Główna Aktualnosci Wszystkie Badania wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Badania wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Akredytowane Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska KOMAG zakończyło z wynikiem bardzo dobrym udział w porównaniach międzylaboratoryjnych pt.: „Badania biegłości w zakresie oznaczania migracji globalnej z folii polietylenowej”.
Organizatorem porównań było Laboratorium Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny.

 

 

Celem porównań była ocena biegłości laboratoriów w zakresie realizacji badań migracji globalnej z materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007r., nr 129, poz. 904, zm. Dz. U. z 2008r., nr 205, poz.1285) oraz norm serii PN-EN 1186.
Przeprowadzone porównania potwierdziły wysokie kompetencje i biegłość Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska KOMAG w badaniach migracji globalnej z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi.