Główna

Szkolenie dla kadry zarządzającej procesem produkcyjnym i projektowym „Fabryki Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz” M. Łapczuk, M. Raczkowski Sp.j.

W dniu 24.06.2015 r. akredytowane Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu KOMAG przeprowadziło szkolenie dla kadry zarządzającej procesem produkcyjnym i projektowym Fabryki Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz M. Łapczuk, M. Raczkowski Sp.j.

FZK Kolor-Plusz jest polskim producentem wyrobów pluszowych, znanym z licencjonowanych zabawek takich, jak: Miś Uszatek, Parapet Plush, Porwanie Baltazara Gąbki i Włatcy móch oraz maskotek promujących produkty konsumenckie i imprezy sportowe, np. UEFA EURO 2012.

Więcej: Szkolenie dla kadry zarządzającej procesem produkcyjnym i projektowym „Fabryki Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz” M. Łapczuk, M. Raczkowski Sp.j.

   

Wybory do Rady Naukowej ITG KOMAG (08.06.2015r.)

Więcej: Wybory do Rady Naukowej ITG KOMAG (08.06.2015r.)

   

Szkolenie pt.: „Wymagania bezpieczeństwa użytkowania zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych

W dniu 14.05.2015 r. w akredytowanym Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu KOMAG, jednostki notyfikowanej w zakresie Dyrektywy Zabawkowej, odbyło się  szkolenie dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych.

 

Więcej: Szkolenie pt.: „Wymagania bezpieczeństwa użytkowania zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych

   

TRANSPORT SZYBOWY 2015

8. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

TRANSPORT SZYBOWY 2015

21-23 września 2015 r. – Zamek Kliczków

PATRONAT HONOROWY

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

PATRONAT PRASOWY

Instytut Techniki Górniczej KOMAG serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji Transport Szybowy 2015, która odbędzie się we wrześniu br. w Zamku Kliczków k/Bolesławca. Tegoroczna konferencja jest poświęcona zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego, a zasadniczym jej celem jest przegląd kierunków rozwoju w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa.

Więcej: TRANSPORT SZYBOWY 2015

   

CYLINDER 2015

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ


XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna

BADANIE, KONSTRUKCJA, WYTWARZANIE

I EKSPLOATACJA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

23-25 września 2015 r. – Zamek Kliczków

PATRONAT PRASOWY

 

Instytut Techniki Górniczej KOMAG serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji CYLINDER 2015, która odbędzie się we wrześniu br. w Zamku Kliczków k/Bolesławca. Konferencja jest organizowana we współpracy z partnerami rumuńskimi, Instytutem Badawczym INOE IHP 2000 oraz Stowarzyszeniem FLUIDAS. Celem konferencji jest przegląd najnowszych osiągnięć naukowych, technicznych i badawczych w dziedzinie układów hydraulicznych dla górnictwa, budownictwa, rolnictwa oraz innych gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem relacji człowiek-maszyna-środowisko, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, weryfikacja prac instytucji naukowych i badawczych pod kątem możliwości oraz celowości przemysłowego zastosowania nowych koncepcji i rozwiązań, jak również prezentacja oferty przedsiębiorstw, zajmujących się działalnością produkcyjną i usługową w sektorze hydrauliki.

Więcej: CYLINDER 2015

   

Wynik konkursu na stanowisko naukowe asystenta w Zakładzie Systemów Przeróbczych

W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Komisję Konkursową w dniu 19.02.2015 r. - na stanowisko naukowe asystenta w Zakładzie Systemów Przeróbczych wyłoniony został mgr inż. Michał Zuba.

   

Strona 1 z 10