Seminaria

07.03.2019 r.

SEMINARIUM

Doktoranckie

 

Opracowanie koncepcji układu wylotowego silników spalinowych maszyn górniczych przeznaczonych do prac w strefie zagrożonej wybuchem.
Referuje:
mgr inż. Krzysztof Lesiak
Promotor: dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK

 

14.03.2019 r.

SEMINARIUM

„Młody naukowiec”

 

System monitorowania baterii rozruchowych samojezdnych maszyn górniczych.

Referuje: dr inż. Bartosz Polnik

Odzysk pierwiastków ziem rzadkich z popiołów węgla kamiennego.
Referuje: mgr inż. Rafał Baron 

 

21.03.2019 r.

SEMINARIUM

„Młody naukowiec”

Model wymiennika ciepła zabudowanego w oparciu o rurki ciepła.

Referuje: mgr inż. Mateusz Wójcicki

Separacja minerałów zawierających pierwiastki ziem rzadkich.
Referuje: mgr inż. Paweł Friebe

 

Informacje organizacyjne:

1. Seminaria odbywać się będą w sali konferencyjnej na parterze o godz. 13.00.

2. Czas przeznaczony na referowanie 15-20 minut /za wyjątkiem referatów zamawianych/.

3. Proszę referujących o zgłaszanie przed rozpoczęciem seminarium potrzeby użycia sprzętu multimedialnego w sekretariacie „DZD”.


UWAGA

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby spoza Instytutu KOMAG

proszone są o potwierdzenie swojego udziału w seminarium najpóźniej trzy dni przed terminem seminarium

w Sekretariacie DZD tel. 32/2374 687