Główna Oferta Wirtualne Prototypowanie Obciążenia dynamiczne oddziaływujące na operatorów kolejek spągowych

Obciążenia dynamiczne oddziaływujące na operatorów kolejek spągowych

W grupie tematycznej ds. wirtualnego prototypowania stosowana jest autorska metoda identyfikacji obciążeń dynamicznych, oddziaływujących na operatorów kolejek spągowych, występujących w sytuacjach awaryjnych. W symulacjach stosowane są numeryczne modele cech antropometrycznych ludzi, powszechnie stosowane w testach zderzeniowych, w przemyśle motoryzacyjnym, np. manekin Hybrid III. Według opracowanych scenariuszy, prowadzone są symulacje sytuacji awaryjnych, takich jak awaryjne hamowanie. Obecnie ciągniki kopalnianych kolejek spągowych projektowane są w taki sposób, aby spełniały wymagania prawne dotyczące maksymalnej drogi hamowania z uwzględnieniem maksymalnego opóźnienia podczas hamowania awaryjnego. Przy zastosowaniu zaawansowanych obliczeń dynamicznych MES, możliwa staje się ocena bezpieczeństwa operatorów kolejek spągowych, w aspekcie oddziaływania na nich wymuszeń dynamicznych. Poniższe rysunki przedstawiają przykładowe wyniki symulacji testu awaryjnego hamowania, z zastosowaniem modelu numerycznego cech antropometrycznych człowieka.