnej hydrauliku napędowej,
  - ograniczenia hałasu, drgań i wibracji,
  - zarządzanie bezpieczeństwem maszyn hydraulicznych.