PraLe

Practical learning at remote in the transport sector

Praktyczna nauka na odległość w sektorze transportu

Koordynator: TYOTEHOSEURA RY- School/Institute/Educational centre – Vocational Training

Konsorcjanci: InstytutT Techniki Górniczej KOMAG,  Formation Car & Bus Opleiding, CTRL Reality Oy

Okres realizacji: styczeń 2022 r. - grudzień 2023 r.

Cel projektu:

Sektor transportu ma duże znaczenie społeczne, stąd potrzeba utrzymania ciągłości kształcenia kierowców, nawet w sytuacji pandemicznej. Projekt PraLe koncentruje się na opracowaniu metod i materiałów, które można zastosować do niezależnej/ samodzielnej nauki na odległość kierowców zawodowych. Założono, że dzięki rozwiązaniom TIK jest możliwa realizacja w trybie zdalnym szkolenia praktycznego kierowców autobusów i samochodów ciężarowych. Dotyczy to zarówno szkolenia z udziałem instruktora, jak i realizowanego samodzielnie. Oczekiwanym efektem projektu jest uświadomienie organizacjom szkolącym w sektorze transportu możliwości i zalet oferowanych przez TIK oraz ich zachęcenie do wdrożenia modelu praktycznego szkolenia kierowców zaproponowanego w projekcie. Pomyślny wynik projektu PraLe będzie miał także istotny wpływ na kształcenie w innych dziedzinach, które wymagają umiejętności praktycznych. W przyszłości model ten będzie można wykorzystać dla zwiększenia efektywności realizacji szkoleń, obniżenia kosztów, zwiększenia integracji społecznej i znacznego ograniczenia wpływu na środowisko.

Projekt Erasmus+

Tags:

Please publish modules in offcanvas position.