Seria wydawnicza Maszyny i Urządzenia

Seria ma na celu prezentację zagadnień mechanizacji górnictwa podziemnego. Poszczególne monografie będą dostarczać niezbędnych podstaw wiedzy z zakresu budowy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie.

 

Wykaz pozycji


 

Pod redakcją naukową
Artura Dyczko    

Gliwice 2021, s. 1-290

ISBN  978-83-65593-25-2

Wersja drukowana w oprawie cena egz. 85,00 zł (w trakcie)       

Monografia prezentuje zdobyte przez zespoły badawcze doświadczenia związane z wdrożeniem powszechnie stosowanej na świecie technologii drążenia wyrobisk korytarzowych z wykorzystaniem samodzielnej obudowy kotwowej wykonanej za pomocą kombajnu urabiająco-kotwiącego typu Bolter Miner w warunkach głębokich kopalń węgla koksowego JSW S.A.

Jan Sidor, Adam Klich

Gliwice 2018, s.1-392
ISBN 978-83-65593-10-8

cena egz. 80,00 zł

 Praca ujmuje syntetycznie aktualny stan wiedzy z dziedziny współczesnych maszyn rozdrabniających (kruszarek i młynów) w inżynieriach: mineralnej, ceramicznej, chemicznej, energetyce, technologiach wytwarzania proszków specjalnych oraz nanoproszków.

Część 1 Czynniki naturalne, techniczne i konstrukcyjne

Stanisław Szweda, Marek Szyguła, Krzysztof Mazurek

Gliwice 2016, s. 1-157
ISBN  978-83-65593-01-6

cena: 50 zł

 Sekcje ścianowej obudowy zmechanizowanej stosowane są już od ponad 70 lat. W niniejszej, pierwszej części monografii omówiono tendencje rozwojowe obudowy zmechanizowanej oraz różnorodne czynniki wpływające na postać konstrukcyjną i parametry techniczne sekcji. Rozwój postaci konstrukcyjnej sekcji stymulowały głównie rosnące wymagania funkcjonalne.

Teoria, badania i eksploatacja

Józef Suchoń

Gliwice 2012, s. 1- 259
ISBN  978-83-60708-69-9

cena: 80 zł 40 zł

Wydana w 2012 roku monografia „Górnicze przenośniki zgrzebłowe. Budowa i zastosowanie” jest pierwszą z dwóch planowanych opracowań poświęconych problematyce przenośników zgrzebłowych stosowanych w górnictwie węglowym.

Budowa i zastosowanie

Józef Suchoń

Gliwice 2012, s. 1-331
ISBN  978-83-60708-65-1

cena: 80 zł 40 zł

W ciągu ostatniego dwudziestolecia miał miejsce olbrzymi wzrost wydobycia węgla kamiennego w świecie. Tylko w okresie dziewięciu lat, tj. od 2000 do 2008 roku globalne wydobycie węgla wzrosło z poziomu 3641 do 5850 mln ton, czyli o 62%, a przewiduje się, że do 2030 roku wzrośnie ono o około 2,5 razy [94].