Seminaria

19.01.2023 r.

SEMINARIUM

Projekty badawcze własne

1.    W pełni zautomatyzowany  zero-odpadowy zakład przeróbczy węgla koksowego

Referuje: dr inż. Artur Dyczko    

9.02.2023 r.

SEMINARIUM

Projekty badawcze własne

1.    Koncepcja ekonomicznej wersji aktywnego układu BMS

 Referuje:  dr inż. Sławomir Bartoszek   

2.     Plan wyłączeń odbiorników energii elektrycznej w ITG KOMAG

Referuje: mgr inż. Przemysław Deja

23.02.2023 r.

SEMINARIUM

Projekty badawcze własne

1.    Wprowadzenie do tematyki monitorowania cyberbezpieczeństwa w Instytucie KOMAG

Referuje:  dr inż. Dariusz Michalak   

9.03.2023 r.

SEMINARIUM

Projekty badawcze własne

1.    Koncepcja mikrosieci w zakresie gospodarki energią elektryczną

Referuje: mgr inż.  Piotr Hylla  

2.    Analiza możliwości wykorzystania magnesów neodymowych w układach wibroizolacji

Referuje: dr inż. Piotr Dobrzaniecki     

23.03.2023 r.

SEMINARIUM

Projekty badawcze własne

1.    System wymiany informacji o funkcjach życiowych pomiędzy ratownikami

Referuje: mgr inż. Jerzy Jagoda   

2.    Analiza techniczna systemu lokalizacji osób w podziemiach kopalń, bazującego na otwartej sieci bezprzewodowej

Referuje: dr inż. Mariusz Woszczyński

 

Informacje organizacyjne:

1. Seminaria odbywać się będą w sali konferencyjnej na parterze o godz. 13.00.

2. Czas przeznaczony na referowanie 15-20 minut /za wyjątkiem referatów zamawianych/.

3. Proszę referujących o zgłaszanie przed rozpoczęciem seminarium potrzeby użycia sprzętu multimedialnego w sekretariacie „DZD”.


UWAGA

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby spoza Instytutu KOMAG

proszone są o potwierdzenie swojego udziału w seminarium najpóźniej trzy dni przed terminem seminarium

w Sekretariacie DZD tel. 32/2374 413

Polecamy