Główna Osiągnięcia Nagrody Nagrody - 2010 rok

2010Image

Krzyż Zasługi Orderu Wynalazczości
nadany przez Komisję Odznaczeń za zasługi
w dziedzinie wynalazczości

(listopad 2010 r.)

Image Złoty medal na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Innova za projekt "Instalacja ciśnieniowa powietrzno-wodna kombajnu górniczego"
Image
Srebrny medal na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Innova za rozwiązanie pt. "Tłumik hałasu czerpni i wyrzutni powietrza do współpracy z wentylatorami dużej mocy"

(listopad 2010 r.)

 


 

Image
Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich POLEKO 2010 za "Dmuchawę strumienicową elektryczną DSE-400"

(listopad 2010 r.)

Image
Złoty medal podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2010 za "Półsuchą metodę odsiarczania spalin z reaktorem z wewnętrzną cyrkulacją złoża"
Image
Srebrny medal podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2010 za innowacyjne rozwiązanie "Systemu tłumienia wentylatora podmuchu kotła energetycznego"

(październik 2010 r.)

Image
Srebrny medal podczas 62. Międzynarodowej Wystawy "Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2010" w Norymberdze

(październik 2010 r.)

 


 

Image
Nagroda II stopnia w XXXVIII Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy za innowacyjne rozwiązanie "Przenośnego sygnalizatora optyczno-akustycznego"

(październik 2010 r.)

 


 

Image
Wyróżnienie tytułem "Zasłużony partner EMAG-u"

(wrzesień 2010 r.)

 


 

Image
Złoty medal podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Innowacji 2010 za rozwiązanie "Wózka napędowego lokomotywy szynowej"
Image
Srebrny medal podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Innowacji 2010 za "Przenośny sygnalizator optyczno-akustyczny"

(wrzesień 2010 r.)

 


 

Image
Image
Złote godła QUALITY INTERNATIONAL 2010 w kategoriach:
  1. QI ORDER - zarządzanie najwyższej jakości.
  2. QI SERVICES - usługi najwyższej jakości.
(lipiec 2010 r.)

 


 

Image Image
Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2010 w kategorii "Transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej" za innowacyjne rozwiązanie "Wózka napędowego lokomotywy szynowej"

(czerwiec 2010 r.)

 


 

Image
Brązowy medal na 109. Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours-Lepine za "Tłumik hałasu czerpni i wyrzutni powietrza do współpracy z wentylatorami dużej mocy" (

maj 2010 r.)

 


 

Image
Grand Prix SAWO 2010 w kategorii "Edukacja i prewencja"
za program komputerowy PRO-M, będący wynikiem projektu celowego pt.: "Narzędzia metodyczne wspierające ocenę ryzyka w procesie projektowania"

(kwiecień 2010 r.)
Image
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za "Automatyczny układ sekwencyjnej stabilizacji podwozia maszyny roboczej"
Image
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie "Tłumik hałasu czerpni i wyrzutni powietrza do współpracy z wentylatorami dużej mocy"
Image
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za innowacyjne rozwiązanie "Sekcji obudowy zmechanizowanej do systemu z podsadzką hydrauliczną"
Image
List gratulacyjny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za "Ładowarkę górniczą z urządzeniem do wykonywania obudowy chodnikowej"
Image
List gratulacyjny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą "Instalacja do napełniania i opróżniania zbiorników cieczy roboczej"
Image

List gratulacyjny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za "Tłumik hałasu dla czerpni i wyrzutni powietrza wentylatorów dużej mocy"

(marzec 2010 r.)

 


 


Górniczy Sukces Roku
w kategorii "Ekologia" za rozwiązanie

"Tłumika hałasu czerpni i wyrzutni powietrza
do współpracy z wentylatorami dużej mocy"

(luty 2010 r.)