Seminaria

 

21.01.2021 r.

SEMINARIUM

„Projekty badawcze”

Opracowanie koncepcji urządzenia transportu pionowego ułatwiającego przemieszczanie osobie na wózku inwalidzkim między pokładem i pod pokładem.

Referuje: mgr inż. Mateusz Wójcicki

Koncepcja rozwiązania technicznego układu zawiązywania supła na haku zawieszki szklarniowej.

Referuje: dr inż. Krzysztof Kaczmarczyk

28.01.2021 r.

SEMINARIUM

„Projekty badawcze własne”

Badania etykietowania produktów pod względem efektywności energetycznej i ochrony środowiska.

Referuje: mgr inż. Michał Olejnik

Analiza pracy modułu SSMS-C w bezprzewodowej sieci radiowe – testy w KWK Pniówek.

Referuje: mgr inż. Jerzy Jagoda

11.02.2021 r.

SEMINARIUM

„Projekty badawcze własne”

Pomiary i analiza efektywności energetycznej na przykładzie ITG KOMAG. System oświetlenia i infrastruktury elektrycznej.

Referuje: mgr inż. Przemysław Deja

Określenie możliwości implementacji ogniw paliwowych do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcyjnym surowców mineralnych w oparciu o analizę obecnego stanu wiedzy.

Referuje:  mgr inż. Piotr Hylla

25.02.2021 r.

SEMINARIUM

„Projekty badawcze własne”

Badania wiedzy w zakresie działań marketingowych wspierających komercjalizację wyników B+R.

Referuje: mgr Liliana Stańczak

Opracowanie układu tłumienia drgań przedziału medyczno-transportowego PMT.

Referuje: dr inż. Piotr Dobrzaniecki

11.03.2021 r.

SEMINARIUM

DOKTORSKIE

Metoda odspajania przy użyciu kotew.

Referuje: mgr inż. Michał Siegmund

 

25.03.2021 r.

SEMINARIUM

DOKTORSKIE

Wpływ systemu balansowania na trwałość i bezpieczeństwo pracy baterii ogniw litowych w wybranych układach zasilania maszyn górniczych.

Referuje: mgr inż. Wojciech Kurpiel

Informacje organizacyjne:

1. Seminaria odbywać się będą w sali konferencyjnej na parterze o godz. 13.00.

2. Czas przeznaczony na referowanie 15-20 minut /za wyjątkiem referatów zamawianych/.

3. Proszę referujących o zgłaszanie przed rozpoczęciem seminarium potrzeby użycia sprzętu multimedialnego w sekretariacie „DZD”.


UWAGA

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby spoza Instytutu KOMAG

proszone są o potwierdzenie swojego udziału w seminarium najpóźniej trzy dni przed terminem seminarium

w Sekretariacie DZD tel. 32/2374 687