Przedstawiamy Państwu monografie z cyklu „KOMEKO - INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH - BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ”, które zawierają przykłady prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe.

 


 

 Praca zbiorowa
 Monografia    

 

ISBN 978-83-65593-21-4

 

W monografii z serii KOMEKO 2020 Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych Bezpieczeństwo-Jakość-Efektywność dokonano przeglądu kierunków rozwoju systemów przeróbczych surowców mineralnych z uwzględnieniem relacji człowiek – maszyna – środowisko.

 Praca zbiorowa
 Monografia    

 

ISBN 978-83-65593-18-4

Kolejne wydanie monografii z cyklu „KOMEKO”, poświęcone jest  innowacyjnym i przyjaznym dla środowiska technikom i technologiom przeróbki surowców mineralnych, uzyskiwania ekopaliw oraz rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Monografia zawiera opisy prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe.

Praca zbiorowa 
Monografia

ISBN 978-83-65593-11-5

Monografia z cyklu „KOMEKO” zawiera przykłady prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe. W pierwszym rozdziale monografii dokonano przeglądu kierunków rozwoju systemów przeróbczych surowców mineralnych z uwzględnieniem relacji człowiek – maszyna – środowisko oraz przedstawiono innowacyjne techniki i technologie w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii procesów przeróbczych węgla.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-65593-02-3

Ponieważ utrzymująca się stale z naturalnych powodów tendencja wyczerpywania się złóż wpływa na rozwój i doskonalenie tych metod, coraz częściej przeróbka wiąże się również z zagospodarowywaniem odpadów poużytkowych
i przetwarzaniem ich na surowce wtórne.

KOMEKO 2016

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-91-0

Monografia przedstawia tematykę konferencji KOMEKO 2016 „Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo-Jakość-Efektywność”. W sześciu rozdziałach zawarto wyniki prac analitycznych, naukowych, badawczych i technicznych, zrealizowanych w jednostkach naukowych i przemysłowych. Przedstawiona problematyka skupia się na zagadnieniach technologii przeróbki surowców mineralnych oraz stosowanych technik w aspekcie ich perspektyw rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-85-9

Model polskiej kopalni węgla kamiennego łączy proces wydobycia z przeróbką mechaniczną. W praktyce, w każdej kopalni funkcjonuje jeden zakład przeróbczy, którego eksploatacja uzależniona jest od przestojów w procesach urabiania, transportu oraz gromadzenia węgla surowego w zbiornikach lub na zwałach.

Praca zbiorowa
Monografia

SBN 978-83-60708-80-4

Szczyt Klimatyczny COP19/CMP9, który odbył się w 2013 roku w Warszawie wskazał na problem energetyki opartej na węglu. Przeciwnicy stosowania węgla, jako podstawowego surowca energetycznego wskazują na odnawialne źródła energii, które mają powstrzymać zachodzące zmiany klimatu naszego globu. Niewątpliwie wymogi środowiskowe stawiane przez Unię Europejską stawiają barierę dla górnictwa węgla. Proponowane są rozwiązania, których zrealizowanie może zająć dziesięciolecia, nie dając pewności ich skuteczności technologicznej i ekonomicznej. Unia odwraca się od węgla nie dając realnej alternatywy.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-71-2

Ochrona środowiska staje się szczególnie istotnym zagadnieniem w każdej działalności przemysłowej i gospodarczej. Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa wymaga zatem ciągłego poszerzania jego wiedzy na temat zagrożeń oraz wprowadzania zmian zapobiegających jego degradacji. Dotyczy to w szczególności tak bardzo ważnej gałęzi działalności gospodarczej jaką jest przemysł wydobywczy, w której działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska nie mogą ograniczać się jedynie do egzekwowania prawa lub deklaracji w zakresie podejmowania kosztownych działań, zagrażających funkcjonowaniu branży.

KOMEKO 2012Praca zbiorowa
Monografia

ISBN  978-83-60708-59-0

Przedstawiamy Państwu monografię poświęconą innowacyjnym i przyjaznym dla środowiska technikom i technologiom przeróbki surowców mineralnych. Przedstawiona w pięciu rozdziałach problematyka monografii obejmuje metody i technologie stosowane w gospodarce odpadami, nowe rozwiązania maszyn przeróbczych, technologie i automatyzację obiegów wodno-mułowych, wytwarzanie i wykorzystanie paliw alternatywnych oraz metody monitorowania i zapobiegania zagrożeniom w środowisku. Wszystkie te zagadnienia rozpatrywane są w aspekcie bezpieczeństwa, jakości i efektywności rozwiązań.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN  978-83-60708-47-7

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce monografię, która stanowi podsumowanie realizacji prac naukowych, badawczych i technicznych z zakresu innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technik i technologii przeróbki surowców mineralnych. Jest ona wynikiem ścisłej koordynacji badań teoretycznych i doświadczalnych, realizowanych przez duże zespoły naukowo-badawcze, złożone ze specjalistów o różnych specjalnościach oraz badań przemysłowych i prac wdrożeniowych z udziałem przedstawicieli producentów oraz użytkowników maszyn i urządzeń do przeróbki surowców mineralnych.

ImagePraca zbiorowa
Monografia

ISBN  978-83-60708-42-2

Po raz kolejny mamy przyjemność zaprezentowania Państwu monografię poświęconą najnowszym osiągnięciom naukowym, badawczym i technicznym z zakresu zrównoważonej gospodarki surowcami mineralnymi, rekultywacji terenów poprzemysłowych, gospodarki odpadami, wytwarzania i wykorzystywania paliw alternatywnych oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.