Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych


ZMIANA TERMINU KONFERENCJI!!!
21. Konferencja Naukowo-Techniczna

Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska
Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych

Slider

Prezentujemy Państwu monografie poświęcone badaniom, konstrukcji, wytwarzaniu i eksploatacji układów hydraulicznych. Są one owocem konferencji zorganizowanych przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach "CYLINDER - BADANIE, KONSTRUKCJA, WYTWARZANIE I EKSPLOATACJA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH". Konferencja odbywała się cyklicznie do roku 2015.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN  978-83-60708-88-0

Prezentujemy Państwu kolejną monografię poświęconą badaniom, konstrukcji, wytwarzaniu i eksploatacji układów hydraulicznych. Jest ona owocem konferencji zorganizowanej przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach. W jej pięciu rozdziałach zawarto wyniki prac analitycznych, projektowych, badawczych i wdrożeniowych prowadzonych przez jednostki naukowe oraz przedsiębiorców, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-72-9

Opracowanie to dotyczy problemów związanych z projektowaniem, badaniami oraz wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań z obszaru układów hydraulicznych. Postęp techniczny w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń wymaga stałego zwiększania trwałości i niezawodności  układów hydraulicznych, wprowadzania nowych technologii i materiałów konstrukcyjnych, ograniczania zużycia elementów hydraulicznych, modernizacji elementów i układów hydraulicznych, zwiększania żywotności eksploatacyjnej cieczy hydraulicznych, nowych rozwiązań w technice filtracyjnej oraz doskonalenia konstrukcji instalacji hydraulicznych.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN: 978-83-60708-52-1

W kontekście postępującej globalizacji produkcji innowacja oparta na maksymalnym wykorzystaniu zdobyczy nauki i postępu technicznego jest pod- stawowym elementem wzrostu gospodarczego. Jedną z gałęzi polskiej gospodarki będącej na czele procesu innowacji jest przemysł maszynowy, w tym obejmujący obszar wytwarzania układów hydraulicznych. Sprzyjają temu kompetencje pracowników, wydajność i kultura pracy, a także stabilne otoczenie polityczno-gospodarcze.

ImagePraca zbiorowa
Monografia

ISBN: 978-83-60708-45-3

Przedstawiamy Państwu monografię poświęconą badaniu, konstrukcji, wytwarzaniu i eksploatacji układów hydraulicznych. Taki tytuł i zakres tematyczny nosi Jubileuszowa dwudziesta Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pod tradycyjną nazwą CYLINDER 2010. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że jest ona organizowana w ramach obchodów 60-rocznicy powstania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach.

ImagePraca zbiorowa
Monografia

ISBN: 978-83-60708-36-1

Prezentujemy Państwu monografię poświęconą układom hydraulicznym i pneumatycznym, w aspekcie cyklu życia produktu, począwszy od projektowania, poprzez konstruowanie, badania, wytwarzanie, eksploatację, aż po utylizację.

ImagePraca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-21-7

Monografia obejmuje informacje na temat badań, konstrukcji, wytwarzania i eksploatacji układów hydraulicznych. Układy hydrauliczne stosowane są praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Trudno dzisiaj byłoby znaleźć przemysł, który produkując maszyny i urządzenia, nie stosowałby w nich hydraulicznych układów napędowych i sterujących.