Główna Nauka Konferencje i targi

Podsumowanie konferencji KOMTECH 2007

W dniach od 13-15 listopada 2007 r. odbyła się 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna  z cyklu KOMTECH poświęcona zagadnieniom innowacyjnych i bezpiecznych systemów mechanizacyjnych dla górnictwa węgla kamiennego, zorganizowana przez KOMAG we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Honorowy patronat nad tegoroczną konferencją objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dr inż. Piotr Buchwald.

Konferencja KOMTECH 2007 miała na celu przegląd kierunków rozwoju systemów mechanizacyjnych do eksploatacji węgla kamiennego z uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa pracy, przedstawienie zagadnień związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, jak również prezentację osiągnięć oraz doświadczeń w zakresie wykorzystania nowych, innowacyjnych technik i technologii. Organizatorzy konferencji dołożyli wszelkich starań, aby jej program obejmował jak najszersze spektrum zagadnień związanych z mechanizacją górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem relacji człowiek-maszyna-środowisko.

W konferencji KOMTECH 2007 wzięło udział 142 uczestników z 64 instytucji z kraju i z zagranicy (Czechy, Hiszpania, Niemcy, Serbia, Słowacja, Szwecja). Podczas siedmiu konferencyjnych sesji zaprezentowano 37 referatów.

Image

Jednym z istotnych celów konferencji KOMTECH 2007 było przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących projektu  FORESIGHT WĘGLOWY, mającego przygotować kilka scenariuszy rozwoju górnictwa w Polsce z uwzględnieniem warunków brzegowych w zakresie potrzeb energetycznych kraju.

Program ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Specjalna sesja poświęcona temu projektowi cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych i naukowych realizujących projekt: Główny Instytut Górnictwa (koordynator projektu), Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, Centrum EMAG oraz KOMAG, zaprezentowali scenariusze rozwoju technologicznego górnictwa węgla kamiennego i jego funkcjonowania w perspektywie roku 2020, jak również wyniki analizy czynników wpływających na rozwijanie innowacyjnych technologii w górnictwie. W ośmiu referatach przedstawiono m.in. cechy charakterystyczne i składniki foresightu technologicznego, budowę scenariuszy rozwoju technologii, ocenę innowacyjności stosowanych technologii eksploatacji węgla kamiennego, opisy scenariuszy i ich weryfikację, przegląd  innowacyjnych systemów mechanizacyjnych stosowanych w górnictwie światowym, perspektywiczne kierunki rozwoju technologicznego systemów mechanizacyjnych stosowanych w górnictwie polskim oraz przykłady działań proinnowacyjnych.