Główna Nauka Konferencje i targi

Podsumowanie Konferencji KOMEKO 2009


10. Konferencja Naukowo-TechnicznaImage
 

INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
SYSTEMY PRZERÓBCZE SUROWCÓW MINERALNYCH
W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

23-25 marca 2009 r. – Szczyrk


W dniach 23-25.03. br. odbyła się 10. konferencja naukowo-techniczna z cyklu KOMEKO, zorganizowana przez ITG KOMAG w Ośrodku „Zagroń” w Szczyrku.
Tegoroczna konferencja była poświęcona innowacyjnym systemom przeróbczym surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju, a jej zakres tematyczny przedstawiał się następująco:
 • Kierunki modernizacji zakładów przeróbczych kopalń węgla kamiennego i kruszyw.
 • Nowoczesne metody projektowania i konstruowania maszyn i systemów do przeróbki surowców mineralnych.
 • Badania stanowiskowe i eksploatacyjne maszyn i urządzeń przeróbczych.
 • Technologie klasyfikacji i wzbogacania surowców mineralnych, podnoszące ich jakość.
 • Efekty ekonomiczne wdrożonych systemów przeróbki surowców mineralnych.
 • Nowe materiały i technologie w produkcji maszyn przemysłu przetwórstwa surowców mineralnych.
 • Systemy sterowania, diagnostyki i wizualizacji procesów w zakładach przeróbczych.
 • Problemy ochrony środowiska w zakładach przeróbczych.
 • Metody wytwarzania i wykorzystania paliw alternatywnych.
 • Racjonalna gospodarka odpadami i surowcami mineralnymi.
W skład Komitetu Naukowego konferencji weszło grono wybitnych naukowców z  Akademii Górniczo-Hutniczej, Głównego Instytutu Górnictwa, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Śląskiej, oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

W konferencji  wzięło udział 92 specjalistów, reprezentujących 45 instytucji z kraju i z zagranicy, w tym:

MINISTERSTWO GOSPODARKI

JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWE I NAUKOWE:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Centrum Gospodarki Odpadami
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
OBR Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP
Politechnika Krakowska
Politechnika Łódzka
Politechnika Śląska
Uniwersytet Techniczny w Ostrawie

PRZEDSIĘBIORSTWA I FIRMY:
CDE Ireland Ltd
DERRICK Corporation, USA
HALDEX S.A.
KFM KOFAMA Sp. z o.o.
KRUSZYWA POLSKIE Sp. z o.o.
LINTER Sp. z o.o.
METSO MINERALS (POLAND) Sp. z o.o.
OFAMA Sp. z o.o.
OFAMA VIBRA Opole Sp. z o.o..
PNS Polska Sp. z o.o.
PROGRESS ECO S.A.
PRO-INDUSTRY Sp. z o.o.
BP PROREM
PROREM Sp. z o.o.
QUINTO Sp. z o.o.
REAFLOT Sp. z o.o.
BP SEPARATOR-PROJEKT Sp. z o.o.
FTT STOMIL WOLBROM S.A.
VIBRO-ECO TECH Sp. z o.o.
DFM ZANAM-LEGMET Sp. z o.o.

SPÓŁKI WĘGLOWE I KOPALNIE:

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.
KWK „Budryk”
KWK „Pniówek”

KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A.
KWK „Knurów””
KWK „Staszic”

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
KWK „Bielszowice”
KWK „Piast”
KWK „Sośnica-Makoszowy”
KWK „Ziemowit”

LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A.

POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY S.A.
ZG „Janina”, ZG „Sobieski”

PGE KWB Bełchatów S.A.

Podczas sześciu konferencyjnych sesji przedstawiono 33 referaty, w których zaprezentowano szerokie spektrum zagadnień związanych z inżynierią mineralną i procesową. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się m.in. z najnowszymi technikami i technologiami polskich i zagranicznych producentów, a także z doświadczeniami użytkowników maszyn. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja firmy CDE Ireland, w której przedstawiono zagadnienia wypłukiwania pyłów na przykładzie zakładu przeróbczego kamienia wapiennego w Tallinie. Specjaliści z Irlandii zaprezentowali także problemy recyklingu i wzbogacania rudy żelaza.    

Specjalna sesja była poświęcona zagadnieniom wspierania działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Z okazji konferencji KOMEKO 2009 ukazała się monografia poświęcona innowacyjnym systemom przeróbczym surowców mineralnych, w której przedstawiono następujące zagadnienia.
 • Wykrywanie deformacji nieciągłych na terenach płytkiej eksploatacji górniczej – Beata Witkowska-Kita, Ireneusz Baic – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego „Centrum Gospodarki Odpadami”, Bogna Gwoździewicz – Górnośląski Związek Metropolitalny
 • Krajowe, Głębokie Składowisko Odpadów Niebezpiecznych (GSON) logiczną implikacją wobec rozwoju energetyki jądrowej – Dagmara Zeljaś – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP”
 • Określanie ilości wymywalnych metali ciężkich z odpadów górniczych za pomocą programu do modelowania hydrochemicznego PHREEQC – Bożena Rakwic – KOMAG
 • Utylizacja odpadów rolniczych (strąki fasoli, pestki śliwek) jako sorbentów do oczyszczania ścieków o dużej zawartości Cd, Cu, Fe, Pb i Zn – Kateřina Cehlová, Nikolas Mucha, Iva Janáková – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
 • Wpływ wielokrotnego zawrotu odczynnika ługującego na jakość koncentratu miedzi – Stanisława Sanak-Rydlewska – Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Kwaśne ługowanie jako sposób usuwania magnezu z koncentratu sfalerytowego – Andrzej Jarosiński, Katarzyna Fela – Politechnika Krakowska
 • Zagospodarowanie drobnoziarnistych odpadów węglowych – Aleksander Lutyński – Politechnika Śląska
 • Metodyka i kryteria oceny obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na przykładzie osadników mułów węglowych – Ireneusz Baic, Zbigniew Duszyc, Zbigniew Paluchiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego „Centrum Gospodarki Odpadami”
 • Wybrane aspekty zgazowania odpadów – Sławomir Stelmach, Ryszard Wasielewski – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 • Technologie termochemicznej konwersji zużytych opon samochodowych – Ryszard Wasielewski, Sławomir Stelmach – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 • Technologia zagospodarowania odpadów wielomateriałowych na płyty termoizolacyjne – Leszek Danecki – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopodobnych, Zbigniew Paluchiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego „Centrum Gospodarki Odpadami”
 • Paliwo alternatywne z wysegregowanej frakcji odpadów komunalnych – Barbara Tora, Stanisław Budzyń, Wiesław A. Żmuda – Akademia Górniczo-Hutnicza, Peter Fečko, Barbara Lyčkova – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
 • Proces projektowania paliwa alternatywnego – aspekty prawne i technologiczne – Jolanta Robak, Katarzyna Matuszek – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 • Możliwości utylizacji węgla o dużej zawartości siarki w celu uzyskania paliwa ekologicznego – Peter Fečko, Nikolas Mucha, Iva Janáková – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Josef Valeš, Jaroslav Kusý – Brown Coal Research Institute, Barbara Tora – Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Symulacja procesu współspalania węgla kamiennego z gumą z wykorzystaniem programu typu CFD – Joachim Kozioł – Politechnika Śląska, Piotr Matusiak, Wojciech Chuchnowski – KOMAG
 • Metody wysoko skutecznego przesiewania materiałów trudno przesiewalnych w aspekcie zastosowania nowego typu przesiewacza – Jerzy Kuźmin – Ofama Vibra Opole Sp. z o.o.
 • Modernizacja układów przesiewania koksu w Koksowni Radlin – Kazimierz Majka –
 • ZARMEN Sp. z o.o., Jan Pasz – Kombinat Koksochemiczny ZABRZE S.A., Koksownia Radlin, Piotr Pasiowiec – Progress Technika Sp. z o.o., Barbara Tora – Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Przesiewacz dwuczęstościowy. Badania kinematyczne i procesowe – Remigiusz Modrzewski, Piotr Wodziński – Politechnika Łódzka
 • Porównanie zapotrzebowania mocy w procesach granulacji przesypowej – Andrzej Obraniak, Andrzej Heim, Tadeusz Gluba – Politechnika Łódzka
 • Kierunki modernizacji ZPMW KWK „Zofiówka” dla osiągnięcia zdolności produkcyjnej 17 Mg/dobę – Henryk Giemza, Andrzej Pyc – Biuro Projektów PROREM Sp. z o.o.
 • Modernizacja węzłów technologicznych w zakładzie przeróbczym bez naruszania centralnego systemu sterowania – Janusz Babczyński – KWK „Budryk”, Wiesław Firczyk – KOMAG
 • Badanie wpływu rozmywalności skały płonnej na wyniki flotacji węgla – Marian Kurzac – Reaflot Sp. z o.o., Barbara Tora – Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Zasilanie pras filtracyjnych przy użyciu pompy KREBS millMAX na przykładzie KWK „Sośnica” – Michał Gładek – KWK „Sośnica”, Piotr Myszkowski – PRO-INDUSTRY Sp. z o.o.
 • Rozwiązania konstrukcyjne układów odbioru produktu dolnego w osadzarkach pulsacyjnych – Daniel Kowol, Marek Lenartowicz, Michał Łagódka - KOMAG
 • Symulacja numeryczna warunków hydraulicznych w komorze flotownika powietrzno-mechanicznego – Bogdan Gicala, Marek Lenartowicz – KOMAG