Maszyny Górnicze

O czasopiśmie

 

 

 

 

 

 

ISSN 2450-9442
Od 2016 roku pierwotną wersją czasopisma „Maszyny Górnicze” jest wersja elektroniczna. (wersja papierowa czasopisma - ISSN 0209-3693 wydawana była do 2015 r.)

Od 2020 roku czasopismo jest wydawane wersji angielskojęzycznej -  jako kwartalnik Mining Machines.

 
CZASOPISMO JEST INDEKSOWANE

 • w bazie polskich czasopism technicznych - BazTech, która jest najważniejszą bazą danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Zasoby BazTech są indeksowane przez Google Scholar, Google i org,
 • w bazie IC Journal Master List – ocena Index Copernicus Value, ICV 2019 = 83,92
 • w międzynarodowej bazie Directory of Open Access Journals DOAJ, która zawiera spis recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest darmowy.

 

DZIEDZINA NAUK INŻYNIERYJNO–TECHNICZNYCH Z DYSCYPLINAMI NAUKOWYMI

Wydawany kwartalnik naukowy Maszyny Górnicze prezentuje najnowsze tendencje w dziedzinie nauk inżynieryjno–technicznych w następujących dyscyplinach naukowych:

I – inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

II – automatyka, elektronika i elektrotechnika

III – inżynieria mechaniczna

 

PROFIL NAUKOWY

Kwartalnik Maszyny Górnicze prezentuje prace naukowe, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze mechanizacji górnictwa, szczególnie z zakresu:

 • mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych w górnictwie,
 • automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych w górnictwie,
 • mechanizacji procesów produkcyjnych i transportowych,
 • tworzenia technologii i urządzeń ochrony środowiska,
 • budowa i eksploatacja maszyn,
 • mechanika, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji,
 • prowadzenia badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych, w aspekcie funkcjonalności, niezawodności, ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska,
 • wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • zarządzanie procesami.

W kwartalniku prezentowane są artykuły prezentujące wyniki eksperymentów, analiz teoretycznych, prac projektowych lub innowacyjnych w nawiązaniu do inżynierii mechanicznej a w szczególności do budowy maszyn, systemów mechanicznych, procesów lub metod przetwarzania, nowych materiałów, nowych metod pomiarowych, nowych zastosowań technologii informacyjnych itp.

Powołana przy Wydawnictwie Rada Programowa stanowi ciało doradcze zespołu redakcyjnego.