Miarą sukcesu Instytutu KOMAG są rozległe kontakty międzynarodowe, szeroka i interdyscyplinarna współpraca z zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, wyższymi uczelniami, firmami i przedsiębiorstwami, działania w zakresie integracji z Europejską Przestrzenią Badawczą, rozszerzanie tradycyjnych form i kierunków współpracy, generowanie nowych projektów, szczególnie w zakresie priorytetowych obszarów działalności, wyznaczonych przez Unię Europejską w programach ramowych, a także udział w międzynarodowych organizacjach, sieciach współpracy i platformach technologicznych.
Image Zasadniczym celem działań podejmowanych przez KOMAG, związanych z realizacją podstawowych zadań strategicznych, jest integracja z Europejską Przestrzenią Badawczą w zakresie konstrukcji, badań i produkcji maszyn, jak również zwiększenie konkurencyjności polskich rozwiązań na rynku europejskim.

Działalność międzynarodowa Instytutu KOMAG jest zdominowana przez zagadnienia wynikające z ogólnej strategii naszej jednostki, w myśl której jednym z priorytetów jest udział w ramowych programach badawczych Unii Europejskiej. Na szeroką skalę podejmowane są działania związane z rozszerzeniem tradycyjnych kierunków i form współpracy oraz realizacją nowych programów badawczych. Dotyczy to w szczególności obszarów: zdrowia, energii, mechatroniki, nowych materiałów i technologii oraz ekologii.

Bardzo interesująco rozwija się współpraca w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali, w którego programach KOMAG aktywnie uczestniczy, włączając się między innymi do akcji koordynowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL, którego jest członkiem od 2008 r., a także Europejską Radę ds. Zasobów Mineralnych EUROMINES.

 

Innovative high efficiency power system for machines and devices,
increasing the level of work safety in underground mining excavations

Innowacyjny, wysokowydajny system zasilania maszyn i urządzeń,
podnoszący poziom bezpieczeństwa pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych

Tags:

CoalHeritage (Conservation and promotion of the Coal Mining Heritage
as EU's cultural legacy)

CoalHeritage (Ochrona i promocja dziedzictwa górnictwa węglowego jako spuścizny kulturowej UE)

Tags:


Reduction of Ventilation Air Methane Emissions in the Coal Mining Transformation Process

Redukcja emisji metanu z powietrza wentylacyjnego w procesie transformacji górniczej europejskich podziemnych kopalń węgla

Page 1 of 2

Please publish modules in offcanvas position.