Seminaria

 13.02.2020 r.

SEMINARIUM

„Projekt badawczy”

Nowej generacji system posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych.

Referuje: dr inż. Edward Pieczora

20.02.2020 r.

SEMINARIUM
„Projekty badawcze własne”

1. Urządzenie do zasypywania pyłem kamiennym półek zapór  przeciwwybuchowych

Referuje: mgr inż. Tomasz Sinka

2. Koncepcja segmentowego przenośnika taśmowego

Referuje: dr inż. Zbigniew Szkudlarek

 

12.03.2020 r.

SEMINARIUM
„Projekty badawcze własne”

 

1. Urządzenie do czyszczenia kopalnianych kanałów ściekowych

Referuje: dr inż. Krzysztof Nieśpiałowski

2. Koncepcja nowego rozwiązania zagęszczacza DORRA

Referuje: dr inż. Piotr Matusiak

 

Informacje organizacyjne:

1. Seminaria odbywać się będą w sali konferencyjnej na parterze o godz. 13.00.

2. Czas przeznaczony na referowanie 15-20 minut /za wyjątkiem referatów zamawianych/.

3. Proszę referujących o zgłaszanie przed rozpoczęciem seminarium potrzeby użycia sprzętu multimedialnego w sekretariacie „DZD”.


UWAGA

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby spoza Instytutu KOMAG

proszone są o potwierdzenie swojego udziału w seminarium najpóźniej trzy dni przed terminem seminarium

w Sekretariacie DZD tel. 32/2374 687