Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG

Monografie KOMAG

Seria wydawnicza "Prace Naukowe - Monografie KOMAG"

W 2003 roku w KOMAG-u zainicjowano druk serii wydawniczej pt Prace naukowe - Monografie KOMAG”. Seria ta ma na celu prezentację istotnych zagadnień związanych z działalnością badawczą oraz naukową jednostki.

 

Wykaz dotychczasowych wydanych pozycji

Monografia nr 53

Metoda sterowania przenośnikiem kubełkowym w osadzarkowym węźle wzbogacania

Sebastian Jendrysik, Gabriel Kost

Gliwice 2018, s.1-117, il., bibliogr. 84 poz.

ISBN 978-83-65593-09-2,

cena egz. 35,00 zł

 

W monografii przedstawiono działania, prowadzące do utworzenia metody sterowania przenośnikiem kubełkowym, odprowadzającym materiał z wodnych osadzarek pulsacyjnych. Charakterystyczną cechą pracy tego przenośnika, jest zmienność jego obciążenia, wynikająca ze zmienności składu grawimetrycznego wzbogacanego materiału. Istotą proponowanego rozwiązania jest powiązanie wydajności przenośnika z jego obciążeniem, co prowadzi m.in., do obniżenia zużycia energii elektrycznej.

Więcej: Monografia nr 53

 

Monografia nr 52

Metodyka identyfikacji wybranych zagrożeń mechanicznych w pomocniczym transporcie podziemnych zakładów górniczych

Jarosław Tokarczyk

Gliwice 2017, s.1-148, il., bibliogr. 143 poz.

ISBN 978-83-65593-08-5,

cena egz. 40,00 zł

W prezentowanej pracy opracowano metodykę wspomagania oceny konfiguracji kolejek podwieszonych i metodę wirtualnego prototypowania kabin operatorów i kabin osobowych w aspekcie kryterium bezpieczeństwa. Metody te przedstawiono na tle ogólnej charakterystyki pomocniczego transportu stosowanego w kopalniach podziemnych.

Więcej: Monografia nr 52

   

Monografia nr 51

Zraszanie powietrzno-wodne jako metoda ograniczenia zagrożenia zapłonem metanu i wybuchem pyłu węglowego oraz redukcji zapylenia powietrza

Dariusz Prostański

Gliwice 2017, s.1-193, il., bibliogr. 147 poz.

ISBN 978-83-65593-07-8,

cena egz. 40,00 zł

 

W monografii przedstawiono opracowane na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat rozwiązania, badania oraz efekty wdrożenia powietrzno-wodnych urządzeń zraszających opracowanych w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG. Służą one do redukcji zapylenia powietrza kopalnianego oraz ograniczania zagrożenia zapłonem metanu i są montowane w kombajnach ścianowych, kombajnach chodnikowych, obudowach zmechanizowanych w ścianach węglowych, na przenośnikach taśmowych i zgrzebłowych oraz w wyrobiskach chodnikowych.

Więcej: Monografia nr 51

   

Monografia nr 50

Metodyka doboru punktu pracy silnika w napędzie hybrydowym z wykorzystaniem modeli symulacyjnych

Rafał Konsek, Arkadiusz Mężyk

Gliwice 2017, s.1-107, il., bibliogr. 82 poz.

ISBN 978-83-65593-06-1,

cena egz. 35,00 zł

Podstawowym źródłem napędu stosowanym obecnie w transporcie górnictwa podziemnego jest silnik spalinowy. Oprócz korzyści, jakie wynikają z zastosowania tego typu napędu, obserwuje się zagrożenie związane z zanieczyszczeniem powietrza, co wymusza konieczność poszukiwania innych rozwiązań napędów w mniejszej emisji gazów stosowanych w podziemnych wyrobiskach.

Więcej: Monografia nr 50

   

Monografia nr 49

Metodyka identyfikacji znaczących źródeł dźwięku z terenów obiektów górniczych i energetycznych. Badania przemysłowe

Aneta Augustyn

Gliwice 2016, s.1-90, il., bibliogr. 33 poz.

ISBN 978-83-60708-98-9, 6 arkuszy wydawniczych

cena egz. 35,00 zł

 

Celem publikacji jest opis teoretycznych i laboratoryjnych badań stanowiących podstawę opracowania metodyki wyznaczania klimatu akustycznego środowiska w rejonie wielkopowierzchniowych obiektów górniczych i energetycznych. W monografii zostały przedstawione szerokie badania laboratoryjne i teoretyczne oraz przeprowadzone wnikliwe analizy wyników uzyskanych w tych badaniach.

Więcej: Monografia nr 49

   

Monografia nr 48

Predykcja sprzężenia ciernego koła z szyną w regulacji układów hamulcowych pojazdów szynowych

Andrzej Baier, Andrzej Niedworok

Gliwice 2016, s.1-172, il., bibliogr. 83 poz.

ISBN 978-83-60708-94-1, 6,7 arkusza wydawniczego

cena egz. 40,00 zł

 

 

Przedmiotem pracy jest opracowanie oraz praktyczna weryfikacja metody detekcji stanu nawierzchni szyn torowiska opartej na ocenie sprzężenia ciernego pomiędzy kołem dedykowanego przetwornika pomiarowego a szyną. Prowadzone badania stanowią odpowiedź na potrzebę opracowania skutecznej ochrony przed poślizgami zestawów kołowych pojazdów szynowych eksploatowanych w podziemiach kopalń, podczas ich hamowania na nawierzchniach szyn o zmiennych warunkach przyczepności.

Więcej: Monografia nr 48

   

Monografia nr 47

Wpływ parametrów strumienia zraszającego na redukcję zapylenia generowanego przez kombajn ścianowy

Dominik Bałaga, Marek Jaszczuk

Gliwice 2016, s.1-107, il., bibliogr. 28 poz.

ISBN 978-83-60708-93-4, 6,8 arkusza

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było ustalenie wpływu parametrów strumienia zraszającego na skuteczność redukcji zapylenia powstałego w trakcie urabiania calizny węglowej przez kombajn ścianowy. Powyższą problematykę podjęto ze względu na fakt, że najwięcej pyłu węglowego powstaje w ścianie wydobywczej w trakcie urabiania calizny przez kombajn, a najczęstszym sposobem redukcji powstającego zapylenia jest zraszanie, w wyniku którego krople wody wytwarzane przez dysze zraszające łączą się z cząsteczkami pyłu, doprowadzając do ich szybszego opadania.

Więcej: Monografia nr 47

   

Monografia nr 46

Problemy ekologiczne silników spalinowych eksploatowanych w wyrobiskach podziemnych węgla kamiennego

Krzysztof Kaczmarczyk, Marek Brzeżański

Gliwice 2015, s.1-107, il., bibliogr. 76 poz.
ISBN 978-83-60708-87-3, 6,5 arkusza
cena egz. 35,00 zł

 

W pracy przedstawiono zagadnienia związane z konstrukcją oraz eksploatacją napędów spalinowych użytkowanych w wyrobiskach górniczych zagrożonych atmosferą wybuchową metanu i/lub pyłu węglowego. Na podstawie unikatowych w skali kraju badań ankietowych dokonano identyfikacji warunków pracy silnika spalinowego, w zastosowaniu do napędu różnego typu maszyn górniczych. W badaniach wstępnych przeprowadzono rozpoznanie emisji toksycznych składników spalin z górniczych napędów spalinowych, mających wpływ na warunki pracy załóg górniczych.

Więcej: Monografia nr 46

   

Monografia nr 45

Badania procesu mokrego odpylania powietrza z kopalnianego wyrobiska chodnikowego za pomocą odpylacza  dyspersyjnego

Marek Jedziniak, Jan Hehlmann

Gliwice 2015, s.1-128, il., bibliogr. 78 poz.
ISBN  978-83-60708-86-6, 6,56 arkusza
cena egz. 35,00 zł

 

Przedstawiono badania procesu mokrego odpylania powietrza pochodzącego z wyrobiska korytarzowego kopalni węgla kamiennego za pomocą odpylacza dyspersyjnego. Praca ma charakter eksperymentalny.

Sformułowano równania opisujące pracę urządzenia odpylającego i pozwalające na optymalne projektowanie urządzeń w skali przemysłowej, co osiągnięto poprzez:

-      przeprowadzenie badań procesowych odpylania i badań hydrauliki na instalacji modelowej,

-      analizę otrzymanych wyników i opracowanie równań procesowych,

-      przeprowadzenie badań walidacyjnych, sprawdzających możliwość zastosowania rozwiązania w skali przemysłu górniczego.

Więcej: Monografia nr 45

   

Monografia nr 44

Metodyka identyfikacji znaczących źródeł dźwięku z terenów obiektów górniczych i energetycznych. Badania laboratoryjne i teoretyczne

Aneta Augustyn

 

Gliwice 2014, s.1-97, il., bibliogr. 103 poz.
ISBN 978-83-60708-84-2, 6,3 arkusza
cena egz. 35,00 zł

 

Celem publikacji jest opis teoretycznych i laboratoryjnych badań stanowiących podstawę opracowania metodyki wyznaczania klimatu akustycznego środowiska w rejonie wielkopowierzchniowych obiektów górniczych i energetycznych.

W monografii zostały przedstawione szerokie badania laboratoryjne i teoretyczne oraz przeprowadzone wnikliwe analizy wyników uzyskanych w tych badaniach.

Więcej: Monografia nr 44

   

Monografia nr 43

ZASTOSOWANIE UKŁADU REKUPERACJI ENERGII W SILNIKU SPALINOWYM MASZYNY GÓRNICZEJ

Jerzy Świder, Mariusz Woszczyński

 

Gliwice 2014, s.1-106, il., bibliogr. 116 poz.
ISBN 978-83-60708-82-8, 6,69 arkusza
cena egz. 35,00 zł

 

Rosnąca liczba urządzeń elektrycznych i elektronicznych w pojazdach poprawia bezpieczeństwo, komfort i wygodę użytkowników, ale jednocześnie stawia wyższe wymagania układom zasilania. Ponadto globalny niedobór paliw prowadzi do konieczności rozwoju pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Zastosowanie technologii odzyskiwania odpadowej energii cieplnej do generowania energii elektrycznej jest ekonomiczną i zarazem przyjazną środowisku metodą uzupełniania źródeł zasilania pojazdów.

Więcej: Monografia nr 43

   

Monografia nr 42

BADANIA POLA AKUSTYCZNEGO W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH

Marek Pierchała

 

Gliwice 2014, s.1-80, il., bibliogr. 112 poz.
ISBN 978-83-60708-81-1
cena egz. 35,00 zł

 

Obiekty energetyczne zaliczane są do instalacji o znaczeniu strategicznym. Wynikające z tego cechy badanych obiektów, znacząco utrudnia prowadzenie badań i analiz akustycznych. Stąd też zrodziła się potrzeba weryfikacji i porównania dostępnych metodyk w trudnych warunkach badawczych obiektów energetycznych. Spośród dostępnych metodyk analizowano metodyki oparte na normie PN-IEC 1063:1996, normie PN-EN ISO 3744:1999, jak również pomiarze składowej normalnej natężenia dźwięku. Przedmiotem niniejszej monografii są pomiary akustyczne i badania numeryczne nad rozkładem pola akustycznego w przestrzeniach zamkniętych.

Więcej: Monografia nr 42

   

Monografia nr 41

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW TRANSPORTU PODZIEMNEGO W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

Łukasz Jaszczyk

Gliwice 2013, s.1-147, il., bibliogr. 123 poz.
ISBN 978-83-60708-79-8
9,61 arkusza wydawniczego
cena egz. 35,00 zł

W monografii: „Narzędzia informatyczne wspomagające kształtowanie kompetencji pracowników transportu podziemnego w zakładach górniczych” przedstawiono metodę prowadzenia szkoleń pracowników zakładów górniczych z zastosowaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, takich jak: wirtualna i rozszerzona rzeczywistość oraz RFID. Opracowana metoda bazuje na koncepcji ruchomego stanowiska szkoleniowego. Pozwala na prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w ośrodku szkolenia, u producenta maszyn, jak również u użytkownika maszyny. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych możliwe będzie zwiększenie zaangażowania uczestników szkolenia w proces nauczania, zwiększając tym samym możliwości zapamiętywania przekazywanych w trakcie szkolenia treści kształcenia.

Więcej: Monografia nr 41

   

Monografia nr 40

IDENTYFIKACJA I OCENA WYBRANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W ŚRODOWISKU ŻYCIA DZIECI

Beata Grynkiewicz-Bylina
Gliwice 2013, s.1-188, il., bibliogr. 319 poz.
ISBN 978-83-60708-74-3
13,75 arkusza wydawniczego
cena egz. 40,00 zł

 

Środowisko, według ustawy Prawo ochrony środowiska, jest definiowane jako ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, woda, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001).
(Mierzwiński 1991) definiuje środowisko jako ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na ściśle określonym obszarze, wraz ze wszelkimi oddziaływaniami i występującymi pomiędzy nimi zależnościami.
W tak zdefiniowanym środowisku mieści się również pojęcie „środowisko życia ludzi”. Jest ono związane z miejscem ich zamieszkania, warunkami bytowymi, rodzajem wykonywanej pracy, otoczeniem społeczno-kulturowym i ekonomicznym oraz zanieczyszczeniem środowiska. Jednym z wielu elementów środowiska życia ludzi jest infrastruktura techniczna. Tworzy ona układ wzajemnych oddziaływań, określany poprzez relacje systemu człowiek - technika - środowisko.

Więcej: Monografia nr 40

   

Monografia nr 39

KSZTAŁTOWANIE CECH EKSPLOATACYJNYCH GÓRNICZYCH POJAZDÓW SZYNOWYCH

Piotr Dobrzaniecki, Arkadiusz Mężyk

Gliwice 2012, s.1-155, il., bibliogr. 98 poz.
8,8 arkusza wydawniczego

cena egz. 35,00 zł

W monografii przedstawiono wybrane aspekty związane z budową i doborem elementów układów napędowych stasowanych w górniczych pojazdach, w szczególności w pojazdach szynowych. Omówiono poszczególne elementy układów napędowych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy silnika spalinowego z przekładnią hydrokinetyczną. Zaprezentowano także wyniki badań stanowiskowych silnika spalinowego, wyposażonego w układ dolotowo-wylotowy w wykonaniu ognioszczelnym, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu stosowanego układu na parametry użytkowe silnika, takie jak maksymalna moc, moment obrotowy a także na jakość spalin. Przedstawiono również wyniki badań symulacyjnych i optymalizacyjnych układu napędowego z uwagi na wybrane kryteria. Ponadto w pracy przedstawiono ogólny schemat opracowanego programu symulacyjnego, służącego do określenia własności badanego układu napędowego.

Więcej: Monografia nr 39

   

Monografia nr 38

SYSTEM DORADCZY WSPOMAGAJĄCY OPERATORA KOMBAJNU CHODNIKOWEGO

Józef Jonak, Joanna Rogala-Rojek

Gliwice 2012, s.1-132, il., bibliogr. 103 poz.

cena egz. 35,00 zł

Drążenie wyrobisk korytarzowych z użyciem kombajnów chodnikowych, jest jednym z podstawowych rodzajów robót w górnictwie podziemnym, umożliwiającym udostępnianie złoża do eksploatacji. Obecnie w polskim górnictwie ponad 92% wyrobisk korytarzowych wykonywanych jest metodą skrawania z zastosowaniem kombajnów chodnikowych. W pracy przedstawiono propozycję systemu doradczego, możliwego do zaimplementowania w kombajnie chodnikowym, wspomagającego operatora w doborze najbardziej korzystnych parametrów roboczych maszyny, do lokalnych warunków urabiania.

Więcej: Monografia nr 38

   

Monografia nr 37

ZASTOSOWANIE AEROZOLU POWIETRZNO-WODNEGO DLA REDUKCJI ZAPYLENIA POWIETRZA KOPALNIANEGO

Antoni Kalukiewicz, Piotr Rojek

Gliwice 2012, s.1-99, il., bibliogr. 95 poz.

cena egz. 35,00 zł

W polskim górnictwie węgla kamiennego obserwuje się ciągle wysoki poziom zachorowalności na pylicę płuc. W ostatnim dziesięcioleciu stwierdzono ponad 4500 udokumentowanych przypadków zachorowań na pylicę płuc u osób pracujących w podziemnych wyrobiskach górniczych. Wprowadzona w ostatnich latach w polskim górnictwie koncentracja wydobycia, ogranicza ilość źródeł pyłu, co pozwala skoncentrować środki zwalczania pyłu w kilku miejscach zamiast kilkunastu. Jednak takie podejście sprzyja wzrostowi ilości generowanego pyłu węglowego w ograniczonych przestrzeniach podziemnych wyrobisk górniczych.

Więcej: Monografia nr 37

   

Monografia nr 36

Modelowanie hydrochemiczne jako element oceny przydatności odpadów z górnictwa podziemnego w budownictwie drogowym

Bożena Rakwic
Gliwice 2011, s.1-167,  il., bibliogr. 197 poz.

cena egz. 40,00 zł

Odpady z górnictwa węgla kamiennego stanowią największy strumień odpadów wytwarzanych w Polsce. Parametry geotechniczne potwierdzają możliwość zastosowania tych odpadów w budownictwie drogowym. Ponadto przygotowywana ustawa o odpadach traktuje odpady jako produkt uboczny w procesie wydobywczym węgla kamiennego. Istotnym ograniczeniem dla rozwoju tego racjonalnego gospodarczo kierunku wykorzystania odpadów, stanowi brak wytycznych, pozwalających na przeprowadzenie oceny ich przydatności z uwzględnieniem specyficznych właściwości odpadów i ich zmian, w powiązaniu z uwarunkowaniami geotechnicznymi, budowlanymi, eksploatacyjnymi i środowiskowymi obiektu.

Więcej: Monografia nr 36

   

Monografia nr 35

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w układzie sterowania kombajnu chodnikowego

Jerzy Świder, Dariusz Jasiulek
Gliwice 2011, s.1-70,  il., bibliogr. 81 poz.

cena egz. 35,00 zł

W monografii została opisana metoda doboru prędkości obwodowej wysięgnika w płaszczyźnie równoległej do spągu vow, w zależności od własności urabianej skały – jej wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie Rc. Aby osiągnąć postawione cele wykorzystano sztuczną sieć neuronową na etapie identyfikacji parametru RcSSN. Do procesu uczenia, testowania i walidacji wykorzystano dane pomiarowe, zgromadzone w trakcie badań procesu drążenia wyrobiska korytarzowego kombajnem R-130 firmy REMAG S.A. w KWK Marcel. W badaniach zostały wykorzystane trzy zbiory danych, poddane odpowiednim przekształceniom (skalowanie, uśrednianie), niezbędnym w celu budowy sztucznej sieci neuronowej.

Więcej: Monografia nr 35

   

Monografia nr 34

Sepsa – Patogeneza choroby i metody leczenia

Monika Gawlik-Jędrysiak, Andrzej Gamian
Gliwice 2011, s.1-25,  il., bibliogr. 73 poz.

cena egz. 25,00 zł

Uogólnione zakażenia bakteryjne u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii, stają się coraz poważniejszym problemem medycznym. U ponad 16% spośród tych pacjentów rozpoznaje się ciężką sepsę, a ilość przypadków co roku wzrasta. Sepsa nie jest wywoływana bezpośrednio przez mikroorganizmy patogenne, lecz jest skutkiem silnej, ogólnej odpowiedzi immunologicznej organizmu na obecność patogenu.

Więcej: Monografia nr 34

   

Monografia nr 33

Wpływ zmian parametrów nadawy na efekty działania pływakowego układu sterowania odbiorem produktów osadzarki

Stanisław Cierpisz, Daniel Kowol
Gliwice 2011, s.1-95,  il., bibliogr. 59 poz.

cena egz. 35,00 zł

W monografii zamieszczono wyniki badań mających na celu określenie wpływu zmian parametrów ilościowo-jakościowych nadawy na działanie pływakowego układu sterowania odbiorem produktów wzbogacania osadzarki pulsacyjnej.

W pracy przyjęto, że głównym wyznacznikiem efektów działania układu rozdziału/odbioru produktów jest gęstość rozdziału łoża osadzarki mierzona położeniem pływaka. Pomiar położenia warstwy rozdzielczej przez pływak obarczony jest błędem powodowanym głównie przez zmiany nadawy. Celem pracy było więc określenie wpływu zmian parametrów nadawy na rozkład gęstości ośrodka woda/węgiel, a w rezultacie na błędy pomiaru gęstości rozdziału powodujące fluktuacje jakości i ilości produktów wzbogacania.

Więcej: Monografia nr 33

   

Strona 1 z 3