Aktualne konferencje

Do istotnych działań KOMAG-u należy organizacja  cyklicznych konferencji naukowo-technicznych i warsztatów, które są jednym z narzędzi w zakresie  rozwoju specjalistycznej wiedzy i promowania innowacji. Organizacja tego typu przedsięwzięć, ich tematyka, zbieżna z priorytetowymi kierunkami i dziedzinami wiedzy rozwijanymi w Europie, udział wybitnych specjalistów z kraju i z zagranicy, kształtuje wizerunek KOMAG-u jako nowoczesnego centrum naukowo-badawczego o mocnej pozycji międzynarodowej i dużym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.

KOMEKO 2019

20. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna

INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH

BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ

25-27 marca 2019 r.

Hotel KLIMCZOK, Szczyrk