Seminaria

15.04.2021 r.

SEMINARIUM

„Projekty badawcze własne”

 

1.      Opracowanie układu tłumienia drgań przedziału medyczno-transportowego PMT

Referuje: dr inż. Piotr Dobrzaniecki

2.      Mobilna przodkowa zapora przeciwpyłowa MPZP BRYZA

Referuje: dr inż. Dominik Bałaga

 

29.04.2021 r.

SEMINARIUM

„Projekty badawcze”

 

Rozwój elektro-mobilności w KGHM Polska Miedź na podstawie rozwiązań ITG KOMAG

Referuje: dr inż.. Bartosz Polnik

 

20.05.2021 r.

SEMINARIUM

„Projekty badawcze własne”

 

Możliwość zastosowania urządzenia odpylająco-dezynfekującego do zwalczania szkodliwych czynników środowiskowych

Referuje: mgr inż. Michał Szelka

 

27.05.2021 r.

SEMINARIUM

„Projekty badawcze własne”

 

1.      Koncepcja obudowy skrzyżowania ściana-chodnik

Referuje: mgr inż. Joachim Stępor

2.      Koncepcja systemu interaktywnej instrukcji obsługi i napraw maszyn

Referuje: dr inż.  Magdalena Rozmus

 

17.06.2021 r.

SEMINARIUM

„Projekty badawcze”

1.      Naczynie wyciągowe specjalnego przeznaczenia

Referuje: mgr inż. Arkadiusz Sobolewski

2.      Koncepcja Systemu zabezpieczania węgla w trakcie transportu kolejowego

Referuje: mgr inż. Michał Siegmund

 

Informacje organizacyjne:

1. Seminaria odbywać się będą w sali konferencyjnej na parterze o godz. 13.00.

2. Czas przeznaczony na referowanie 15-20 minut /za wyjątkiem referatów zamawianych/.

3. Proszę referujących o zgłaszanie przed rozpoczęciem seminarium potrzeby użycia sprzętu multimedialnego w sekretariacie „DZD”.


UWAGA

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby spoza Instytutu KOMAG

proszone są o potwierdzenie swojego udziału w seminarium najpóźniej trzy dni przed terminem seminarium

w Sekretariacie DZD tel. 32/2374 687

Polecamy