Maszyny Górnicze

O czasopiśmie

 

 

 

 

ISSN 2450-9442
Pierwotną wersją czasopisma „Maszyny Górnicze” od 2016 roku jest wersja elektroniczna. (ISSN 0209-3693 - wersja papierowa czasopisma „Maszyny Górnicze” do 2015 r.)

 

PUNKTACJA MNISW
Kwartalnik “Maszyny Górnicze” znajduje się w Wykazie punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 punktami za umieszczoną w nim publikację naukową.

 

CZASOPISMO JEST INDEKSOWANE
- w bazie polskich czasopism technicznych - BazTech, która jest najważniejszą bazą danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Zasoby BazTech są indeksowane przez Google Scholar, Google i WorldWideScience.org,
- w bazie IC Journal Master List – ocena Index Copernicus Value, ICV 2018 = 71.13,
- w międzynarodowej bazie Directory of Open Access Journals DOAJ, która zawiera spis recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest darmowy.

 

DZIEDZINA NAUK INŻYNIERYJNO–TECHNICZNYCH Z DYSCYPLINAMI NAUKOWYMI

Wydawany przez Wydawnictwo  kwartalnik naukowy Maszyny Górnicze prezentuje najnowsze tendencje w dziedzinie nauk inżynieryjno–technicznych w następujących dyscyplinach naukowych:

I – inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

II – automatyka, elektronika i elektrotechnika

III – inżynieria mechaniczna

 

PROFIL NAUKOWY

Kwartalnik Maszyny Górnicze prezentuje prace naukowe, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze mechanizacji górnictwa, szczególnie z zakresu:

 • mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych w górnictwie

 • automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych w górnictwie

 • mechanizacji procesów produkcyjnych i transportowych

 • tworzenia technologii i urządzeń ochrony środowiska,

 • doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych,

 • prowadzenia badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych, w aspekcie funkcjonalności, niezawodności, ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska,

 • przystosowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyk,

 • wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

 • zarządzanie procesami.

W kwartalniku prezentowane są artykuły naukowców z wyższych uczelni, instytutów oraz użytkowników i producentów maszyn. Powołana Rada Programowa stanowi ciało doradcze zespołu redakcyjnego.

 

STRUKTURA CZASOPISMA

Publikacje prezentowane są w następujących klasach tematycznych:

 • projektowanie i badania

 • zmechanizowane kompleksy

 • obudowy ścianowe

 • maszyny urabiające

 • skrawanie i narzędzia skrawające

 • transport i odstawa

 • kombajny chodnikowe

 • maszyny ładujące

 • urządzenia wiertnicze

 

 • obudowy chodnikowe

 • wentylacja i klimatyzacja

 • szyby i maszyny wyciągowe

 • przeróbka mechaniczna

 • ochrona środowiska

 • hydraulika i pneumatyka

 • napędy i sterowanie

 • bezpieczeństwo i ergonomia

 • eksploatacja i niezawodność

 

 • restrukturyzacja

 • nowe technologie i materiały

 • jakość, certyfikacja, normalizacja

 • programy badawcze

 • foresight

 • jubileusze

 • komunikaty

 • warto przeczytać

 • i inne

 

 

 Informacje dla autorów

 

Wydawca i kontakt


INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG
Instytut Badawczy

ul. Pszczyńska 37
44-101 Gliwice

E-mail redakcji - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktor Naczelny - telefon 32 2374 600, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz Redakcji - telefon 32 2374 177, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.