Główna Nauka Konferencje i targi

CYLINDER 2007

Badanie, konstrukcja, wytwarzanie
i eksploatacja układów hydraulicznych

Image

 

 

Patronat medialny
Napędy i sterowanie
Patronat medialny
Hydraulika i Pneumatyka

Zakres tematyczny konferencji  przedstawia się następująco:

 • badania i eksploatacja układów hydraulicznych maszyn roboczych;
 • wspomaganie oraz symulacje komputerowe w projektowaniu układów hydraulicznych maszyn i urządzeń;
 • projektowanie, wykonawstwo, zastosowanie układów mechatronicznych;
 • ochrona układów hydraulicznych przed obciążeniami dynamicznymi;
 • eksploatacja układów hydraulicznych obudów zmechanizowanych;
 • systemy hydrauliczne i elektrohydrauliczne górniczej obudowy zmechanizowanej;
 • podniesienie sprawności energetycznej napędów hydraulicznych;
 • bezpieczeństwo w hydraulicznych układach napędowych;
 • efektywność eksploatacji maszyn górniczych z napędem hydraulicznym;
 • górnicze zastosowania transportu hydraulicznego;
 • rozwój wielofunkcyjnych narzędzi hydraulicznych;
 • opory hydrauliczne w przewodach ciśnieniowych;
 • przedłużenie żywotności cieczy roboczych;
 • zmniejszenie emisji hałasu maszyn i urządzeń hydraulicznych;
 • uszczelnienia w technice płynów;
 • filtracja w systemach hydraulicznych;
 • zużycie korozyjne elementów hydraulicznych;
 • zastosowanie kompozytowych powłok polimerowych w produkcji elementów hydraulicznych;
 • hydraulika wodna w świetle wymagań ekologicznych;
 • hydrauliczne systemy zwalczania zapylenia;
 • peryferyjne zastosowania elementów i układów hydraulicznych, np. w medycynie;
 • wymagania Unii Europejskiej w zakresie normalizacji hydraulicznych układów napędowych;
 • wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych krajowego sektora hydrauliki.