Główna Oferta Wirtualne Prototypowanie Program komputerowy do wspomagania obliczeń trakcyjnych dla kolejek podwieszonych z napędem własnym

Program komputerowy do wspomagania obliczeń trakcyjnych dla kolejek podwieszonych z napędem własnym

System wspomagania obliczeń trakcyjnych jest aplikacją komputerową wspomagającą pracę pracowników Działów Przygotowania Produkcji (DPP) kopalń w przeprowadzaniu obliczeń trakcyjnych. Program ten jest częścią składową systemu projektowania poziomych dróg transportowych górnictwa podziemnego, opracowanym w oparciu o wyniki prac badawczych projektu europejskiego MINTOS. Opracowany program wspomaga projektantów w prowadzeniu obliczeń trakcyjnych zestawów transportowych złożonych z ciągnika, zestawu nośnego i wózków hamulcowych. Obliczenia trakcyjne są obligatoryjną częścią Dokumentacji Układu Transportu. Wyniki obliczeń w formie przygotowanego w sposób automatyczny raportu w formacie PDF, bez dodatkowych modyfikacji dołączane są do dokumentacji układu transportu.

Program do wspomagania obliczeń trakcyjnych składa się z następujących etapów:

  • nadanie nazwy i opisu projektu,

  • konfiguracja trasy kolejki (ciągnik, nachylenie trasy, długość szyn, nośność złącza, wózki hamulcowe, liczba zestawów nośnych, siła pociągowa, masa kierowcy, itp.),

  • konfiguracja zestawów transportowych (zestaw nośny, trawersa poprzeczna, zestaw trawers wzdłużnych),

  • generator raportu – automatyczne tworzenie raportu i pobieranie na komputer lokalny użytkownika systemu