Główna Systemy ekologiczne

Systemy ekologiczne

image

Zakład Systemów Ekologicznych świadczy usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska. Oferujemy pomoc w uzyskaniu wszelkich pozwoleń i decyzji związanych z ochroną środowiska, takich jak: pozwolenia wodnoprawne, zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami (wytwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie, transport odpadów), ochrony powietrza atmosferycznego. Opracowujemy wszelką dokumentację z zakresu ochrony środowiska, m.in. raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodnoprawne, programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami czy wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych.
Oferujemy również prowadzenie sprawozdawczości dotyczących gospodarki odpadami (karty ewidencji, karty przekazania odpadów, roczne sprawozdania z ilości wytworzonych odpadów), opłat za korzystanie ze środowiska, wprowadzania na rynek baterii i akumulatorów (oplata produktowa, opłata depozytowa, sprawozdania).
Prowadzimy również szkolenia obejmujące ochronę środowiska i gospodarkę odpadami.

image

Zakład oferuje również usługi w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz audytów energetycznych i remontowych.

więcej