Aktualne konferencje

Do istotnych działań KOMAG-u należy organizacja  cyklicznych konferencji naukowo-technicznych i warsztatów, które są jednym z narzędzi w zakresie  rozwoju specjalistycznej wiedzy i promowania innowacji. Organizacja tego typu przedsięwzięć, ich tematyka, zbieżna z priorytetowymi kierunkami i dziedzinami wiedzy rozwijanymi w Europie, udział wybitnych specjalistów z kraju i z zagranicy, kształtuje wizerunek KOMAG-u jako nowoczesnego centrum naukowo-badawczego o mocnej pozycji międzynarodowej i dużym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.

 

21. Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska
Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych
2-4 listopada 2020 r.
   
21. Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa
BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ
4-6 listopada 2020 r.

 

ARCHIWUM KONFERENCJI