Informacje dla autorów monografii

Redakcja przyjmuje oryginalne, nie publikowane wcześniej opracowania o merytorycznej zawartości odpowiadającej profilowi wydawnictwa.

Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania monografii jeśli:

  • jego tematyka nie mieści się w profilu Wydawnictwa,
  • monografia nie uzyska pozytywnych recenzji,
  • monografia jest niekompletna lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości,
  • nie została przygotowany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi.

 Od autora/autorów monografii wymaga się:

  • ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie monografii (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt,
  • jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania monografii (wkład  merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.).
  • osoba wnosząca istotny wkład w powstanie monografii, a nie podana wśród autorów, powinna  być wymieniona w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.\

Tekst przeznaczony do publikacji należy przekazać wraz z wypełnionym formularzem obejmującym zgłoszenie monografii do publikacji oraz oświadczenie autora/ów do siedziby Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach, przy ul. Pszczyńskiej 37,

 

Formularze do pobrania:

Zgłoszenie monografii do publikacji oraz oświadczenie autora/ów [doc]

Zasady redagowania monografii [doc] - Szablon monografii

Bibliografia - wskazówki dla autorów [PDF]

 

Wydawca i kontakt


INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG
Instytut Badawczy

ul. Pszczyńska 37
44-101 Gliwice

Sekretarz Redakcji - telefon 32 2374 177, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.