Komitet Techniczny PKN Nr 112

ds. Przekładni Zębatych

ImageZ dniem 1 stycznia 2003 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o normalizacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz.1386), na podstawie której rolę dotychczasowych Normalizacyjnych Komisji Problemowych pełnią Komitety Techniczne.

Z uwagi na włączenie OBR REDOR w struktury  KOMAGu nasza jednostka przejęła  prowadzenie Sekretariat Komitetu Technicznego nr 112 ds. Przekładni Zębatych.

Zakres tematyczny Komitetu

Terminologia, konstrukcja, dokładność wykonania i sprawdzanie kół i przekładni zębatych (walcowych, stożkowych i ślimakowych) wielowypustów i wałów maszynowych wraz z osprzętem (kliny i wypusty), przekładnie łańcuchowe i pasowe płaskie sprzęgła oraz zagadnienia drgań i hałasu emitowanego przez reduktory i motoreduktory zębate.

Przewodniczący:
dr hab. inż. Władysław Jakubiec - Akademia Techniczno-Humanistyczna - Bielsko-Biała
Sekretarz: dr inż. Wiesław Czader KOMAG - Bielsko-Biała
tel 33 8271427, fax 33 8164796
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
adres:
KOMAG
Zakład Techniki Napędowej
ul. Piekarska 80
43-300 Bielsko-Biała

W ramach prac Komitetu Technicznego, na wniosek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,  dokonano przeglądu norm PN (własnych) opracowanych w latach 1953 – 2000 pod względem ich aktualności.

Przegląd norm obejmował dokumenty opracowane w przedziale czasowym 1953-2000, wyniki zawarte są wykazie „ przegląd norm KT 112 ”.

Przegląd norm PN  (lata 1953 - 1982) w KT 112
Przegląd norm PN  (lata 1983 - 1991) w KT 112
Przegląd norm PN  (lata 1992 - 2000) w KT 112

W planach prac normalizacyjnych na 2010 rok:

W 2010 roku Komitet Techniczny nr 112 proponuje wprowadzenie jako PN ISO, normy ISO 606:2004 - Łańcuchy napędowe rolkowe i tulejkowe, wymiary przyłączeniowe i koła łańcuchowe, co w konsekwencji pozwoli znowelizować normy PN-71/M-84168, i PN-78/M-84160.

Wszystkich zainteresowanych, zarówno działalnością Komitetów Technicznych, jak i tworzeniem nowych Polskich Norm z dziedziny przekładni  zachęcamy do współpracy w ramach działających przy KOMAGu Sekretariatów.